2016/245 Sirküler (05.12.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-245

Sayın Üyemiz;

1. Uluslararası Bağdat Tarım ve Makine Fuar ve Sergisi

2. REACH CLP Biyosidal Aylık Bülten

3. Lübnan'a Kırmızı Et İhracatı

4.MÜSİAD-SUDAN Açılış Programı

5.Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

6.Tarım Sektörünün Yararlanabileceği Destek ve Teşvikler Toplantısı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1.Uluslararası Bağdat Tarım ve Makine Fuar ve Sergisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Irak Cumhuriyeti Su Kaynakları Bakanlığı işbirliğinde, 14 - 21 Mart 2017 tarihleri arasında"Uluslararası Bağdat Tarım ve Makine Fuar ve Sergisi”nin, Bağdat/ Irak'ta düzenleneceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, Irak'ta bulunan veya Irak'a seyahat etmeyi öngören vatandaşlarımıza yönelik yayımlanan ve EK'te bir örneği yer alan18 Ekim 2016 tarihli seyahat ve güvenlik duyurusuna dikkat edilmesi gerektiği,

Ayrıca,önümüzdeki dönemde Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde, yayımlanabilecek seyahat uyarılarının takip edilmesinin büyük önem arz ettiğibelirtilmektedir.

Diğer taraftan, 2009/5 Sayılı Tebliğ kapsamında, yurt dışı fuar desteklerinden yararlanmak isteyen firmaların, ilgili fuarların Ekonomi Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurtdışı Bireysel Fuarlar Listesi”nde yer almasına dikkat etmeleri gerektiği ifade edilmektedir.(6043)

EK1: Irak Fuar Duyurusu

2. REACH CLP Biyosidal Aylık Bülten

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda,REACH Tüzüğü'nün (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals / Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 1 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiş olduğu ve Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibinin önem arz ettiği bildirilmektedir.

Diğer taraftan 1272/2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğünün de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdiği, söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama ve bildirim yükümlülüğü olduğu,

1 Eylül 2013 tarihinden itibaren uygulamada olan Biyosidal Ürünler Tüzüğü ile de Birlik bazında harmonizasyonun sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması, biyosidalle işlem görmüş eşya yönetimi için ilgili şartların belirlenmesi, AB pazarına sürülecek biyosidal ürünler için detaylı prosedürlerin ve denetim mekanizmasının kurulmasının hedeflendiği,

Bu çerçevede; sanayicilerimizin söz konusu tüzüklerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin derlendiği, İMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası bülteninhttp://reach.immib.org.tr/doc/Bulten97.pdf adresinde yer aldığı belirtilmektedir.(6055)

3. Lübnan'a Kırmızı Et İhracatı

Beyrut Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Lübnan'a kırmızı et ihraç etmek isteyen firmaların yerine getirmesi gereken koşullar hakkında Lübnan Tarım Bakanlığı tarafından hazırlanan Karar'ın İngilizce ve Arapça metinleri ekte yer almaktadır.(6054)

EK2: Karar

4.MÜSİAD-SUDAN Açılış Programı

MÜSİAD'tan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Sudan Açılış ve İkili İş görüşmeleri etkinliklerinin 10-13 Aralık 2016 tarihleri arasında Sudan'ın başkenti Hartum'da gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, etkinlikle ilgili detaylı bilgiler ve etkinlik programı ekte belirtilmekte olup, söz konusu programa katılmak isteyen firmaların başvuru formunu doldurarak ödeme dekontu ile birlikte, en geç 5 Aralık 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar gezi@müsiad.org.tr adresine iletmeleri gerektiği ifade edilmektedir.(6062)

EK3: Etkinlik Programı

EK4: Başvuru Formu

5.Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO) Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı'ndan alınan yazıya istinaden, kuruluş stoklarında bulunan buğday ve mısırların, mamul madde ihracatı sonrası satışa açılması ile ilgili Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüğü'ne gönderilen 01.12.2016 tarihli, 22479905-203-E.82905 ve 22479905-203-E.82903 sayılı yazılarının birer örneği ekte yer almaktadır. (6061)

EK5: Bölge Müdürlüklerine gönderilen yazı(2 Sayfa)

6.Tarım Sektörünün Yararlanabileceği Destek ve Teşvikler Toplantısı

Antalya Tarım Konseyi'nden alınan yazıya istinaden, Antalya tarım sektörü paydaşlarının ekonomide rollerini, etkinliklerini, kapasitelerini, yurtiçi ve yurtdışı pazarda rekabet güçlerini arttırmak için yararlanabilecekleri mevcut kamu destek ve teşviklerine erişim yollarının anlatılacağı bir toplantı yapılmasının planlandığı belirtilmektedir.

Yazının devamında, Kuruluşları tarafından 8 Aralık 2016 Perşembe günü saat 14:00'de Antalya Ticaret Borsası 4. Kat Toplantı Salonu'nda "Antalya Tarım Sektörünün Yararlanabileceği Destek ve Teşviklere Erişim Yolları” konulu bir toplantı gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, toplantıda bahsi geçecek destek ve teşvik konularının listesi ekte belirtilmekte olup, söz konusu toplantıya katılmak isteyenlerin en geç 6 Aralık Salı günü mesai bitimine kadar Antalya Tarım Konseyi'ne (gonca@tarimkonseyi.org) bildirimde bulunmaları gerektiği ifade edilmektedir.

EK6: Tarım Sektörünün Yararlanabileceği Destek ve Teşvik Konuları


Ekler:
2016-245.doc
Antalya Tarim Sektorunun Yararlanabilecegi Destek ve Tesvik Konulari.pdf
Basvuru Formu.pdf
Bolge Mudurluklerine gonderillen yazi.pdf
Etkinlik Programi.pdf
Irak Fuar Duyurusu.pdf
Karar.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.