2017/003 Sirküler (04.01.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-003

Sayın Üyemiz;

1. DTÖ'nün E-ping Sitesi

2. 23 Aralık-30 Aralık 2016 Yurtdışı Alım Talepleri

3. AB Mevzuat Değişiklikleri

4.Hindistan Sektörel Ticaret Heyeti

5.Fildişi Sahili Süt ve Süt Ürünleri İthalatçı Listesi

6.Yönetmelik Taslağı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1.DTÖ'nün E-ping Sitesi

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Dünya Ticaret Örgütü(DTÖ) tarafından kurulmuş olan "e-ping” sitesi ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmekte ve söz konusu sitenin ihracatçı firmalar açısından önemine değinilmektedir.

Yazının devamında, "DTÖ Ticarette Teknik Engeller(TTE) ile Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri(SPS) Anlaşmaları tüm DTÖ üyesi ülkeleri bağlayan çok taraflı anlaşmalar olduğu, söz konusu anlaşmaların, ülkelerin vatandaşlarının sağlık ve güvenliğini korumak gibi meşru gerekçelerle uygun gördükleri önlemleri almalarına imkan tanımakta olduğu ifade edilmekte olup, bu önlemlerin uluslararası ticaret üzerinde gereksiz engeller yaratmamasını sağlamaya yönelik hüküm ve mekanizmalar getirmekte olduğu ifade edilmektedir.

TTE Anlaşmaları kapsamında, teknik engellerin uluslararası ticaret üzerindeki olumsuz etkilerini önlemeye yönelik olarak öngörülen en temel prensiplerden birisinin şeffaflık olduğu belirtilmekte olup, bu prensip kapsamında, herhangi bir DTÖ üyesi ülkenin uygulamaya koymayı planladığı ve bildirimi yaptığı bir taslak düzenleme söz konusu ise, yorum süresi içerisinde diğer ülkelerin görüş, değerlendirme ve kaygılarını ilgili ülkeye bildirebilmekte olduğu ifade edilmektedir.

Söz konusu sistem kapsamında üreticilerin ve ihracatçı firmaların hedef ülke pazarında, ilgili ürün gruplarında meydana gelebilecek teknik düzenlemelere ilişkin taslak aşamasında bilgi sahibi olabileceği belirtilmekte olup, anılan konuya yorum yaparak bu düzenlemelerin değiştirilmesini sağlayabilmekte olduğu belirtilmektedir.

İhracatçı firmaların, hedef ülke pazarına girişinin kolaylaştırılması ve karşılaştıkları engellerin çözümüne yönelik olarak DTÖ, gerek bölgesel ve ikili alanda sonuç alınmasını kolaylaştıracak mekanizmaların tesisi ve ihracatçı firmaların, ticarette teknik engellerle ilgili bilgilendirilmelerini sağlayacak platformlar oluşturulması amacıyla, "Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi”nin revize edilerek Aralık 2015 tarihinde www.teknikengel.gov.tr adresinden erişime açıldığı ifade edilmektedir.

Diğer taraftan anılan sitenin bir benzerinin DTÖ Sekretaryası tarafından "e-ping” ismiyle kurulmuş olduğu belirtilmekte olup, anılan siteye http://www.epingalert.org/en adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir. Söz konusu sitenin Ekonomi Bakanlığı'nın sitesinden farklı olarak, TTE bildirimlerinin yanı sıra SPS bildirimlerinin de kullanıcılara ulaşmasını sağlamakta olduğu ifade edilmektedir.

Anılan sitede, ücret ödemeksizin üye olmak suretiyle, tüm gerçek ve tüzel kişilerin ücretsiz olarak kullanımına açık olduğu ifade edilmekte olup, haftalık ve aylık TTE ve SPS bildirimlerinin site kullanıcılarına e-posta olarak gönderilmekte olduğu belirtilmektedir.

Ayrıca, uluslararası alanda kaydedilen ve ticareti etkileyerek yasal düzenlemelerin, aylık özetlerin ve istatistiki bilgilerin de sitede bulunduğu ifade edilmektedir.

DTÖ tarafından böyle bir sitenin hayata geçirilme amacının; sistem ve altyapı anlamında imkanları yetersiz olan gelişme yolundaki ülkelere diğer ülke pazarına giriş koşulları hakkında güvenilir bir bilgi kaynağı sağlamak olduğu ifade edilmektedir.

Bu itibarla, ülkemiz özelinde, "e-ping” sitesinin birincil yararının; SPS önlemlerine ilişkin bildirimlere zamanında erişim sağlanması ve bu anlamda üretici ve ihracatçı firmaların pazara giriş koşulları hakkında zamanında ve düzenli olarak bilgilendirilmesini sağlamak olacağı ifade edilmektedir. Söz konusu düzenlemelere yorum yapma imkanını da daha etkin bir şekilde kullanılabilecek olduğu belirtilmekte olup, ihraç pazarlarındaki düzenlemeler hakkında doğrudan söz sahibi olabilecekleri ifade edilmektedir”.(6659)

2. 23 Aralık-30 Aralık 2016 Yurtdışı Alım Talepleri

Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Narenciye Tanıtım Grubunun B2B web sayfasına 23.12.2016-30.12.2016 tarihleri arasında gelen alım taleplerinin aşağıda verilen linkte yer aldığı bildirilmektedir.(7)

http://www.akib.org.tr/files/downloads/Ekler/Mail-Ekler/NTG-Yurtdisi-Alim-Talepleri-Listesi-23Aralik-2016-30Aralik2016.pdf

3. AB Mevzuat Değişiklikleri

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği(AB) Resmi Gazetesi'nde yayımlanan mevzuat değişikliklerine ilişkin olarak; gümrük prosedürleri listesinin uyarlanması ve veri tanımlarının belirlenmesi ile ilgili AB dışı ülkelerle olan dış ticaret istatistiklerine dair 471/2009/AT sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2016/2119/AB sayılı Komisyon Tüzüğü'nün, yayımlanmasını takip eden 20.gün yürürlüğe girmek üzere, AB Resmi Gazetesi'nin 3 Aralık 2016 tarihli ve L 329 sayılı nüshasında yayınlanmış olduğu bildirilmiştir.

Ayrıca, İhracatçı Kayıt (REX) Sistemi'ne başvuru tarihiyle ilgili olarak Denizaşırı Ülkeler ve Topraklar(OCT) için sağlanan derogasyona dair 2016/2093/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı'nın, yayımlanmasını takip eden 20.gün yürürlüğe girmek üzere, AB Resmi Gazetesi'nin 30 Kasım 2016 tarihli ve L 324 sayılı nüshasında yayımlanmış olduğu bildirilmektedir.(8)

4.Hindistan Sektörel Ticaret Heyeti

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, 07-11 Mart 2017 tarihleri arasında Yeni Delhi/HİNDİSTAN'da düzenlenecek olan "32.AAHAR 2017-The International Food&Hospitality Fair” fuarı ile eş zamanlı olarak Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda İstanbul Kuru Meyve ve Mamülleri İhracatçılar Birliği organizasyonunda, 05-10 Mart 2017 tarihleri arasında Hindistan'a yönelik "Sektörel Ticaret Heyeti”nin organize edilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Söz konusu Ticaret Heyeti programının katılım payı; Tek kişi/4.500 USD($); aynı firmadan İkinci kişi/3.500 USD($) olduğu belirtilmekte olup, katılım payına; İstanbul-Yeni Delhl-İstanbul ekonomi sınıfı uçak bileti, 5 yıldızlı otelde konaklama(oda+kahvaltı), Öğle ve Akşam yemekleri, alan vergisi, firmalarla ikili iş görüşmeleri, otel havaalanı transferleri, katılım kitapçığında yer alma, her türlü tanıtım, ilan, baskılı malzemeler ve ikili iş görüşmeleri için gerekli olan bütün hizmetler dahil oteldeki ekstra oda harcamaları ve diğer ekstra harcamaların hariç olacağı ifade edilmektedir.

Ayrıca, söz konusu organizasyona İstanbul dışından katılacak firmaların iç hat uçuşları ve yurt dışı çıkış harç bedellerinin kendileri tarafından karşılanacak olduğu belirtilmektedir.

Anılan heyetin "2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği'ne ilişkin Tebliğ” kapsamında değerlendirilecek olduğu belirtilmekte olup, katılımcı firmaların ulaşım ve konaklama ile tanıtım harcamaları üzerinden, Hindistan'ın 2017 hedef ülke olmasından dolayı, %10 ilave destek oranıyla %60'a yakın devlet desteğinden faydalanabilecek olduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu ticaret heyetine katılmak isteyenlerin aşağıda detayları yer alan İstanbul Kuru Meyve ve Mamülleri Birliği'nin hesabına katılım ücretini yatırmaları, dekontla birlikte, ekte yer alan Katılımcı Şirket Bilgi Formu ve Katılımcı Şirket Talep Yazısı başvuru formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurarak, en geç 16 Ocak 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, İstanbul İhracatçılar Birlikleri Genel Sekreterliği'nin 0212 454 05 01-02 numaralı fakslarına veya kurumeyve@iib.org.tr adresine göndermeleri gerektiği belirtilmektedir.(32)

Banka Bilgileri:

İstanbul Kuru Meyve ve Mamülleri İhracatçıları Birliği(USD Hesabı)

VAKIFBANK Şirinevler Şubesi

IBAN NO: TR840001500158048012768400

Bilgi İçin İrtibat:

Erdal BAŞAR

TEL: 0212 454 05 48

Zühal DUMAN

TEL: 0212 454 07 63

E-posta: kurumeyve@iib.org.tr

EK1: Taslak Heyet Programı(1 Sayfa)

EK2: Katılımcı Şirket Bilgi Formu(1 Sayfa)

EK3: Katılımcı Şirket Talep Yazısı( 1 Sayfa)

5.Fildişi Sahili Süt ve Süt Ürünleri İthalatçı Listesi

Abidjan Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Fildişi Sahili'nde süt ve süt ürünleri ithalatı yapması uygun görülen firma ve şahısların belirlendiği belirtilmekte olup, söz konusu ürünlere ilişkin sirküler ile firma listesinin bir örneği ekte yer almaktadır.(51)

EK4: Sirküler ve Firma Listesi

6.Yönetmelik Taslağı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, "Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Taslağı”nın yayımlandığı belirtilmekte olup, söz konusu taslağa http://www.tarim.gov.tr/EYYDB/Belgeler/Uz.Vet.Hek.docx adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Ekonomi Bakanlığı'na iletilmek üzere; söz konusu yönetmelik taslağına ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin, en geç 05.01.2017 Perşembe günü saat 13:30'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.(50)


Ekler:
2016-003.doc
Katilimci Sirket Bilgi Formu.xls
Katilimci Sirket Talep Yazisi.doc
Sirkuler ve Firma Listesi.pdf
Taslak Heyet Programi.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.