2016/182 Sirküler (21.09.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2016/182

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'nde yapılan değişikliklerin 19/09/2016 tarihinde uygun görülerek onaylandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu Genelgede destek uygulama süreçlerine ilişkin yeni düzenlemelerin yapıldığı, eklenen "Geçici Madde 1” ile 14/06/2016 tarihi itibariyle sonuçlandırılmamış başvurular için Genelge değişiklikleri ile getirilen düzenlemelerin lehe olan hükümlerinin uygulanacağı ve eklenen "Geçici Madde 2” ile de 14/06/2016 tarihinden önce gerçekleştirilen ancak destek müracaatı 14/06/2016 tarihinden sonra yapılan giderlere ilişkin müracaatların sonuçlandırılması sürecinde değişiklik yapılan önceki mevzuatın lehe hükümlerinin uygulanabileceği hükme bağlanmış olup, değiştirilen mevzuat metnine www.ekonomi.gov.tr internet sayfasından ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.