2016/243 Sirküler (28.11.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-243

Sayın Üyemiz;

1.IKBY Tarafından Mısır İthalatının Yasaklanması

2.Görüşe Açılan Mevzuat

3. ABD GTS Uygulaması

4.Türkiye İnovasyon Haftası 2016

5.Tunus 2020 Yatırım Konferansı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.


1.IKBY Tarafından Mısır İthalatının Yasaklanması

Erbil Ticaret Ataşeliğimizden alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, IKBY tarafından mısır ithalatının geçici olarak yasaklandığı belirtilmektedir.(5931)

2.Görüşe Açılan Mevzuat

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde hazırlanmış olan "Gıda Işınlama Yönetmelik Taslağı” ve "Yemlerin Resmi Kontrolü için Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik Taslağı”na ilişkin metinlerin http://www.tarim.gov.tr/Mevzuat/Taslaklar internet adresinde görüşe açıldığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu yönetmelik taslağına ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekteki forma işlenerek en geç 1 Aralık 2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) adresine gönderilmesi rica olunur.(5955)

EK1:Taslak Görüş Formu

3. ABD GTS Uygulaması

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, ABD makamlarınca yayımlanan 2016 yılı 9 aylık geçici istatistiklerine göre Rekabet İhtiyacı Limiti(CNL) nedeniyle GTS uygulamasından çıkarılma ihtimali olan ürünlere ilişkin bir uyarı listesi yayımlanmış olup(EK1), söz konusu listenin incelenmesinden anlaşılacağı üzere, 1104.29.90 GTİP numaralı” Diğer Hububat Türevleri” ile 6801.00.00 GTİP numaralı "Doğal Taştan Kaldırım Taşları” ürünlerinin %50'lik CNL limitine yaklaştığı ve ülkemizin bu ürünler özelinde GTS uygulamasından 1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle çıkarılma ihtimalinin ortaya çıktığı belirtilmektedir.

Yazının devamında, konu ile ilgili ABD Resmi Gazete duyurusun da ekte bildirilmekte olup(EK2), söz konusu ürünlerin durumunun ABD ithalat istatistikleri açısından izlenmesi ve gerekli muafiyet başvurularının yapılması önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Ayrıca 2016/2017 GTS yıllık gözden geçirme takvimine göre Rekabet İhtiyacı Limiti'nden (CNL Waiver) Muafiyet başvuruları 2 Aralık 2016 Cuma günü saat 17:00'a kadar yapılabileceği bildirilmektedir.(EK3-4)

Diğer taraftan, USTR nezdinde yapılacak söz konusu girişimler esnasındaki avukatlık/danışmanlık hizmeti alımlarının "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler(GTS) Uygulamaları kapsamında Firmalarca Satın Alınan Avukatlık/Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca desteklendiği belirtilmektedir.(5944)

EK2: 2016 CNL Uyarı Listesi(2 Sayfa)

EK3: ABD Resmi Gazetesi 16 Kasım 2016(2 Sayfa)

EK4: 7 Eylül 2016 tarih ve 2587 Sayılı Yazı(1 Sayfa)

EK5: ABD Resmi Gazetesi 25 Ağustos 2016(3 Sayfa)

4.Türkiye İnovasyon Haftası 2016

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, TİM tarafından, Ekonomi Bakanlığı işbirlikleri ile Arçelik, Sabancı Holding, TEB, Turkcell, Türk Hava Yolları ve Çalık Holding stratejik ortaklıkları ile işadamları, akademisyenler, dünyaca ünlü inovasyon guruları ile kamu ve özel sektör temsilcilerinin üst düzey katılımlarıyla Türkiye İnovasyon Haftası İstanbul'da bu yıl beşincisinin 8/9/10 Aralık 2016 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'ndedüzenleneceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu inovasyon haftası, her yıl olduğu gibi bu yıl da spordan sinemaya, iş dünyasından bilim dünyasına birçok konu ve konuşmacının yer alacağı etkinlikler kapsamında, İhracatçı Birlikleri tarafından yapılan Ar-Ge Proje Pazarı finalistlerinin sergilerine de yer verileceği belirtilmektedir.

Ayrıca, Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı İnovaLİG'in ödül töreninin de üçüncü yılında Türkiye İnovasyon Haftası etkinliklerinin son günü olan 10 Aralık 2016 Cumartesi günü yapılacağı; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın da programlarının müsaitliği çerçevesinde katılımlarının beklendiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu etkinlik programı ekte belirtilmekte olup, katılmak isteyen firmaların www.turkiyeinovasyonhaftasi.com/online-kayit/ internet adresinden kayıt yaptırmaları gerektiği ifade edilmektedir.(5961)

EK6: Türkiye İnovasyon Haftası 2016 Taslak Programı(3 Sayfa)

5.Tunus 2020 Yatırım Konferansı

İlgi:24/11/2016 tarihli ve 2016/241 Sirküler

İlgi'de kayıtlı yazımızda, Tunus'ta 29-30 Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleşecek olan "Tunisia 2020 Uluslararası Yatırım Konferansı” kapsamında duyurulan projeler ve ilgili sektörler belirtilmekte olup, söz konusu konferansa http://www.tunisia2020.com internet adresinden ön kayıt yaptıran ve kesin katılım için teyit bekleyen firmaların Tunus Ticaret Müşavirliğimiz ile temas kurmaları gerektiği belirtilmiştir.

Yazının devamında, Tunus Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, söz konusu konferansa kayıt için teyit bekleyenlerin veya henüz başvuramamış olan firmaların ekte yer alan formu doldurarak, bir fotoğraf ile birlikte(Jpeg formatında) Tunus Ticaret Müşavirliğimizin tunus@ekonomi.gov.tr e-posta adresine acilen iletilmesi gerektiği bildirilmektedir.(5972)

EK7: Kayıt Formu


Ekler:
2016 CNL Uyari Listesi.pdf
2016-243.doc
7 Eylul 2016 tarih ve 2587 Sayili yazi.pdf
ABD Resmi Gazetesi 16 Kasim 2016.pdf
ABD Resmi Gazetesi 25 Agustos 2016.pdf
Kayit Formu.xls
TASLAKLARA GORUS VERME.doc
Turkiye Inovasyon Haftasi 2016 Taslak Programi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.