2016/224 Sirküler (28.10.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-224

Sayın Üyemiz;

1. Glifosat/PAN International Tarafından Yapılan Çalışma

2. Avrupa Birliği-Analog Ülke Talebi

3.21 Ekim-28 Ekim 2016 NTG Yurt Dışı Alım Talepleri

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Glifosat/PAN International Tarafından Yapılan Çalışma

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 2016 yılı Haziran ayında Avrupa Komisyonu tarafından kullanım izni 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatılan glifosat pestisitine dair, Uluslararası Pestisit Eylem Ağı(Pesticide Action Network International) isimli sivil toplum kuruluşu tarafından hazırlanan ve 12 Ekim 2016 tarihli Avrupa Ajansı bülteninde yayımlanan çalışmaya ilişkin, Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nden alınan yazının bir örneği ekte yer almaktadır.(5459)

EK1: Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nin Yazısı

2. Avrupa Birliği-Analog Ülke Talebi

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Avrupa Birliği tarafından Çin Halk Cumhuriyeti(ÇHC) menşeli "Paletli Yük Arabaları ve Temel Parçaları” (8427.90.00 ve 8431.20.00 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 2011 yılından bu yana tatbik edilmekte olan nihai anti-damping önlemine ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması (expiry review) başlatılmış olduğu ve konuya ilişkin 12 Ekim 2016 tarihli AB Resmi Gazetesi nüshasına http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.373.01.0003.01.ENG&toc=OJ:C:2016:373:TOC internet adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Avrupa Komisyonu'ndan alınan bir yazıda, bahse konu soruşturma çerçevesinde ÇHC'nin Pazar ekonomisi uygulayan bir ülke sayılmamasından hareketle "normal değer” ve damping marjı hesaplamalarında Türkiye'nin "piyasa ekonomisi uygulayan üçüncü emsal ülke” (analogue country) olarak değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu yazının devamında, mezkur soruşturma konulu ürüne ilişkin Türkiye'de üretim ve satışın olup olmadığına dair firmalar ile üretici birliklerinin isim ve iletişim bilgileri talep edilmekte olup, soruşturmaya dair bilgi formu ekte yer almaktadır.

Bu çerçevede, bahse konu soruşturma kapsamında Avrupa Komisyonu ile işbirliği içerisinde olmak isteyen firmalarımızın en geç 02.11.2016 Çarşamba günü 13.30'a kadar Birliğimize başvurmaları (arge@baib.gov.tr) rica olunur.(5457)

EK2: Bilgi Formu

3.21 Ekim-28 Ekim 2016 NTG Yurt Dışı Alım Talepleri

Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Narenciye Tanıtım Grubunun B2B web sayfasına 21.10.2016- 28.10.2016 tarihleri arasında gelen alım taleplerinin aşağıda verilen linkte yer aldığı bildirilmektedir.(5468)

http://www.akib.org.tr/files/downloads/Ekler/Mail-Ekler/NTG-Yurtdisi-Alim-Talepleri-Listesi-21Ekim2016-28Ekim2016.pdf


Ekler:
2016-224.doc
Avrupa Birligi Nezdinde Turkiye Daimi Temsilciligi'nin Yazisi.pdf
TASLAKLARA GORUS VERME.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.