Detaylı Rapor
English

2016/020 Sirküler (29.01.2016)

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016 / 20

Sayın Üyemiz,

1. 5. ARGE- Proje Pazarı ve 5. Komponent Tasarım Yarışması

2. Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Programı Hk.

3. İran'ın Nükleer Programı/KOEP'in Uygulama Gününün İlanı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

 

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

 

1. 5. ARGE- Proje Pazarı ve 5. Komponent Tasarım Yarışması

Uludağ İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği (UİB)'nden alınan bir yazıda, 2023 İhracat Stratejisi kapsamında ihracatta katma değerin artırılması, yeni teknoloji ve metotların üretim sistemine kazandırılması, yenilikçi ürünler tasarlanması, yeni tasarımcılar yetiştirilmesinin teşvik edilmesi, endüstriyel tasarımcılığın geliştirilmesi, ürünlerin dünya pazarlarına sunulmasına katkı sağlanması amacıyla, "Türkiye Otomotiv Sektöründe 5. Ar-Ge Proje Pazarı ve 5. Komponent Tasarım Yarışması”nın 05-06 Mayıs 2016 tarihlerinde Gebze TÜBİTAK MAM tesislerinde gerçekleşeceği bildirilmektedir.

Etkinlik günlerinde Ar-Ge Proje Pazarı vasıtasıyla sektörlerin yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatın sürdürülebilir kılınması amacı ile sanayi-üniversite işbirlikleri başta olmak üzere sanayi-sanayi, üniversite-üniversite, sanayi-araştırma kurumu-üniversite, gibi kurumların ortak proje geliştirmelerinin amaçlandığı belirtilmektedir. Etkinlikleri ile ilaveten, Ar-Ge projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, yerli ve yabancı üniversite öğretim üyeleri ve Ar-Ge Merkezleri ile Teknopark araştırmacılarının bir araya gelerek yüz yüze görüşme fırsatı bulacakları ifade edilmektedir.

Projelerin tanıtımının Gebze TÜBİTAK MAM tesislerindeki konferans salonlarında araştırmacıların ve sanayicilerin birebir görüşmeleri şeklinde ve sözlü sunumlarla gerçekleşeceği dile getirilmekte olup bağımsız üyelerden oluşan "Ödül Kurulları” tarafından başarılı bulunan Ar-Ge Proje önerilerinin ve dereceye giren tasarımcıların ödüllendirileceği bildirilmektedir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı desteğinde ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde, 05-06 Mayıs 2016 tarihlerinde Gebze TÜBİTAK MAM tesislerinde gerçekleştirilecek olan "Türkiye Otomotiv Sektöründe 5. Ar-Ge Proje Pazarı ve 5. Komponent Tasarım Yarışması” etkinlikleri hakkında detaylı bilgilerin http://www.otomotivprojepazari.com/ ve http://www.otomotivtasarimyarismasi.com/ internet sitelerinde yer aldığı belirtilmektedir. (526)

2. Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Programı Hk.

Okan Üniversitesi tarafından, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri üye ve çalışanları için Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Programı'nda %40 indirim sunulacağı bildirilmektedir. (531)

Ayrıntılı Bilgi için:

Hande ÖRS

Okan Üniversitesi Eğitim Geliştirme ve Pazarlama Uzmanı, Lisansüstü Eğitim Dekanlığı

E-Posta: hande.ors@okan.edu.tr

Tel: 0 212 212 65 26-141

EK-1: Duyuru

3. İran'ın Nükleer Programı/KOEP'in Uygulama Gününün İlanı

Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, İran'ın nükleer programına ilişkin olarak 14 Temmuz 2015 tarihinde İran ile P5-1 ülkeleri (ACD, İngiltere, Fransa, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti ve Almanya) arasında mutabık kalınan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) Uygulama Gününün, İran'ın KOEP'le kayıtlı taahhütlerini yerine getirdiğinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından doğrulanmasını takiben 16 Ocak 2016 tarihinde ilan edildiği bildirilmektedir.

"Uygulama Günü”nün başlamasıyla, İran Dışişleri Bakanı Zarif ve AB Yüksek Temsilcisi Mogherini tarafından yapılan ortak açıklamada da dikkat çekildiği üzere, İran'ın nükleer programıyla bağlantılı tek taraflı ve uluslararası ekonomik ve mali yaptırımlar ile BM yaptırımlarının kaldırılmış; bu aşamadan sonra 1696 (2006), 1737 (2007), 1747 (2007), 1803(2008), 1835(2008), 1929(2010) ve 2224 (2015) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararlarının (BMGK) hükmünü yitirmiş; nükleer programla bağlantılı AB yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin yasal düzenlemenin yürürlüğe girmiş ve ABD'nin de nükleer programla bağlantılı yaptırımlarının durdurulmuş olduğunun açıklandığı ifade edilmektedir. Böylece, İran'ın nükleer dosyasına ilişkin hukuki zeminin sadece KOEP'i tasdik eden 2231 sayılı BMGK kararı temelinde devam etmesinin söz konusu olduğu belirtilmektedir.

"Uygulama Günü”nün başlamasıyla birlikte gelinen aşama ve bundan sonraki sürece ilişkin olarak hazırlanan bilgi notunun ekte yer almakta olduğu ifade edilerek AB ve ABD tarafından hazırlanan, İran'a yönelik hangi yaptırımların kaldırıldığına ilişkin rehberlerin (guideline) 16 Ocak 2016 tarihinde yayınlanmış ve aşağıdaki linklerden ulaşılabileceği bildirilmektedir:

http://eeas.europe.eu/top_stories/pdf/iran_implementation/information_note_eu_sanctions_jcpoa_en.pdf

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/01/16/executive-order-revocation-of-executive-orders-with-respect-to-Iran

https://treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/pages/iran.aspx

İlaveten, 1737 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı uyarınca oluşturulan İran Yaptırımlar komitesine bağlı Uzmanlar Paneli heyetiyle 11 Kasım 2015 tarihinde çeşitli kurumlarımızdan temsilcilerin de katılımıyla yapılan toplantıda, sektörlerimizce İran'la iş bağlantıları tesis edilmesinde karşılaşılan sorunların temelini teşkil eden ABD yaptırımlarıyla ilgili olarak ABD yetkililerinin ülkemize gelerek bilgilendirmede bulunmaları hususunun gündeme geldiği ve ABD makamlarından bahse konu ziyaretin 2016 Şubat ayı içerisinde gerçekleşebileceği yönünde yanıt alındığı belirtilmektedir.

ABD makamlarının Dışişleri Bakanlığı'nda 2016 Şubat ayı içerisinde gerçekleştireceği bilgilendirme toplantısında dile getirilmesinde yarar görülen hususların 03 Şubat Çarşamba günü saat 13.30'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir. (539)

EK-2: Bilgi Notu (2 Sayfa)

EK-3: Görüş Bildirme Formu


İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
2016-20.doc 161,50 KB İndir
EK-1 DUYURU.pdf 212,66 KB İndir
EK-2 BILGI NOTU.pdf 508,48 KB İndir
EK-3 GORUS BILDIRME FORMU.DOC 32,50 KB İndir
 
   
                                                                                                                                               BAİB-Intra►
 

Status : UP!
Log :  54.196.26.1
Get : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
0,3828