2016/227 Sirküler (03.11.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-227

Sayın Üyemiz;

1. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

2. ISM 2017 Milli Katılım Duyurusu

3. Fas'a Mercimek İthalatı

4.İranlı Şirket

5.Yönetmelik Taslağı

6.Avustralya/Anti-Damping Soruşturması

7.İsrail/Anti-Damping Soruşturması

8.Prodexpo 2017 Fuarı

9.REACH CLP Biyosidal Aylık Bülten

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter1. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO) Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı'ndan alınan yazıda, kuruluşları stoklarında bulunan buğday ve mısırların, mamul madde ihracatı sonrası satışa açılması ile ilgili Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüğü'ne gönderilen 01.11.2016 tarihli, 74937 ve 74938 sayılı yazılarının birer fotokopisi ekte belirtilmektedir.

EK1: Bölge Müdürlüğü'ne gönderilen yazı(2 Sayfa)

2. ISM 2017 Milli Katılım Duyurusu

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Köln/ Almanya'da 29 Ocak- 01 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan ISM 2017 Uluslararası Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Fuarı'nın Türkiye Milli katılım organizasyonunun Birliklerince düzenleneceği belirtilmektedir.

Kakao, çikolata ve mamulleri, bisküvi, atıştırmalık ürünler, şekerli mamuller, kuruyemiş ve dondurma gibi geniş bir yelpazede ürünlerin sergileneceği, söz konusu fuarın 2017 yılında 47.kez düzenleneceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, 2016 yılında yaklaşık 110.000 m2'lik alanda, 65 ülkeden 1.601 katılımcıya ve 146 ülkeden 38.500 profesyonel ziyaretçiye ev sahipliği yaptığı, ziyaretçilerin %67'sinin Almanya dışından olduğu ifade edilmektedir. İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin ise ISM 2016'da yaklaşık 1.300 m2'lik alanda, 37 firma ile milli katılım organizasyonu düzenlediği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu fuara başvuruda bulunmak isteyen firmaların ekte yer alan Başvuru Formu'nu ve Fuar Katılım Sözleşmesi'ni, firma kaşesi, yetkili imzasıyla beraber doldurarak, 15 Kasım 2016 Salı günü mesai bitimine kadar İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine (0212 454 05 01-02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr e-posta adresine) göndermeleri gerektiği belirtilmektedir.(5496)

EK2: Başvuru Formu(1 Sayfa),Fuar Katılım Sözleşmesi(5 Sayfa)

3. Fas'a Mercimek İthalatı

Fas tarafından mercimek ithalatında uygulanmakta olan gümrük yükümlülüklerinin kaldırılmasına ilişkin Rabat Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazılar eklerde yer almaktadır.

EK3: 26.10.2016 tarihli ve 341 yazılı yazı (2 Sayfa)

4.İranlı Şirket

T.C Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Mohammed Reza Abollfathi isimli bir şahsın kendisini, İran Silahlı Kuvvetler Destek Bakanlığı'na bağlı Araz Sazeh A.Ş.'nin Genel Müdürü olarak tanıtarak adı geçen Bakanlığın damgasını kullandığı ve yasadışı biçimde para tahsil ettiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, haberde yer alan Bakanlık açıklamasında; söz konusu kişinin mezkur Bakanlıkla herhangi bir bağının bulunmadığı, bu şahısla ilgili olarak 2015 yılı Kasım ayında başlatılan adli soruşturma sonucunda anılan şahsın büyük tutarda kefalet ödeyerek serbest kaldığı ifade edilmektedir.

Söz konusu kişinin gözaltı süresinin bitmesinin ardından Tahran Mollasadra Caddesi'nde yeni bir ofis açtığını ve sahte projelerle yerli ve yabancı firmalardan para tahsil ettiği ve Bakanlığın tüm gerçek ve tüzel şahısları bahse konu şirketin faaliyetlerini konusunda uyardığı bildirilmekte ve İran'da bu tarz kişilerin ya da firmaların zaman zaman ortaya çıkarak benzer girişimlere başvurduğu ifade edilmektedir.

5.Yönetmelik Taslağı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda özetle, 08.06.2013 tarihli ve 28671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ulusal Süt Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”nın hazırlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu yönetmelik taslağına ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekteki forma işlenerek en geç 04.11.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) gönderilmesi rica olunur.(5505)

EK4: Yazı Örneği

EK5: Yönetmelik Taslağı

EK6: Taslaklara Görüş Verme

6.Avustralya/Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda Avustralya tarafından Vietnam ve Malezya menşeli "Alimünyum Ekstrüzyon” (7604.10,7604.21,7604.29,7608.10,7608.20,7610.10ve 7610.90 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan)ithalatına yönelik olarak 16 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan anti-damping soruşturması çerçevesinde Malezya firmaları için %10,5- %14,5 ve Vietnam firmaları için ise %8,5-%34,2 oranları arasında değişen geçici önlem tatbik edilmesine karar verilmiş olduğu ve konuya ilişkin 17 Ekim 2016 tarihli bildirime http://www.adcommission.gov.au/cases/EPR%20351%20%20450/epr%20362/034%20-%20PAD%20362%20FINAL.pdf internet adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, bu durumun ülkemizin bahse konu ürünlerde Avustralya'ya ihracatında mezkur ülke menşeli ürün karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği belirtilmektedir.(5504)

7.İsrail/Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda İsrail tarafından ülkemiz menşeli "Düz Cam” (İsrail gümrük tarife cetveline göre 7005.29.90 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan) ithalatına karşı yürütülmekte olan anti-damping soruşturması kapsamında ülkemiz firmaları için 6 ay süreyle %29,2- %70,7 oranlarında değişen geçici önlem tatbik edilmesine hükmedildiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, Tel Aviv Ticaret Müşavirliği'nden alınan bilgiye göre İsrail ülkemiz menşeli söz konusu ürün ithalatına yönelik uyguladığı geçici önlemi 17 Ekim 2016 tarihinde kaldırmış olduğu ve söz konusu mezkur soruşturmanın halen devam ettiği belirtilmektedir.(5507)

8.Prodexpo 2017 Fuarı

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, 6-10 Şubat 2017 tarihleri arasında Moskova /Rusya Federasyonu'nda düzenlenecek olan "Prodexpo Uluslararası Gıda, İçecek ve Gıda Hammaddeleri Fuarı”nın Türkiye milli katılım organizasyonunun Birliklerince gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Prodexpo Fuarı bu sene 24. kez düzenlenecek olup söz konusu fuarda süt ve süt ürünleri, alkollü ve alkolsüz içecekler, çay, kahve, soslar ve baharatlar, bisküvi, çikolata ve şekerli mamüller, et ve et mamülleri ile şarküteri ürünleri, kümes hayvanları mamülleri, hububat-bakliyat mamülleri, unlu mamüller ve pastacılık ürünleri, su ürünleri, katı ve sıvı yağlar, kuruyemiş, incir, kayısı ve gıda ambalaj ürünlerinin sergileneceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, 2016 yılında90.000 m2'lik net sergi alanında, 67 farklı ülkeden 1.963 katılımcınınyer aldığı söz konusu fuarı54.577 kişinin ziyaret ettiği ve fuarın Rusya ve Doğu Avrupa'nın en büyük fuar organizasyonu olmakla beraber, Moskova Hükümeti ile Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası himayesinde, Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı desteği ile gerçekleştirildiği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, bahse konu fuara başvuruda bulunmak isteyen firmaların ekte yer alan Başvuru Formu'nu ve Fuar Katılım Sözleşmesi'ni, firma kaşesi, yetkili imzasıyla beraber doldurarak, 18 Kasım 2016 günü mesai bitimine kadar İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine (0212 454 05 01-02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr e-posta adresine) göndermeleri gerektiği belirtilmektedir.(5513)

EK7: Başvuru Formu(1 Sayfa), Fuar Katılım Sözleşmesi(5 Sayfa)

9.REACH CLP Biyosidal Aylık Bülten

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan yazıda,REACH Tüzüğü'nün (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals / Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 1 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiş olduğu ve Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibinin önem arz ettiği bildirilmektedir.

Diğer taraftan 1272/2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğünün de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdiği, söz konusu Tüzüğe göre AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama ve bildirim yükümlülüğü olduğu,

1 Eylül 2013 tarihinden itibaren uygulamada olan Biyosidal Ürünler Tüzüğünün ise Birlik bazında harmonizasyonun sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması, biyosidalle işlem görmüş eşya yönetimi için ilgili şartların belirlenmesi, AB pazarına sürülecek biyosidal ürünler için detaylı prosedürlerin ve denetim mekanizmasının kurulmasının hedeflendiği,

Bu çerçevede; sanayicilerimizin söz konusu tüzüklerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin derlendiği, İMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası bülteninhttp://ab.immib.org.tr/Portals/1/Bulten87.pdf adresinde yer aldığı belirtilmektedir.(5510)


Ekler:
2016-227.doc
Basvuru Formu ve Fuae Katilim Sozlesmesi.pdf
Basvuru Formu ve Fuar Katilim Sozlesmesi.pdf
Bolge Mudurluklerine gonderilen yazi(2 Sayfa).pdf
Sayili Yazilari.pdf
TASLAKLARA GORUS VERME.doc
Yazi Ornegi.pdf
Yonetmelik Taslagi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.