2016/220 Sirküler (28.10.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2016/220

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS)'ın Kuralı gereğince 1.7.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanması zorunlu hale gelmiştir.

Söz konusu kuralın etkin uygulanması için "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” 01.06.2016 tarihinde yayımlanmıştır.

Doğrulanmış brüt ağırlık tespiti konusunda, liman işletmelerinin ve acentelerin yeknesak ve makul bir fiyatta hizmet vermesi ve yalnızca bir kez ücretlendirme yapılmasının, ihracatçılarımız için büyük önem arz ettiği hususu Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 12.08.2016 tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'ne iletilmiştir.

Bu çerçevede, 09.09.2016 tarihinde yayımlanan yeni yönergeye göre:

- Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmalara, tartım işlemlerini kendileri yapma yetkisi verilmiş,

- Tartım yapacak tesislerin ISO belgesi sahibi olma şartı kaldırılmış, Sanayi Bakanlığı'ndan yetkili tesislere de tartım yapabilme imkanı tanınmış, tartı aletinin ağırlık ölçüm doğrulaması süresi 6 aydan 1 yıla çıkarılmış,

- Doğrulanmış Ağırlık Belgesi'nin (DBA) ıslak imzalı / mühürlü olması koşulu kaldırılmış,

- Tartım ücreti dışında, acenteler tarafından "bildirim ücreti” benzeri ücretlerin alınması yasaklanmış,

- Konteynerin önceden tespit edilen ağırlığı ile limanda sonradan yapılan ölçümde tespit edilen ağırlığında ±%5 farka izin verilmiştir.

Bu itibarla, yeni düzenleme sonrası halen yukarıda bahsedilen konularda sorun yaşayan üyelerimizin söz konusu sorunları Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletmemizi teminen ivedilikle Birliğimize (arge@baib.gov.tr) bilgi vermesini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.