Detaylı Rapor
English

2016/256 Sirküler (15.12.2016)

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2016/256

Sayın Üyemiz,

Bugün yayınlanan 15 Aralık 2016 tarihli ve 29919 sayılı Resmi Gazete'de Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde değişiklik yapılmış olup, söz konusu değişiklik ile ihracatta e-fatura kullanma zorunluluğu 01/07/2017 tarihine ertelenmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, istemeleri halinde 01/01/2017 tarihinden itibaren söz konusu faturalarını e-Fatura olarak düzenlemeye başlayabilecekleri gibi 01/07/2017 tarihine kadar matbu (kağıt veya e-Arşiv) fatura da düzenleyebilecekler.

Söz konusu faturaların e-Fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayınlanan "e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu”nda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Söz konusu tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161215-4.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.


Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

 
   
                                                                                                                                               BAİB-Intra►
 

Status : UP!
Log :  54.92.160.119
Get : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
0,3281