2016/228 Sirküler (04.11.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-228

Sayın Üyemiz;

1. Narenciye Mahsulü Satış İhalesi

2. 3.Tarım ve Hayvancılık Kaynakları Fuarı

3. Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı

4.Türkiye-Macaristan Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesi Sempozyumu

5.Türkiye İsviçre 7.Dönem Yüksek Düzeyli Ticari ve Ekonomik İstişare Toplantısı

6.Yönetmelik Taslağı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Narenciye Mahsulü Satış İhalesi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 2016 yılı istihsali tahmini 1.290 ton, Washington Portakal satış ihalesi 03.11.2016 Perşembe günü saat 14.00'de İşletmelerinde tekrar yapılacak olduğu bildirilmekte olup söz konusu ihaleye ait ilan örneği ekte belirtilmektedir.(5523)

EK1: İlan Örneği

2. 3.Tarım ve Hayvancılık Kaynakları Fuarı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 24 Kasım-3 Aralık 2016 tarihleri arasında Fildişi Sahilleri'nde "3.Tarım ve Hayvancılık Kaynakları Fuarı”nın düzenleneceği belirtilmektedir.(5524)

EK2: G.K.G.M yazı fotokopisi(9 Sayfa)

3. Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği'nin 17/05/2006 tarihli ve (AT)842/2006 sayılı "Bazı Florlu Sera Gazlarına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü'ne uyum amacıyla hazırlanan "Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı”nın http://www.csb.gov.tr/gm/cygm internet adresinde ”Mevzuat” başlığı altında "Taslaklar” bölümünde yayımlanmakta olduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu yönetmelik taslağına ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekteki forma işlenerek en geç 08.11.2016 Salı günü mesai bitimine kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) gönderilmesi rica olunur.(5526)

EK3: Görüş Bildirme Formu

4.Türkiye-Macaristan Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesi Sempozyumu

İktisadi Araştırmalar Vakfı(İAV)'dan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Macaristan İş Konseyi Bölge Temsilciliği ve Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte Budapeşte'de 1 Aralık 2016 tarihinde "Türkiye-Macaristan Ekonomik İş Birliği'nin Geliştirilmesi” konulu bir sempozyum düzenleyeceği belirtilmektedir.

Budapeşte'de gerçekleştirilecek bu toplantı ile iş adamlarına her iki ülkenin yatırım ortamı ve imkanları, hukuki kriterleri, teşvik uygulamaları ve öncelikli sektörleri hakkında bilgi verilmesi ve yerel yöneticilerle iş adamlarının bir araya getirilmesi hedeflendiği belirtilmektedir.

Macaristan, otomotiv endüstrisi, sağlık hizmetleri, gıda endüstrisi, yeşil ekonomi, bilim ve iletişim teknolojileri sektörü, yazılım endüstrisi gibi katma değerli alanlarda gelişmeyi amaçlamakta olup, bu sektörlerin dışında da, turizm, tarım, inşaat, enerji, sektörleri ile inşaat ve alt yapı çalışmaları ile ilgili projelerin Macaristan'da yatırım/ticaret yapmak isteyen Türk işadamları için iyi bir fırsat olabileceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, Türkiye ve Macaristan'da bürokratlar, bilim insanları ve işadamlarının konuşmacı olarak katılacağı bu sempozyumda, her iki ülkenin işbirliği potansiyeli, fırsat ve tehditleri dile getirilerek Ülkelerarası Ekonomik İşbirliği'nin Geliştirilmesine yönelik görüş ve düşüncelerin, katılımcılarla paylaşılacağı ifade edilmektedir.

Sempozyum da konuşma dili Türkçe ve Macarca olup simultane tercüme yapılacaktır. Sempozyum'a katılım ücreti uçak, konaklama, transfer, gezi programı, öğle ve aksam yemekleri dahil 850 Euro olup, söz konusu sempozyuma katılmak isteyenlerin ön kayıt yaptırabilmeleri için ekte bulunan formu doldurarak en geç 4 Kasım 2016 tarihine kadar Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne 0212 233 21 96 numaralı faksa göndermeleri veya info@iav.org.tr internet adresine mail atmaları gerektiği belirtilmektedir.(5527)

EK4: Taslak Programı (3 Sayfa), Katılım Formu (1 Sayfa)

5.Türkiye İsviçre 7.Dönem Yüksek Düzeyli Ticari ve Ekonomik İstişare Toplantısı

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Sekreterliği'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Türkiye-İsviçre 7.Dönem Yüksek Düzeyli Ticari ve Ekonomik İstişare Toplantısı'nın 24 Kasım 2016 tarihinde Müsteşar Yardımcısı Vekili Sayın Hüsnü DİLEMRE'nin eş başkanlığında İsviçre'de gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, ihracatçı firmaların İsviçre pazarında karşılaştıkları sorunların, söz konusu toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi talep edildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu toplantıya ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekteki forma işlenerek en geç 07.11.2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) gönderilmesi rica olunur.(5543)

EK5: Sorun Bildirim Formu (1 Sayfa)

6.Yönetmelik Taslağı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda Avrupa Birliği(AB)'nin ilgili Komisyon Kararı dikkate alınarak AB'ye uyum çerçevesinde hazırlanan "Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik Taslağı”nın http://tarim.gov.tr/Mevzuat/Taslaklar internet adresinden görüşe açıldığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu tebliğ taslağına ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekteki forma işlenerek en geç 07.11.2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) gönderilmesi rica olunur.(5563)

EK6: Görüş Verme Formu


Ekler:
2016-228.doc
g.k.g.m yazi fotokoposi.pdf
Gorus Bildirme Formu.pdf
Ilan Ornegi.pdf
Sorun Bildirim Formu.docx
Taslak Programi ve Katilim Formu.pdf
TASLAKLARA GORUS VERME.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.