2016/241 Sirküler (24.11.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-241

Sayın Üyemiz;

1. AB/Anti-Damping Soruşturması

2. Tayland/Anti-Damping Soruşturması

3. Kerala Vyapar Business to Business Meet 2017

4.Ekvador Pazarı Hk. Toplantı

5.Tacikistan/Karma Ekonomik Komisyonu 9. Dönem Toplantısı

6.Türkiye-Japonya EOA Müzakereleri

7.Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu, Sonuç Raporu

8.Tunus 2020 Yatırım Konferansı

9.Firma Listesi

10.Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

11.KDV İadesi Mükellef Memnuniyeti

12. Başbakan Yard. Sn. Tuğrul Türkeş'in Ziyareti Çerçevesinde Türkiye-Tacikistan İş Forumu,9 Aralık 2016, Duşanbe

13.Singapur Doğaltaş Sektörü Ülke Raporu

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. AB/Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği(AB) tarafından Güney Kore menşeli "Termal Rulo Kağıt” (4809.90.00, 4811.90.00, 4816.90.00 ve 4823.90.85 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına yönelik olarak 18 Şubat 2016 tarihinde başlatılan anti-damping soruşturması çerçevesinde %12,1 oranında geçici önlem tatbik edilmesine karar verilmiş olduğu ve söz konusu soruşturmaya ilişkin 16 Kasım 2016 tarihli AB Resmi Gazetesi nüshasına http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.310.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:310:TOC internet adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.(5835)

2. Tayland/Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Tayland Ticaret Bakanlığı(Bakanlık) tarafından İran ve Brezilya'nın yanı sıra ülkemiz menşeli "Sıcak Haddelenmiş Çelikten Yassı Mamuller” (7208.10, 7208.36, 7208.37, 7208.38,7208.39, 7208.40, 7208.51, 7208.52, 7208.53, 7208.54, 7208.90, 7211.13, 7211.14 ve 7211.19 GTP'li) ithalatına karşı 18 Ocak 2016 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatıldığı belirtilmektedir.

Yazının devamında, Tayland Resmi Gazetesi'nde 15 Kasım 2016 tarihinde yayımlanan bildirimle, 16 Kasım 2016-15 Mart 2017 tarihleri arasında (toplam 4 ay) uygulanmak üzere Çolakoğlu Metalurji A.Ş. için %7.09; Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.(Erdemir) veya İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.(İsdemir) için %28,43 ve diğer ihracatçı firmalar için %32.52 oranlarında geçici anti-damping vergisine hükmedildiği belirtilmektedir.

Bununla beraber, söz konusu soruşturmada İranlı firmalar için %7,37 ile %38,27 oranlarında değişen; Brezilya için ise %34,40 oranında geçici önlemler tatbik edilmesi kararlaştırıldığı belirtilmektedir.(5834)

3. Kerala Vyapar Business to Business Meet 2017

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Hindistan'ın Kerala Eyaleti-Kochi kentinde, 02-04 Şubat 2017 tarihleri arasında "Vyapar 2017 Kerala Business to Business Meet” adlı bir fuarın düzenleneceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu fuarda, tekstil ve giyim dokuma, kauçuk, Hindistan cevizi lifi, ayurveda ürünleri, elektrik ve elektronik sanayi ve hediyelik eşya ürünleri açısından ziyarette fayda görüldüğü belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu fuara ilişkin detaylı bilgiye http://keralabusinessmeet.org/ internet adresinden ulaşılabileceği belirtilmekte olup, etkinlik sunumu ekte bildirilmektedir.

EK1: Etkinlik Sunumu(9 Sayfa)

4.Ekvador Pazarı Hk. Toplantı

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Ekvador Hükümeti'nin ülkemizde bulunan "Ekvador İhracatı ve Yatırımı Geliştirme Enstitüsü” (PROECUADOR) ve Türkiye İhracatçı Meclisi'nin işbirliği ile 25 Kasım 2016 Cuma günü 15:00-17:00 saatleri arasında, TİM Ankara ofisinde, Ekvador ülkesi ve pazarı hakkında tanıtıcı bir etkinlik gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, ülkemiz ve Ekvador arasındaki ekonomik veriler, iki ülke arasındaki potansiyel sektörler ve işbirlikleri üzerine sunumlar gerçekleştirilecek olup, söz konusu ülkeye ticaret yapmaya niyetli olan firmaların sorunları ve pazarda yaşadıkları sorunları dile getirmeleri sağlanacağı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Ekvador pazarına ilgi duyan, bu ülkeyle ticaret yapmayı düşünen ve ilgili pazar hakkında bilgi almak isteyen firmaların anılan etkinliğe katılmalarında fayda görülmekte olduğu ve etkinliğe katılım içinhttps://goo.gl/f84oni linkindeki online başvuru formunun doldurularak en geç24 Kasım 2016 Perşembe günü saat 17:00'a kadar TİM'e gönderilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Tarih: 25 Kasım Cuma

Saat: 15:00-17:00

Kayıt: 14:30-15:00

Yer: Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:120 Balgat-Çankaya/ANKARA (3. Kat)

Salon: TİM Toplantı Salonu

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Volkan İNCEKARA

0212 454 07 97

volkanincekara@tim.org.tr

5.Tacikistan/Karma Ekonomik Komisyonu 9. Dönem Toplantısı

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Türkiye-Tacikistan 9. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu(KEK) Toplantısının, Başbakan Yardımcımız Sayın Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ ve Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Sayın Nematullo HİKMATULLOZODA eş başkanlıklarında, 7-9 Aralık 2016 tarihlerinde Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Bu çerçevede, TİM'e iletilmek üzere, Tacikistan pazarında karşılaşılan sorunlar ile söz konusu toplantı sırasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüşlerin ekte yer alan forma işlenerek, en geç 24.11.2016 Perşembe saat 16:30'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) gönderilmesi rica olunur.

EK2: Sorun Bildirim Formu

6.Türkiye-Japonya EOA Müzakereleri

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, ülkemiz ile Japonya arasındaki Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EOA) müzakerelerinin beşinci turunun 27 Haziran - 1 Temmuz 2016 tarihleri arasında Tokyo'da yapılmış olduğu, bir sonraki müzakere turunun ise 23 - 27 Ocak 2017 tarihleri arasında Ankara'da yapılmasının öngörüldüğü bildirilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu tarafların EOA kapsamında altıncı tur öncesinde karşılıklı korunma sağlanması hedeflenen ürün listelerinin değişimi konusunda mutabık kaldığı ifade edilmekte olup, Japonya tarafınca hazırlanan ve bir örneği ekte belirtilmekte olan listeye benzer bir listenin ülkemiz tarafından da hazırlanarak, Japonya tarafı ile paylaşılması gerektiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, daha önce Türk Patent Enstitüsü ve Tokyo Ticaret Müşavirliği'nin katkıları ile hazırlanan taslak liste çalışması da ekte iletilmekte olup, bilgileri ve bahse konu listeye ilişkin olarak, Japonya'ya ihracatımıza katkı sağlaması muhtemel ürünler çerçevesinde, olası değişiklik ve/veya ilave önerilerin ekte belirtilen forma işlenerek en geç, 24 Kasım 2016 Perşembe günü saat 16:30'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) gönderilmesi rica olunur.(5879)

EK3: Japon Tarafından Alınan Liste(3 Sayfa)

EK4: Ülkemizin Taslak Listesi(1 Sayfa)

EK5: Görüş Bildirim Formu

7.Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu, Sonuç Raporu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK)'nun yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği ve Ekonomi Bakanlığımız işbirliğinde, DEİK ve TİM organizasyonunda, 2-3 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleşen "Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu” Sonuç Raporu ekte bildirilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu forum kapsamında gerçekleştirilen sunumlara ve Afrikalı firma listesine, http://www.deik.org.tr/Contents/FileAction/7374 bağlantısından ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

EK6: Sonuç Raporu(33 Sayfa)

8.Tunus 2020 Yatırım Konferansı

T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Tunus'ta 29-30 Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleşecek olan "Tunisia 2020 Uluslararası Yatırım Konferansı" kapsamında duyurulan proje sayısının 18/11/2016 tarihi itibariyle 102'ye ulaştığı, Tunus Yabancı Yatırım Ajansı FIPA'dan alınan bilgilere göre ise bu sayının 120 'ye kadar çıkmasının öngörülmekte olduğu ve internet sitesinin sürekli güncellendiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu proje konularının ekolojik turizm, turizm, yönetim, tarım, gıda sanayii, kültür ve turizm, bölgesel kalkınma, su ve arıtma, eğitim, enerji, çevre, gayri menkul, sanayii, konut, maden, dijital, sağlık, spor, bilişim, ulaşım olduğu belirtilmekte olup, konu ile ilgili çıkan basın bülteni ekte Fransızca olarak gönderilmektedir.

Bu çerçevede, konferansla ilgili detaylı bilgiler, katılım kaydı ve iş görüşmeleri talepleri için konferansınhttp://tunusia2020.com adresinde yer alan resmi internet sitesinin kullanılması gerektiği ifade edilmekte olup, söz konusu konferansa ön kayıt yaptıran ve kesin katılım için teyit bekleyen firmaların, detayları aşağıda yer alan Tunus Ticaret Müşavirliğimiz ile temas kurmaları gerektiği belirtilmektedir.(5881)

EK7:Basın Bülteni, Fransızca(2 Sayfa)

H. Sibel Kaplan

Ticaret Başmüşaviri

T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

Lot N°4. Avenue Hédi Karray, Centre Urbain Nord, 1082 TUNIS-TUNISIE

Tel : (+216) 71 753 212 -71 752 506 Faks: (+216) 71 766 988

E-mail:tunus@ekonomi.gov.tr

9.Firma Listesi

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, ülkemizden su ürünleri ihracatı yapacak olan balıkçılık ürünleri işletmelerinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı(GTHB) tarafından ilgili yönetmelikler doğrultusunda belirlendiği, işletmelere ihracat yetkisi verildiği ve Avrupa Birliği(AB) için oluşturulan listede yer alan işletmelerin aynı zamanda diğer ülkelere de ihracat yapma yetkisine sahip oldukları, ancak bu listede yer almayıp sadece diğer ülkelere ihracat yetkisi bulunan işletmelerin GTHB tarafından ayrı listelendiği huşuları belirtilmiş olup, "AB Dışındaki Ülkeler İçin İhracat İzni Verilen Balıkçılık Ürünleri İşletme Listesi” ekte bildirilmektedir.

Yazının devamında, anılan Bakanlıktan alınan ve bir örneği ekte gönderilen yazıda, söz konusu listenin adı geçen Bakanlığa yapılan başvuruların incelenmesi neticesinde yeniden düzenlendiği ifade edilmektedir.(5840)

EK8: GTHB'nin Yazısı

EK9: Firma Listesi

10.Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji GeliştirmeBölgeleri Kanunu'na,16/2/2016 tarihinde 6676 sayılı Kanun'un 15. Maddesi ile eklenen Geçici Madde 4'te;"31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere. Bölgede faaliyette bulunanlara Bakanlık tarafından uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye destekleri, beyan edilen gelirin veya kurunı kazancının yiizde onunu ve öz sermayenin yüzde yirmisini aşmamak üzere, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılır. İndirim konusu yapılacak tutar yıllık olarak 500.000 Türk lirasını aşamaz. Bu maddede yer alan oranları ve parasal sınırı yarısına kadar indirmeye veya dört katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu kapsamdaki projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin iki yıl içerisinde ilgili projenin finansmanında kullanılmayan kısmı için indirim dolayısıyla zamanımla tahakkuk ettirilmemiş vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir"hükmünün yer aldığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu düzenlemeyle, proje finansmanında kullanılmak üzere Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin, ticari kazancın veya kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için proje alanlarının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca belirlenmesinin karara bağlandığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu Bakanlık tarafından alınan bir kararla; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde yer alan firmalar tarafından veya Teknogirişim Sermayesi Desteği ile yürütülen ve NACE Rev.2'ye göre orta-yüksek ve yüksek teknolojili alanlarda yer alan Ar-Ge ve yenilik ile tasarım projelerinin tümüne yönelik bu düzenlemenin uygulanmasının uygun görüldüğü belirtilmektedir.(5883)

11.KDV İadesi Mükellef Memnuniyeti

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Katma Değer Vergisi (KDV) iadelerinde yaşanan sorunların tespiti ve sorunlara çözüm üretilmesinde ihtiyaç duyulan etkinlik ve hıza ulaşılmasını sağlamak amacıyla "KDV İadesi Mükellef Memnuniyeti Yönetim Sistemi"nin kullanıma açıldığı belirtilerek, söz konusu sisteme ilişkin hazırlanan kılavuza İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu sonuçlanmamış KDV iade talepleri hakkındaki başvuruların, mükellefler, kanuni temsilciler veya Yeminli Mali Müşavirler tarafından, http://www.ivdb.gov.tr/kdviade internet adresi üzerinden yapılabileceği belirtilmektedir.(5891)

12. Başbakan Yard. Sn. Tuğrul Türkeş'in Ziyareti Çerçevesinde Türkiye-Tacikistan İş Forumu,9 Aralık 2016, Duşanbe

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan bir yazıda; Türkiye-Tacikistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu(KEK) 9. Dönem Toplantısının T.C. Başbakan Yardımcısı Sayın Tuğrul Türkeş ve Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Sayın Nematullo Hikmatuilozoda eşbaşkanlıklarında 8-9 Aralık 2016 tarihlerinde Duşanbe'de gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Bahse konu ziyarete katılmayı arzu eden firmalarınen geç 2 Aralık 2016, Cuma günü mesai bitimine kadar500 USD avans tutarını yatırarak http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/296/7770 internet adresinden online kayıt yaptırmaları gerekmekte olduğu, söz konusu avans tutarına Duşanbe'de 3 gece konaklama, transfer, tercüme hizmetleri vb. dahil olup, uçak biletleri ve vize alımı işlemlerinin katılımcılar tarafından münferit şekilde sağlanacağı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, DEİK / Türkiye-Tacikistan İş Konseyi organizasyonunda 9 Aralık 2016 Cuma günü, Türkiye ve Tacikistan KEK Eşbaşkanlarının katılımıyla Türkiye-Tacikistan İş Forumunun düzenlenmesinin planlandığı, anılan etkinliğe ilişkin toplantı ve konaklama yeri vb. detaylı bilgi, katılım teyidi veren firma temsilcilerine bilahare iletileceği bildirilmektedir.

13.Singapur Doğaltaş Sektörü Ülke Raporu

Singapur Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıda, Singapur'un lojistik açıdan bulunduğu konum ve diğer pazarlara açılan geniş kapısı niteliği ile Güney Doğu Asya'daki en önemli ticaret ve finans merkezlerinden birisi olduğu, söz konusu ülkenin Malezya, Endonezya, Tayland, Tayvan, Vietnam ve Avustralya gibi bölge ülkeleri ile sıkı ekonomik ve ticari bağlarının bu konumunu güçlendirmekte olduğu, Singapur'un gerçekleştirdiği ithalatın büyük bir kısmını re-eksport yoluyla diğer ülkelere ihraç ettiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, ihracatçı firmaların Singapur ve güneydoğu Asya pazarına girişlerine ve Pazar çeşitlendirme faaliyetlerine katkı sağlaması amacıyla hazırlanan;

· Singapur Doğaltaş pazarına giriş yöntemleri

· Singapur Doğaltaş sektörü istatistikleri

· Singapur Müteahhitlik sektörü değerlendirmeleri

· Doğaltaş, Mermer ve Traverten potansiyel ithalatçı listesinin

yer aldığı "Singapur Doğaltaş Sektörü Ülke Raporu” ekte yer almaktadır. (5900)

EK10: Singapur Doğaltaş Sektörü Ülke Raporu(2016)


Ekler:
Basin BulteniFransizca.pdf
Firma Listesi.pdf
GORUS FORMU (3).doc
GTHBnin Yazisi.pdf
Japon Tarafindan Alinan ListeUlkemizin Taslak Listesi.pdf
Singapur Dogaltas Sektoru Ulke Raporu.pdf
Sonuç Raporu.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.