2016/232 Sirküler (11.11.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-232

Sayın Üyemiz;

1. Irak Vizesi

2. Nor-Shipping 2017 Fuarı

3. Sweets and Snacks Expo 2017 Fuarı

4.THAIFEX 2017-World of Food Asia Milli Katılım Organizasyonu

5.Demiryolu Sistemleri Karşılıklı İşletilebilirlik Yönetmek Taslağı

6. Fuar Duyurusu

7.Fas, Eşarp İthalat Talebi

8.Sektörel Faaliyetler İle İlgili Görüşler

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Irak Vizesi

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nin yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 28 Ekim 2016 tarihi itibariyle, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamili Türk ve Irak vatandaşlarının Irak ve Türkiye'ye seyahatlerinde vizeye ihtiyaç duymayacakları ifade edilmektedir.(5596)

EK1: Irak Gaziantep Başkonsolosluğu yazısı(1 Sayfa)

2. Nor-Shipping 2017 Fuarı

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Oslo/Norveç'te 30 Mayıs- 2 Haziran 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan NOR-SHIPPING 2017 Uluslararası Gemicilik Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonun, Gemi ve Yat İhracatçılar Birliği'nce ilk kez organize edileceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, 2017 yılında 26.sı düzenlenecek olan ve iki yılda bir gerçekleştirilecek fuar, dünyanın önde gelen gemi yapımı ve denizcilik fuarından biri olarak görülmekte olup, söz konusu fuarda makine aksamı üreticilerinden tedarikçilere, armatörden finans uzmanlarına kadar gemicilik ve açık deniz piyasasıyla ilgilenen çok çeşitli ziyaretçi kitlesinin izlemesi beklendiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu fuara katılmak isteyen firmaların ekteki başvuru formunu ve fuar sözleşmesini doldurarak, 30 Kasım 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne(0212 454 05 01-02 numaralı faksları veya gemi@iib.org.tr e-posta adresine) göndermeleri gerektiği belirtilmektedir.(5605)

EK2: NOR-SHIPPING 2017 Başvuru Formu, Fuar Katılım Sözleşmesi

3. Sweets and Snacks Expo 2017 Fuarı

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alına yazıda, Chicago/Amerika Birleşik Devletleri'nde, 23-25 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan Sweets&Snacks Expo Uluslararası Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonunun İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirilmesi planlandığı belirtilmektedir.

Sweets&Snacks Expo Fuarı geçtiğimiz yıl, 26 ülkeden 767 katılımcıya ve 90 ülkeden 17.000 ziyaretçiye ev sahipliği yapmakta olup, şekerleme ve atıştırmalık ürün sektöründe 150 milyon dolarlık payın temsil edildiği söz konusu fuarın, gerek ABD pazarında gerekse ABD ile serbest ticaret anlaşması bulunan Kanada ve Meksika pazarında yer alabilmek adına firmalara önemli fırsatlar sunacağı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, 2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımcıların Desteklenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında, ABD 2017 yılı hedef ülkeler listesinde Sweets&Snacks Expo katılımcılarına fuar katılım bedeli üzerinden %70 oranında devlet desteği uygulanacağı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu fuara katılmak isteyen firmaların ekte yer alan Ön Başvuru Formu'nu doldurarak, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber 25.11.2016 tarihine kadar İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne aşağıda verilen faksına veya e-posta adresine göndermeleri gerektiği belirtilmektedir.(5612)

Ayrıntılı bilgi için:

Hububat Koordinasyon Şubesi
Ayşe Ekinci - Ertunç Ertav
Tel: 0212 454 0689 - 0212 454 0124
Faks: 0212 454 05 01-02
E-Mail:hububat@iib.org.tr

EK3: Ön Başvuru Formu

4.THAIFEX 2017-World of Food Asia Milli Katılım Organizasyonu

Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden alınan yazıda, 31 Mayıs-04 Haziran 2017 tarihleri arasında Bangkok-Tayland'da gerçekleştirilecek THAIFEX 2017-World of Food Asia Fuarı'na dördüncü defa Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirilmesi planlandığı belirtilmektedir.

Yazının devamında, 2016 yılında 12'si düzenlenen THAIFEX World of Food Asia Fuarı'na Japonya, Çin, İtalya, Hindistan, Malezya, İspanya, Tayvan, Tayland gibi 39 ülkeden gıda sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda firma katılmış olup, söz konusu fuara ülkemizden milli katılım kapsamında ise 25 firma yer almış olduğu belirtilmektedir.

Fuara 2016 yılında 39 ülkeden 1919 firma 40463 m2'lik bir alanda katılım yapmış olup, söz konusu fuar toplamda 142295 kişi tarafından ziyaret edildiği ifade edilmektedir.

THAIFEX Fuarı; yalnızca Taylandlı alıcıların ziyaret ettiği bir fuar olmaması, dünyanın farklı bölgelerinden satıcı ve alıcıların buluşma noktası olması, Tayland'ın yüksek nüfusu ve özellikle buğday unu tüketiminin mevcudiyeti de fuarı önemli kıldığı belirtilmektedir.

THAIFEX 2016- World of Food Asia fuarına milli katılım kapsamında katılacak olan firmaların T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından 2009/5 sayılı Tebliğ kapsamında, destek olarak yurt dışı milli fuar katılımlarına sağlanan teşviklerden yararlandırılacak olup, söz konusu fuar kapsamında stand katılım bedelinin(nakliye, gümrük, stand konstrüksiyon) %50'si ve her bir firmadan 2 firma yetkilisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş uçak biletlerinin de %50'si teşvik kapsamında olacağı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu fuara katılım sağlamak isteyen firmaların ekte yer alan başvuru formunu doldurarak, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne(oaib-pr@oaib.org.tr internet adresine) göndermeleri gerektiği belirtilmektedir.(5604)

EK4: Başvuru Formu

5.Demiryolu Sistemleri Karşılıklı İşletilebilirlik Yönetmek Taslağı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Bakanlıkları Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nce 2016/797/EU sayılı ”Avrupa Birliği Demiryolu Sisteminin Karşılıklı İşletilebilirliği” başlıklı yeni yaklaşım direktifinin uyumlaştırılması amacıyla hazırlanan, demiryollarında karşılıklı işletilebilirlik bileşenlerinin ve demiryolu alt sistemlerinin serbest dolaşımı ile bu hususlarda görevlendirilecek uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ait genel usul ve esasları belirleyen "Demiryolu Sistemleri Karşılıklı İşletilebilirlik Yönetmelik Taslağı” hazırlandığı belirtilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu yönetmelik taslağına, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün http://www.ddgm.gov.tr adresinde mevzuat başlığı altında bulunan taslak yönetmelikler sekmesinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu yönetmelik taslağına ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekteki forma işlenerek en geç21 Kasım 2016 Pazartesi günü saat 13.30'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) adresine gönderilmesi rica olunur.(5628)

EK5: Görüş Bildirme Formu

6. Fuar Duyurusu

Dışişleri Bakanlığı'nın yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 2-7 Nisan 2017 tarihleri arasında Bağdat/Irak'ta "İslam Ülkeleri 16.Ticaret Fuarı”nın gerçekleştirileceği belirtilmektedir.(5581)

7.Fas, Eşarp İthalat Talebi

T.C Kazablanka Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Kazablanka'da yerleşik aşağıda açık iletişim bilgileri yer alan "BERICOLOR” firmasının, Türkiye'den eşarp ithal etmek istediği belirtilmektedir.(5646)

Firma Unvanı: BERICOLOR

Temsilcisi: Asmaa

Faaliyet Alanı: Tekstil

Adres: 14&16 Rue El Machrouhi Bouchaib, Casablanca 20300, Morocco

Faks: +212522970316

Telefon:+212 522 30 13 24/ +212 522 31 95 55

E-posta: asmaa@bericolor.com

Web: http://www.bericolor.ma

8.Sektörel Faaliyetler İle İlgili Görüşler

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 19 Şubat 2016 tarihli ve 28918 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 6518 sayılı Kanun'un 51. Maddesinin (c) bendi ile "ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması ile yerli istekliler ve yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı tanınmasına ilişkin olarak; mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabileceği”nin hükme bağlandığı ve "Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve her yıl Ocak ayında Kamu İhale Kurumu tarafından ihale edilen listede yer alan malların ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması zorunluluğu” getirildiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu düzenleme kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak CVP(Common Procurement Vocabulary) kodlarında hazırlanan orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesinin Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edildiği de ayrıca ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca 2017 yılı Ocak ayı içerisinde yayımlanmak üzere şekillendirilen listeekte belirtilmekte olup, söz konusu düzenlemelere ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekteki forma işlenerek en geç 15 Kasım 2016 Salı günü mesai bitimine kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) adresine gönderilmesi rica olunur.(5652)

EK6: 2017 Yılı Orta ve Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri Listesi

EK7: Görüş Formu


Ekler:
2017 Yili Orta ve Yuksek Teknolojili Sanayi Urunleri Listesi.xlsx
Basvuru Formu.pdf
GORUS FORMU (3).doc
Irak Gaziantep Baskonsoloslugu yazisi.pdf
NOR-SHIPPING 2017 Basvuru Formu ve Fuar Katilim Sozlesmesi.pdf
On Basvuru Formu.pdf
TASLAKLARA GORUS VERME.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.