2016/194 Sirküler (03.10.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2016/194

Sayın Üyemiz,

Uluslararası Denizcilik Örgütü ( IMO ) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) Kuralının ülkemizde etkin bir şekilde uygulanmasını teminen 01.06.2016 tarihinde yayımlanan "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge"nin uygulanmasına yönelik konunun taraflarınca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına intikal eden görüş, öneri, ihtiyaç ve talepler göz önüne alınarak yapılan yeni düzenlemeyle bahse konu yönerge 09.09.2016 tarihinde yeniden yayımlanmıştır.

Bu kapsamda, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, ekte yer alan değişiklik tablosunda görüleceği üzere, "onaylanmış kişi statüsü" tanımının yönergeye eklendiği, konteyner içine yüklenecek her yükün, paketin, paketleme ve yük emniyet malzemesinin ağırlıkları ile konteynerin dara ağırlığının birlikte toplanması yoluyla dolu konteynerin toplam brüt ağırlığının tespit edilerek doğrulanması yönteminin (Yöntem - 2) sadece yetkilendirilmiş yükümlü veya onaylanmış kişi statüsüne sahip olan ve İdare tarafından yetkilendirilen yükletenler tarafından kullanılacağı,

Diğer taraftan, ihracatçı firmaların bahse konu yönergenin uygulamasında yaşayacakları sıkıntılar ve uygulamanın iyileştirilmesine yönelik önerilerin ilgili Bakanlığa TİM tarafından iletileceği belirtilmektedir.

Bilgilerini ve söz konusu Yönergenin uygulanmasından kaynaklanabilecek sorunların TİM'e iletilmesini teminen Birliğimize bildirilmesini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


Ekler:
2016.10.03 2016-194 sirkuler.doc
2016.10.03 Denizyolu tasimaciligi Yonerge.pdf
2016.10.03 Karsilastirma Tablosu.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.