2016/225 Sirküler (02.11.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2016/ 225

Sayın Üyemiz,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bir yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, "4743 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (u) bendine Göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”in (SİP Yönetmeliği) 15 Şubat 2015 tarih ve 29268 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Ülkemiz sanayisinin teknolojik uygulama deneyimini artırarak sanayimizin teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacak bir mekanizma olarak planlanan, başta ulaştırma, enerji ve sağlık sektörlerinde olmak üzere kamunun ileri teknoloji içeren, büyük maliyet gerektiren alımlarında ülkemizin üretim ve teknoloji yeteneklerinin geliştirilmesi ve uluslararası firmalarla karşılıklı ticari ilişkilerin artırılmasına imkan sağlayacak olan SİP Yönetmeliğine ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından getirilen değişiklik önerileri hakkında görüş ve değerlendirmelerin talep edildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu değişiklik önerilerine ilişkin görüş ve önerilerin 02/11/2016 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar Genel Sekreterliğimize (e-posta: arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

EKLER:

1. Değişiklik Önerileri

2. Görüş Bildirme Formu


Ekler:
2016-225.doc
EK1- Degisiklik Onerileri.pdf
EK2- Gorus Bildirme Formu.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.