2016/193 Sirküler (30.09.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-193

Sayın Üyemiz;

1. Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Bakanlar Toplantısı

2. Etiyopya Konferans Daveti

3. AB Mevzuat Değişikliği

4. 43.Bağdat Uluslararası Genel Ticaret ve Sanayi Fuarı

5. Türkmenistan İhale Duyurusu

6. Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri

7. Vietnam - Endonezya Sektörel Ticaret Heyeti

8. Türkiye-Singapur İş Konseyi 5.Toplantısı

9. Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.

1- Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Bakanlar Toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü yazısına atfen, Bakü - Tiflis - Kars Demiryolu Projesi kapsamında Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları arasında kurulmuş olan üçlü mekanizmalar gibi Kafkasya transit koridorunu da desteklemeye yönelik olarak Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ın Gümrüklerden sorumlu Bakanlarının katılımıyla üçlü bir mekanizma kurulması yönündeki çalışmaların bir sonucu olarak 04 Ekim 2016 tarihinde Gürcistan/Tiflis'te Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfenkci, Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Sayın Aydın Aliyev ve Gürcistan Maliye Bakanı Sayın Nodar Khadurı katılımıyla Türkiye - Gürcistan - Azerbaycan - Üçlü Bakanlar toplantısının gerçekleşeceği belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, bahse konu toplantıda ele alınmasında fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notlarının en geç 30 Eylül 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize ve arge@baib.gov.tr adresine iletilmesi rica olunur.(4834)

2- Etiyopya Konferans Daveti

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda;16-17 Kasım 2016 tarihlerinde Etiyopya Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Etiyopya Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Baharat İşleyicileri İhracatçılar Birliği organizasyonu ile6. Uluslararası Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Baharat Konferansı'nın Intercontinental Addis Hotel, Addis Ababa, Etiyopya'da düzenleneceğinden bahisle,

Anılan konferansa katılmak isteyebilecek firmalarımızın, Etiyopya Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Mr. Terefe Haile Eggu'ya katılım teyitlerini tarrezia@gmail.com e-posta yoluyla göndermeleri gerektiği ve kendisine +90 506 121 85 08 no.lu telefondan ulaşılabileceği bildirilmektedir.(4835)

Ek-1: Konferans Tanıtım Broşürü (7 sayfa)

3- AB Mevzuat Değişikliği

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB)'nde Tarife ve İstatistik Nomenklatürü ile Ortak Gümrük Tarifesine dair 2658/87/AET sayılı Konsey Tüzüğü'nün I sayılı Eki'nde yer alan 15. fasıldaki "zeytinyağı”na ilişkin kısmını tadil eden 2016/1638/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 13 Eylül 2016 tarihli ve L 244 sayılı nüshasında yayımlandığı ve söz konusu mevzuatın tadil edilmeden önceki hali ile tadil edilmiş versiyonu ilişikte yer alan, mezkûr değişikliğin 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olacağı ifade edilmektedir.(4836)

Ek-2: 2016/1638/AB Sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü

Ek-3: 2658/87/AET Sayılı Konsey Tüzüğü

4- 43.Bağdat Uluslararası Genel Ticaret ve Sanayi Fuarı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nden alınan yazıda;1-10 Kasım 2016tarihleri arasında Irak/Bağdat'ta düzenlenecek olan"43.Bağdat Uluslararası Genel Ticaret ve Sanayi Fuarı"Türkiye milli katılım organizasyonunun, bu yıl Akdeniz İhracatçı Birlikleri organizasyonunda gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bahse konu fuara tüm sektörlerden firmaların katılım sağlayacağı ve T.C. Ekonomi Bakanlığının milli katılımı onaylaması durumunda; 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ'de belirtilen şartlara uyan ve belgelerini sunan firmalar için ödenen katılım bedeli ve bir firmaya ait iki firma temsilcisinin ekonomi sınıfı ulaşım bedeli giderlerinin %50'si 10.000 $'ı geçmeyecek şekilde destekleneceği ifade edilmektedir.

Söz konusu fuar duyurusu ek'te sunulmakta olup fuara katılmak isteyen firmaların 5 Ekim 2016 tarihine kadar online başvuru yapmaları gerekmektedir. (4844)

Ek-4: Fuar Duyurusu

5- Türkmenistan İhale Duyurusu

Aşkabat Ticaret Müşavirliğinden iletilen yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, Türkmenistan'ın kimya sanayisini geliştirme programı çerçevesinde Türkmenkimya Devlet Şirketi ihale komisyonunca, kimyasal ürünler fabrikası yatırımına ilişkin bir ihalenin açıldığı belirtilmektedir.

Yazının devamında, Türkmen tarafınca; amonyak, azot, amonyum nitrat, karbomit, metanol, karbomit formaldehit karışımı gübre üretecek fabrikayı kuracak firmanın maliyetin %85'ini kendi imkanlarıyla karşılamasının, ihale evraklarının aşağıdaki adresten temin edilmesi ve tekliflerin 10.10.2016 tarihine kadar teslim edilmesinin veya posta yoluyla gönderilmesinin talep edildiği bildirilmektedir.(4833)

TÜRKMENKİMYA DEVLET ŞİRKETİ

Arçabil Yolu No:132

Tel: +993 12 390102 - +993 12 390158- +993 12 390159

Fax: +993 12 390172 - +993 12 390104

e-posta: turkmendokun@mail.ru

6- Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri

Karadeniz İhracatçı Birlikleri (KİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda; Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan ihracata yönelik destek programlarının tanıtımı amacıyla, 2016 yılında 81 ilde Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerlerinin düzenlendiğinden bahisle,

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve KİB Genel Sekreterliği organizasyonunda, 10-14 Ekim 2016tarihlerinde Tokat, Merzifon, Bafra, ÜnyeveGiresun illerinde seminerlerin düzenleneceği ve söz konusu seminerlere katılmak isteyen üyelerimizin Ek'li başvuru formunu doldurarak KİB Genel Sekreterliği(454) 216 48 42veya216 88 90no.lu fakslarına ya da kib@kib.org.tradresine iletmeleri gerektiği bildirilmektedir.(4824)

Ek-5: Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri Programı (1 sayfa)

Ek-6: Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri Başvuru Formu (1 sayfa)

7- Vietnam - Endonezya Sektörel Ticaret Heyeti

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan e-postada, Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde, Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği organizatörlüğünde 06-12 Kasım 2016 tarihleri arasında Vietnam-Hanoi ile Endonezya-Cakarta'ya yönelik "Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörel Ticaret Heyeti” gerçekleştirileceği bildirilmektedir.(4860)

Bahse konu heyet taslak programı ve katılıma ilişkin hususlar ekte sunulmaktadır.

EKLER:

Ek-7: Taslak Heyet Programı

Ek-8: Katılımcı Şirket Bilgisi

Ek-9: Katılımcı Şirket Talep Yazısı

Ek-10: Taahhütname

8- Türkiye-Singapur İş Konseyi 5. Toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı yazısına atfen, TürkiyeSingapur İş Konseyi'nin 5. Ortak Toplantı vesilesiyle 24 Ekim 2016 tarihinde Singapur'a resmi bir ziyaret ve söz konusu ziyaret çerçevesinde Sayın Bakanımız ile Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanı Lim Hng Kiang arasında ikili bir görüşmenin öngörüldüğü iletilmektedir.

Bu itibarla, ilgili Bakanlık ile paylaşılmak üzere ihracatçılarımızın Singapur pazarında karşılaştığı sorunlar ile söz konusu ziyarette sunulacak dosya kapsamına alınmasında ve gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notlarının en geç 4 Ekim 2016, Salı günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize arge@baib.gov.tr adresine iletilmesi rica olunur.(4865)

9- Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği Hedefler

Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (MÜSAD)'dan alınan yazıda, Türk Makarna Sanayi'nin geliştirmesi ve "Türk Makarnası” imajının daha da güçlendirilmesi hedefi ile MÜSAD'ın Ankara'da kurulduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Türkiye'nin 2023 vizyonu doğrultusunda 150 milyar dolarlık tarım ve gıda ihracatı hedefine ancak katma değerli ürünlerle ulaşılabileceğinin bilinci ile "Türk Makarnası” imajını daha da güçlendirerek, makarna sanayinin katma değerli ürün ihracatının arttırılmasının hedeflendiği ifade edilmekte olup, bahse konu derneğin iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır. (4847)

Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği

Adres: Ceyhun Atıf Kansu Caddesi 1386. Sok. No:8/4 Balgat/Çankaya-ANKARA

Tel : 0312 284 76 35 Faks : 0312 284 77 79

Mail : musad@musad.org.tr Web : www.musad.org.tr


Ekler:
2016-193.doc
EK1-Konferans Tanitim Brosuru_Etiyopya_.pdf
EK10- Taahhutname.pdf
EK2-20161638 AB Sayili Komisyon Uygulama Tuzugu.pdf
EK3-265887 AET Sayili Konsey Tuzugu.pdf
EK4-Bagdat Fuar Duyurusu .pdf
EK5- Dis Ticaret Bilgilendirme Semineri Programi.pdf
EK6-Dis Ticaret Bilgilendirme Semineri Basvuru Formu .pdf
EK7-Taslak Heyet Programi.pdf
EK8-Katilimci Sirket Bilgisi .pdf
EK9-Katilimci Sirket Talep Yazisi .pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.