2016/214 Sirküler (24.10.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2016/ 214

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliği tarafından, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere dair ekte yer alan 11.10.2016 tarihli yazının iletilmiş olduğu bildirilmektedir.

Söz konusu yazıda özetle, Bazı gıda ve bitki ürünlerinin içerisinde veya üzerinden kabul edilen azami kalıntı seviyelerinin belirlenmesine dair 396/2005/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü' nü tadil eden 2016/1726/AB ile 2016/1785/AB sayılı Komisyon Tüzüklerinin, yayımlanmasını takip eden 20. gün yürürlüğe girmek üzere, AB Resmi Gazetesi' nin L 261 ve L 273 sayılı nüshalarında yayımlanmış olduğu ifade edilmektedir. (5259)

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

EK: AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliğinin yazısı


Ekler:
2016-214.doc
Bilgi Notu.pdf
EK.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.