2017/021 Sirküler (01.02.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-021

Sayın Üyemiz;

1. Mısır Kayıt Sistemi Anket Formu

2. DTÖ SPS Anlaşması Kapsamında Yapılan Bildirimler

3. 20 Ocak-27 Ocak 2017 Yurtdışı Alım Talepleri

4. Etiyopya, Addis Ababa İşadamları İşkadınları Heyeti 22-24 Mart 2017

5. Fine Food Australia 2017 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

6. 3. Arap Tarımsal Yatırım Konferansı

7. Gümrük Çıkış Beyannamesi Fotokopisi Eklenmesi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Mısır Kayıt Sistemi Anket Formu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Mısır tarafından 16 Mart 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, uygulanan zorunlu kayıt sisteminin Dünya Ticaret Örgütü(DTÖ) Anlaşmazlıkların Halli Mekanizmasına (AHM) taşınmasının doğurabileceği etkilerin değerlendirilmesi amacıyla Ekonomi Bakanlığı tarafından çalışmaların yürütülmekte olduğu ifade edilmektedir.

Yazının devamında, Mısır'a ihracat yapan firmaların Kayıt Sistemi kapsamında karşılaştıkları sorunların tespit edilebilmesi için firmalar tarafından cevaplandırılmak üzere Ekonomi Bakanlığı tarafından bir anket hazırlandığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu anket formuna http://anketler.ekonomi.gov.tr/index.efm?ID=33 linkinden ulaşılabilmekte olduğu belirtilmekte olup, anket formunun 19 Şubat 2017 tarihine kadar doldurulmasının gerekmekte olduğu ifade edilmektedir.(526)

2. DTÖ SPS Anlaşması Kapsamında Yapılan Bildirimler

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Dünya Ticaret Örgütü(DTÖ) üyesi ülkelerin sağlık ve bitki sağlığı alanında yürürlüğe koymayı planladıkları teknik düzenlemeleri taslak aşamasındayken diğer DTÖ üyelerine bildirmek ve itiraz süresi tanımak zorunda olduğu belirtilmektedir. Diğer DTÖ üyeleri ise, alınan önlemin DTÖ'nün ulusal muamele ile ayrımcılık gözetmeme prensipleri ile DTÖ Sağlık ve Bitki Sağlığı (SPS) Anlaşması'nın başta bilimsel kıstaslara dayanma prensibi olmak üzere ilgili hükümlerine uyulmadığı gerekçesiyle itiraz etme hakkına sahip olunduğu ifade edilmektedir.

Yazının devamında, adı geçen Anlaşma kapsamında düzenlemeyi yapan ülkenin, taslakla ilgili yorumları değerlendirmeye almakla yükümlü olduğu, bununla birlikte, taslak düzenlemenin üçüncü ülkelerin haklı ve makul itirazları dikkate alınmadan yürürlüğe konulmuş olsa bile, Cenevre'de tüm DTÖ üyesi ülkelerin katılımıyla yılda 3 defa toplanan SPS Komitesi toplantısında gündeme alındığı belirtilmektedir. Genellikle üye ülkelerin, yapmış oldukları düzenlemeye SPS Komitesinde muhalefet edilmesinden çekinmekte ve böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak için taslak aşamasında yapılan yorumları değerlendirmeye alma konusunda azami hassasiyet göstermekte olduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda, DTÖ Sekretaryası tarafından yayımlanan ve sayısı haftada 20-40 arasında değişebilen bildirimlerde yer alan önemli bilgilerin özetlenerek hazırlanan raporun, 2-6 Ocak ile 9-13 Ocak 2017 haftalarında yayımlanan SPS Bildirimlerini içeren özet raporlarının bir örneği ekte yer almaktadır.(528)

EK1: 9-13 Ocak 2017 SPS Bildirimleri

EK2: 2-6 Ocak 2017 SPS Bildirimleri

3. 20 Ocak-27 Ocak 2017 Yurtdışı Alım Talepleri

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Narenciye Tanıtım Grubunun B2B web sayfasına 20.01.2017-27.01.2017 tarihleri arasında gelen alım taleplerinin aşağıda verilen linkte yer aldığı bildirilmektedir.(545)

http://www.akib.org.tr/files/downloads/Ekler/Mail-Ekler/NTG-Yurtdisi-Alim-Talepleri-Listesi-20Ocak2017-27Ocak2017.pdf

4. Etiyopya, Addis Ababa İşadamları İşkadınları Heyeti 22-24 Mart 2017

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Türk Hava Yolları ile TİM arasında yapılan protokol çerçevesinde, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa şehrine azami 25 iş adamımız/iş kadınımız ile birlikte 22-24 Mart 2017 tarihleri arasında bir iş adamları/iş kadınları heyetinin düzenleneceği belirtilmekte olup, söz konusu heyetin programı ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, söz konusu heyetin konusunun; tarım, hayvancılık, deri ve deri mamulleri, tekstil, hazır giyim, inşaat malzemeleri, maden ve maden ürünleri(demir ve çelik, demir ve çelik eşya, bakır ve bakır eşya), metal endüstrisi, makine ve aksamları, otomotiv yedek parça, kimyasal ürünler(plastik, ilaç), savunma sanayii, software yazılım(ileri düzey teknik takip sistemi ve ekipmanları) ve diğer(hijyenik havlular ve tamponlar, bebk bezleri ve benzeri hijyenik eşya) sektörlerde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görüleceği belirtilmektedir.

Katılım ücretinin, 1.000$ olduğu belirtilmekte olup, söz konusu organizasyon kapsamındaki uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer, tercümanlık ve vize işlemleri ile ilgili giderleri karşılayacağı belirtilmektedir. İlgili tutarın Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi(Şube Kodu: 282), (Iban No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), USD hesabına(katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödenerek ilgili dekontun melekari@tim.org.tr ve sukrusiyasal@tim.org.tr e-posta adresine iletilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu heyete katılmak isteyen firmaların, en geç 3 Mart 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar https://goo.gl/Ad1KgQ internet bağlantısı üzerinden başvuru formalarını doldurmuş ve katılım ücretlerini yatırmış olmaları gerekmekte olduğu belirtilmekte olup, TİM'den yetkili kişilerin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.(546)

EK3: Taslak Programı

Ayrıntılı Bilgi:

Şükrü SİYASAL

E-posta: sukrusiyasal@tim.org.tr

Tel: 0212 454 04 74

Melek ARI

E-posta: melekari@tim.org.tr

5. Fine Food Australia 2017 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

İstanbul İhracatçı Birlikleri(İİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Sidney/Avustralya'da 11-14 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenecek "Fine Food Australia 2017 Uluslararası Gıda Ürünleri-Makineleri-Restoran Ekipmanları Fuarı”nın milli katılım organizasyonunun bu sene de İstanbul Kuru Meyve Mamulleri İhracatçıları Birliği(KUMİB)'nce gerçekleştirilmesinin planlanmakta olduğu belirtilmekte olup, söz konusu fuar duyurusu ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, Avustralya ve bölge ülkelerine yönelik ihracat potansiyelinin yerinde görülmesi ve geliştirilmesi açısından fırsat niteliği taşıyan "Fine Food Australia 2017 Fuarı”nın ülkemiz milli katılımında yer alacak firmalara İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nce;

· Stand alanı kiralanması

· Stand inşaat, dekorasyonu ve elektrik bağlantısı, stand temizliği, internet

· Ürünlerin nakliye, gümrükleme ve stand teslimi

· Reklam ve tanıtım

hizmetlerinin verileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu fuara başvuruda bulunmak isteyen firmaların, en geç 31 Mart 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıda yer alan İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden yetkili kişiyle irtibata geçmeleri gerektiği belirtilmektedir.(548)

EK4: Fuar Duyurusu

Bilgi İçin İrtibat:

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi

Zühal DUMAN

Tel: 0212 454 07 63

Fax: 0212 454 05 01

E-posta: kurumeyve@iib.org.tr

6. 3. Arap Tarımsal Yatırım Konferansı

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, merkezi Hartum'da bulunan Arap Tarımsal Yatırım ve Kalkınma Otoritesi(THE Arab Authority for Agricultural Investment and Development-AAAID) tarafından "Our Food, Our Responsibility” temasıyla 27-28 Şubat 2017 tarihleri arasında Hartum'da düzenlenecek olan 3.Arap Tarımsal Yatırım Konferansına ilişkin olarak, anılan kuruluşun Başkanı Mohammed Bin Obaid AL Mazrooei'nin Dünya Yatırım Tanıtım Ajansları Birliği(WAIPA) Başkanı(Başbakanlık Yatırım Ajansı Başkanı) Sayın Arda ERMUT ve TOBB Başkanı Sayın Rıfat HİSARCIKLIOĞLU'na davet mektubunun iletilmiş olduğu belirtilmektedir.

Yazının devamında, AASID'in, Arap dünyasında "Gıda Güvenliği”nin sağlanması amacıyla bağımsız çokuluslu şirketler tarafından 1976'da Hartum'da kurulduğu belirtilmekte olup, söz konusu kuruluşun ekim işlemleri, hayvan üretimi, tarımsal süreçler vb. faaliyetlerini de içeren Tarımsal Yatırım faaliyetleriyle ilgilendiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, gelir arttırıcı faaliyetler ve küçük ölçekli üreticilerin yenilebilir kredi tedarik etmesine katkıda bulunduğu araştırma kalkınma programlarını, üretim servislerini, teknoloji transferini ve hedef toplumlardaki kapasite gelişimi ve eğitimini desteklediği belirtilmekte olup, AAAID'ye ilişkin geniş bilgiye https://www.aaaid.org/en/aaaid-glance adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Söz konusu konferansa ilişkin Sayın Rıfat HİSARCIKLIOĞLU ve Sayın Arda ERMUT'a yazılan davet mektupları ve Hartum Büyükelçiliğimizden alınan yazının birer örnekleri ekte yer almaktadır.(584)

EK5: Davet Mektubu

EK6: Büyükelçilik Yazısı

7. Gümrük Çıkış Beyannamesi Fotokopisi Eklenmesi

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Türkmen Gümrük Kanunu gereğince 15 Şubat 2017 tarihinden itibaren Türkmenistan'a ürünlerin serbest dolaşım veya geçici depolama gümrük rejimi çerçevesine getirilmesi durumunda, gümrük yük beyannamesinde belirtilen bilgilerin onayı için sunulan belgeler ile birlikte, gönderen tarafın ülkesinde dolduran gümrük beyannamesi fotokopisinin de talep edilmeye başlanacağı bildirilmektedir.(596)Ekler:
2- 6 Ocak 2017 SPS Bildirimleri.pdf
9- 13 Ocak 2017 SPS Bildirimleri.pdf
Buyukelçilik Yazisi.pdf
Davet Mektubu.pdf
Fuar Duyurusu.pdf
Taslak Programi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.