2016/213 Sirküler (20.10.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-213

Sayın Üyemiz;

1. Tebliğ Taslağı

2. Görüşe Açılan Mevzuat

3.AB/Analog Ülke Talebi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

1. Tebliğ Taslağı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği(AB)'nin ilgili Komisyon Kararı dikkate alınarak AB'ye uyum çerçevesinde hazırlanan "Çift Kabuklu Yumuşakçalar, Deniz Kestaneleri, Gömlekliler, Deniz Karından Bacaklılar ve Balıkçılık Ürünlerinin İthalatına İzin Verilen İhracatçı Ülkelerin ve Bölgelerin Listelerinin Oluşturulması Hakkında Tebliğ Taslağı”nın http://tarim.gov.tr/Mevzuat/Taslaklar internet adresinde görüşe açıldığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu Tebliğ Taslağına ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekteki forma işlenerek en geç 27.10.2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) gönderilmesi rica olunur.(5211)

EK1: Taslaklara Görüş Verme Formu

2. Görüşe Açılan Mevzuat

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Türk Gıda Kodeksi Hazırlanma Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanmış olan "Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerine İlişkin Özellikler Yönetmelik Taslağı” ve "Sığır Cinsi Evcil Hayvanların Spermasının İthalatında Uygulanacak Hayvan Sağlığı Şartlarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik Taslağı”na ilişkin metinlerin http://www.tarim.gov.tr/Mevzuat/Taslaklar internet adresinde görüşe açıldığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu taslaklara ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekteki forma işlenerek en geç 25.10.2016 Salı günü mesai bitimine kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) gönderilmesi rica olunur.(5213)

EK1: Taslaklara Görüş Verme Formu

3.AB/Analog Ülke Talebi

Avrupa Birliği(AB) Daimi Temsilciliği'nin yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü‘nden alınan yazıda, AB tarafından Çin Halk Cumhuriyeti(ÇHC) menşeli "Seramik Karo” (6907.10.00,6907.90.20,6907.90.80,6908.10.00,6908.90.11,6908.90.20,6908.90.31,6908.90.51,6908.90.91,6908.90.93 ve 6908.90.99 GTP'li) ithalatına karşı uygulanmakta olan anti-damping önleminin gözden geçirilmesini teminen 13 Eylül 2016 tarihinde başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması (expiry review) kapsamında, ÇHC'nin piyasa ekonomisi olarak kabul edilmemesinden ötürü ülkemizin emsal ülke (analogue country) olarak kullanılması ve söz konusu süreçte Avrupa Komisyonu ile işbirliği içerisinde olmak isteyebilecek firmalarımızın iletişim bilgileri talep edilmektedir.

Bu çerçevede, konu hakkındaki bilgi notu ekte yer almakta olup, Avrupa Komisyonu ile işbirliği içerisinde olmak isteyen firmalarımızın en geç 20 Ekim 2016 Perşembe 16:30'a kadar Birliğimize başvurmaları (arge@baib.gov.tr) rica olunur.(5228)

EK2: Nota(2 Sayfa)

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.