2016/234 Sirküler (16.11.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-234

Sayın Üyemiz;

1. Ekvador Yatırım Zirvesi 2016

2. FİNE FOOD Avustralya 2017 Fuarı-Milli Katılım Organizasyonu Duyurusu

3.Hong Kong İhale Duyurusu

4.ABD-Petrol Boruları Anti-Damping/Telafi Edici Vergi Önlemi

5.Hindistan Sektörel Ticaret Heyeti Programı

6.YÖRSİAD AKADEMİ/18 Kasım Seminer Daveti

7.Brunei İş Adamları ve Teknik Heyet Ziyareti

8.Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan Ekonomi Bakanlıklarının Katılımıyla, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu/Erteleme

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Ekvador Yatırım Zirvesi 2016

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ekvador ekonomisine dair bilgiler ile Ekvador'daki yatırım teşvikleri ile ilgili projeler yer almaktadır. Bir örneği de ekte belirtilen bahse konu projeler kataloğunda pek çok sektördeki yatırım imkanlarının yanı sıra, kamuya ait CNT (Telekomünikasyon Şirketi), FLOPEC (Lojistik-Petrol Taşımacılık Filosu/Şirketi), Çimento Şirketi, Posta Şirketi, TAME (Havayolu Şirketi) ile açık arttırmayla satılacak varlıklara ilişkin bilgilerin bulunduğu belirtilmektedir.

Yazının devamında, ayrıca Kito Belediyesi'nin yatırım teşvikleri ile teleferik ve yol yapımı gibi yatırım projelerine dair bilgilere https://drive.google.com/file/d/0B_5NDVK22rZ1UDREWDBHRkR0RkU/view ve https://quitoinvest.com/wp-content/uploads/2016/05/quito_invest-.pdf linklerinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.(5696)

EK1: Ekvador Yatırım Kataloğu(62 Sayfa)

2. FİNE FOOD Avustralya 2017 Fuarı-Milli Katılım Organizasyonu Duyurusu

İstanbul İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Sidney / Avustralya'da 11- 14 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenecek "Fine Food Australia 2017 Uluslararası Gıda Ürünleri-Makineleri-Restoran Ekipmanları Fuarı” milli katılım organizasyonunun bu sene de İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği(KUMİB) tarafından gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Avustralya ve bölge ülkelerine yönelik ihracat potansiyelinin yerinde görülmesi ve geliştirilebilmesi açısından fırsat niteliği taşıyan "Fine Food Australia 2017 Fuarı”nın ülkemiz milli katılımında yer alacak firmalara İstanbul İhracatçılar Birliği'nce;

Ø Stand alanı kiralanması

Ø Stand inşaat, dekorasyonu ve elektrik bağlantısı, stand temizliği, internet

Ø Ürünlerinizin nakliye, gümrükleme ve stand teslimi,

Ø Reklam ve tanıtım

hizmetlerinin verileceği belirtilmektedir.

"Fine Food Australia 2017 Fuarı"na ilişkin hazırlık çalışmalarının sağlıklı olarak yürütülebilmesi amacıyla, fuara başvuruda bulunmayı planlayan katılımcıların 30.11.2016 Çarşamba günü saat 17:30'a kadar kaç metrekarelik alanla katılmak istediklerine ilişkin Ek'te yer alan ön başvuru formunu doldurarak İstanbul İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği'ne kurumeyve@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerektiği belirtilmektedir.(5687)

EK2: Fine Food Avustralia 2017 Fuarı Ön Başvuru Formu(1 Sayfa), Fine Food Avustralia 2017 Fuarı Duyurusu(1Sayfa)

3.Hong Kong İhale Duyurusu

T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Hong Kong yönetimince açılan 2 adet ihaleye değinilmekte olup, söz konusu ilgili ihale duyuruları(İngilizce ve tercümesi) ekte belirtilmektedir.

Yazını devamında, ilgilenen firmaların http://www.gldetb.gov.hk linkten yararlanabileceği bildirilmiştir.(5698)

EK3: İhale Duyurusu ve Tercümesi(3 Sayfa)

4.ABD-Petrol Boruları Anti-Damping/Telafi Edici Vergi Önlemi

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri'nin(ABD) ülkemiz menşeli "Petrol Boruları” ithalatına karşı uyguladığı anti-damping önleminin 1 Eylül 2015-31 Ağustos 2016 dönemine ve telafi edici vergi önleminin 1 Ocak 2015-31 Aralık 2015 dönemine ilişkin gözden geçirilmelerini teminen ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi(ITA) tarafından birer idari gözden geçirme soruşturması(administrative review) başlatılmış olduğu belirtilmektedir.

Bu defa, 9 Kasım 2016 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan soruşturma açılış bildirimlerine https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-11-09/pdf/2016-27004.pdf linkinden ulaşılabileceği belirtilmektedir. Bu itibarla, ITA tarafından mezkûr sübvansiyon soruşturması kapsamında firmalarımıza gönderilecek soru formunun yanı sıra Bakanlık da, firmalarımızın faydalandığı devlet programları hakkında bilgi talep edilen bir hükümet soru formu gönderilecek olup, söz konusu soruşturma süresince firmalarımız ve Bakanlık arasında koordineli olarak çalışılması büyük önem arz ettiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu soruşturma kapsamında firmalarımızın Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen "Türkiye Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın da incelenmesinde fayda görüleceği ifade edilmektedir.(5697)

5.Hindistan Sektörel Ticaret Heyeti Programı

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Kuru Meyve ve Mamülleri İhracatçılar Birliği organizasyonunda Yeni Delhi/Hindistan'da 07-11 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan "32.AAHAR 2017-The International Food&Hospitality Fair” fuarı ile eş zamanlı Hindistan'a yönelik 06-09 Mart 2017 tarihleri arasında Sektörel Ticaret Heyeti'nin organize edilmesi planlandığı belirtilmektedir.

Söz konusu Ticaret Heyeti programı kapsamında alınacak katılım payı; İstanbul-Yeni Delhi-İstanbul ekonomi sınıfı uçak bileti, 5 yıldızlı otelde konaklama(oda+kahvaltı), öğlen ve akşam yemekleri, alan vergisi, firmalarla ikili iş görüşmeleri, otel havaalanı transferleri, katılım kitapçığında yer alma, her türlü tanıtım, ilan, basılı malzemeler ve ikili iş görüşmeleri için gerekli olan bütün hizmetler dahil, oteldeki ekstra oda harcamaları ve diğer ekstra harcamalar hariç olacaktır. Söz konusu organizasyona İstanbul dışından katılacak firmaların iç hat uçuşları ve yurt dışı çıkış harç bedelleri kendileri tarafından karşılanacağı belirtilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu heyete katılım bedeli ön başvuruların tamamlanması ve Bakanlık onayına müteakip ayrıca duyurulacaktır. Ekonomi Bakanlığı'nca uygun görülmesi halinde adı geçen heyet "2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteğine İlişkin Tebliğ” kapsamında değerlendirilecek ve katılımcı firmaların ulaşım ve konaklama ile tanıtım harcamaları üzerinden %50'ye yakın devlet desteğinden faydalanabilecekleri ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu heyete ilişkin çalışmaların yürütülebilmesi amacıyla, söz konusu ticaret heyetine katılmak isteyen firmaların en geç 02 Aralık 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar ekte yer alan Katılımcı Şirket Bilgi Formu ve Talep Yazısı başvuru formlarını doldurarak, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne 0212 454 05 01-02 numaralı fakslarına veya kurumeyve@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerektiği belirtilmektedir.(5714)

6.YÖRSİAD AKADEMİ/18 Kasım Seminer Daveti

Yörük Sanayici ve İşadamları Derneği'nden(YÖRSİAD) alınan yazıda, Akra Barut Otel'de 18 Kasım 2016 Cuma günü, 15:00-18:00 saatleri arasında "Risk Yönetimi” adlı seminerin düzenleneceği belirtilmektedir.

Bu defa, Türkiye'deki son olaylar, ülkenin komşularıyla olan ilişkileri ve günümüz iş dünyasının küresel doğası bizlere tedarik zincirinin gittikçe karmaşıklaşan yapısını göstermekte olduğu ve pek çok firmanın bu karmaşıklığın karşısında daha önce hiç karşılaşılmamış ciddi sorunlara karşı etkin çözümler beklediği belirtilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu seminer ile firmaların tedarik zincirleri hususunda "Duvarların Ötesinde” karşılaşabilecekleri riskleri yöneterek onları nasıl fırsatlar haline getirebilecekleri konusunda değişik bakış açıları paylaşılacaktır. Tedarik zincirlerinin ötesinde olası ortaklıklar, fonlara alternatif faaliyet ortamı gibi konulara değinilecek olup, söz konusu seminerde ayrıca turizm, tarım ve diğer ilişkili sektörlerden de örnekler verileceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu seminere katılmak isteyen firmaların en geç 16 Kasım Çarşamba günü saat 16:00'ya kadar 0532 407 00 22 numaralı iletişim adresine bildirmeleri gerektiği belirtilmektedir.(5707)

7.Brunei İş Adamları ve Teknik Heyet Ziyareti

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, ülkemizden Brunei'ye yaş meyve sebze ihracatı ve tarım alanında olabilecek diğer işbirliği projelerini görüşmek amacıyla, Brunei'ye teknik ziyaret gerçekleştirileceği öngörülmekte olup, söz konusu ziyarette, tarımsal alanda ortak girişim şirketi kurulması imkanı ile Türk tarım ürünlerinin Güneydoğu ve Doğu Asya'ya ihraç edilmesinde, Brunei Türk ürünleri için ticaret ve aktarma (trans-shipment) merkezi haline getirme potansiyeli konuları da ele alınabileceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı tarafından Brunei heyeti üyelerinin saptanmasını teminen, söz konusu heyette yer alacak firmaların faaliyet alanlarına ilişkin bilgi talep edildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu ziyarete katılmak isteyen firmaların ekte belirtilen formu doldurarak, en geç 21 Kasım 2016 Pazartesi günü saat 13:30'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) adresine gönderilmesi rica olunur.(5723)

EK4: Görüş Formu

8.Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan Ekonomi Bakanlıklarının Katılımıyla, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu/Erteleme

T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK) organizasyonunda 2012 yılından itibaren Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ın çeşitli şehirlerinde gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumlarından(TAG İF) beşincisinin 16 Kasım 2016 tarihinde İstanbul Wyndham Grand Levent Oteli'nde gerçekleştirilmesi planlanan iş forumu ileri bir tarihe ertelenmiş olup, söz konusu forumun yeni tarihi bilahare duyurulacaktır.(5724)


Ekler:
2016-234.doc
Ekvador Yatirim Katalogu.pdf
Fine Food Australia 2017 Fuari On Basvuru Formu ve Fuar Duyurusu.pdf
GORUS FORMU (3).doc
Ihale Duyurusu ve Tercumesi.pdf
Katilimci Sirket Bilgi Formu ile Talep Yazisi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.