2016/249 Sirküler (09.12.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2016/249

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; Avrupa Birliği'nin (AB), hayvansal menşeli olmayan yem ve gıdaların ithalatında artırılmış resmi kontrol uygulamasına ilişkin 669/2009/EC sayılı Yönetmeliği'ni düzenli aralıklar ile gözden geçirdiği; bu kapsamda, söz konusu Yönetmeliğin I sayılı Eki'ni tadil eden ve bir örneği Ek-1'de yer alan 2016/2107/EC sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği'nin AB Resmi Gazetesi'nin 2 Aralık 2016 tarihli ve L 327 sayılı nüshasında yayımlandığı; 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek Yönetmelik kapsamında ülkemiz menşeli limonlarda pestisit kalıntılarına yönelik kontrol sıklığının %10 oranından %20'ye yükseltildiği ve ülkemiz menşeli narlarda pestisit kalıntılarına yönelik kontrol sıklığının %20 olarak belirlendiği belirtilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla, bazı yem ve yiyecek maddelerinin üçüncü ülkelerden ithalatında aflatoksin bulaşma riski sebebiyle özel durum uygulaması yapılması hakkında 884/2014/EC sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği'ni tadil eden ve bir örneği Ek-2'de yer alan 2016/2106/EC sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği'nin, yayımlanmasını takip eden 20'nci gün yürürlüğe girmek üzere, AB Resmi Gazetesi'nin 2 Aralık 2016 tarihli ve L 327 sayılı nüshasında yayımlandığı; anılan mevzuat değişikliği kapsamında, ülkemiz menşeli fındık ürünü ile türev ürünleri ihracatında uygulanan aflatoksin fiziksel kontrol sıklığının "rastgele” seviyesinden %5'e çıkartılmasının ve ülkemiz menşeli kuru incir ile türev ürünlerinin AB'ye ihracatında aflatoksin riski açısından fiziksel kontrol sıklığının ise %20 oranından %10'a indirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.


Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter

Ekler:

  1. 2016/2107/AB sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği
  2. 2016/2106/AB sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği

Ekler:
2016.12.09 2016-249 ek 1.pdf
2016.12.09 2016-249 ek 2.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.