2016/244 Sirküler (30.11.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-244

Sayın Üyemiz;

1. 18-25 Kasım Yurtdışı Alım Talepleri

2. Yeni Gümrük Kanunu Taslağı

3. Narenciye Mahsulü Satış İhalesi

4.Temel Dış Ticaret ve Ticari İstihbarat Eğitimi

5.Pazara Giriş Engelleri Raporu 2016

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.


1. 18-25 Kasım Yurtdışı Alım Talepleri

Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Narenciye Tanıtım Grubunun B2B web sayfasına 18.11.2016- 25.11.2016 tarihleri arasında gelen alım taleplerinin aşağıda verilen linkte yer aldığı bildirilmektedir.(6000)

http://www.akib.org.tr/files/downloads/Ekler/Mail-Ekler/NTG-Yurtdisi-Alim-Talepleri-Listesi-18Kasim2016-25Kasim2016.pdf

2. Yeni Gümrük Kanunu Taslağı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, firmaları da ilgilendiren düzenlemeleri içeren 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun yerine gelmek üzere yeni bir Gümrük Kanunu Taslağı'nın yayımlandığı belirtilmekte olup, söz konusu taslağa http://ggm.gtb.gov.tr/mevzuat/mevzuat-taslaklari/taslak-kanunlar internet adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, TİM'e iletilmek üzere; söz konusu Kanun Taslağı'nın incelenerek, yeni kanun ile getirilmek istenen uygulamalar hakkında görüş ve değerlendirmelerinizin ekte belirtilen forma işlenerek,en geç 2 Aralık 2016 Cuma mesai bitimine kadarBirliğimize(arge@baib.gov.tr) gönderilmesi rica olunur.

EK1: Görüş Bildirim Formu

3. Narenciye Mahsulü Satış İhalesi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nden alınan yazıda, İşletmelerinin, 2016 yılı istihsali tahmini 575 Ton Washington Portakal mahsulün partiler halinde tofur olarak Pazarlık Usulü ile satılacak olduğu bildirilmekte olup, söz konusu ihaleye ait ilan örneği ekte yer almaktadır.(6009)

EK2: İlan Örneği

4.Temel Dış Ticaret ve Ticari İstihbarat Eğitimi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ATSO) alınan yazıda, ATSO Dış Ticaret Okulu ve Avrupa İşletmeler Ağı Projesi faaliyetleri çerçevesinde, firmalara ihracat potansiyellerini arttırmaya yönelik olarak 15 Aralık 2016-14 Ocak 2017 tarihleri arasında 80 saatlik "Temel Dış Ticaret ve Ticari İstihbarat Eğitimi” programının düzenleneceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu eğitim programına katılım en fazla 30 kişi ile sınırlı olduğu, her bir firmada en fazla 2 kişinin katılımının kabul edilebileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu programa katılmak isteyen firmaların ekte yer alan katılım formunu doldurarak ve katılım ücreti olan 150 TL'nin yatırıldığına dair ödeme belgesi ile birlikte en geç 9 Aralık 2016 tarihine kadar global@atso.org.tr adresine göndermeleri gerektiği bildirilmektedir.(6022)

EK3: Eğitim Katılım Formu

EK4: Eğitim Programı

Eğitim katılım ücretinin yatırılması için kullanılabilecek yöntemler aşağıda bildirilmektedir.

1-Vakıfbank ATSO hesabına havale yapılabilir.

TR62 0001 5001 5800 7299 2470 80

2-ATSO, Hizmet Binasında bulunan vezneye ödeme yapılabilir.

Ayrıntılı Bilgi

ATSO AB ve Dış İlişkiler Müdürlüğü

E-posta: global@atso.org.tr

Tel: 3143777

Faks: 3143752

5.Pazara Giriş Engelleri Raporu 2016

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, 2016 yılında belirlenen” Hedef ve Öncelikli Ülkeler” için ülkemizin karşı karşıya kaldığı pazara giriş engellerinin neden olduğu ekonomik kayıtların belirlenmesi ve firmaların yönlendirilmesi amacıyla hazırlanması planlanan "Pazara Giriş Engelleri 2016 Raporu” için güncelleme çalışmalarının başlatıldığı belirtilmektedir.

Yazının devamında, 2016 yılı raporunun hedef ve öncelikli ülkeler arasında yer alan ve firmaların pazara girişte sorun yaşadığı tespit edilen ülkeleri kapsayacağı belirtilmekte olup, söz konusu mezkur raporda yer almasında fayda görülen ülkelere dair güncel bilgilerin eklenmesine ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda, TİM'e iletilmek üzere; söz konusu rapora ilişkin, firmaların ekte belirtilen nihai listede yer alan 24 ülke ile ilgili pazar sorunlarının, ekte yer alan bilgi formuna işlenerek en geç, 1 Aralık 2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) gönderilmesi rica olunur.(6029)

EK5: Pazara Giriş Engelleri Raporu Ülke Listesi(1 Sayfa)

EK6: Bilgi Formu


Ekler:
2016-244.doc
Egitim Katilim Formu.pdf
Egitim Programi.pdf
GORUS FORMU (3).doc
Ilan Ornegi.pdf
Pazara Giris Engelleri Raporu Ulke Listesi.docx
TASLAKLARA GORUS VERME.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.