2017/029 Sirküler (13.02.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-029

Sayın Üyemiz;

1. Hispanica Vidal Grupo SA Firması

2. Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları

3. Körfez Ülkelerine İhraç Edilebilir Ürünler Listesi

4. Türkiye-Tacikistan İş Forumu(Program Değişikliği)

5. Türkiye-Azerbaycan Tarım İş Forumu Daveti

6. İTO SIAL China 2017 Fuarı

7. Şili'deki Yatırım Fırsatları

8. Valencia Portal Satış İhalesi

9. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan 5. İş Forumu

10. Türkiye-İtalya Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi(JETCO) I. Dönem Toplantısı

11. Türkiye-İsrail İş Forumu

12. Türkiye-İran İş Forumu

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Hispanica Vidal Grupo SA Firması

T.C. Ekonomi Bakanlığı Madrid Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, çeşitli Türk firmalarının, İspanya'da mukim olduğunu bildiren HISPANICA GRUPO VIDAL SA isimli firma hakkında şikayette bulunduğu belirtilmektedir. Söz konusu firmanın, Türk firmalarının ürünlerini internet üzerinden görerek firmalarımıza temasa geçtiği, kendilerinden tek seferde yüklü miktarda sipariş verme yönünde irade beyanında bulunduğu belirtilmekte olup, söz konusu sipariş için bir sözleşme taslağı göndererek firmalarımızı İspanya'da yerleşik belirli avukatlık firmalarına yönlendirildiği bildirilmektedir.

Yazının devamında, avukatlık firmasının sunduğu hizmet karşılığında Türk firmalardan talep ettiği bedelin ödenmesinin ardından siparişi veren şirketten haber alınamadığı ve bunun sonucunda siparişin gerçekleştirilemediğinin Madrid Ticaret Müşavirliğimize aktarıldığı ifade edilmektedir.

Madrid Ticaret Müşavirliği'nin söz konusu firma hakkında yaptığı araştırmada ise firmanın ticaret unvanının ticaret sicil kayıtlarında bulunmadığı tespit edildiği belirtilmekte olup, söz konusu şirketin internet adresinin www.hisvidalgrupo.com olduğu bildirilmektedir.

2. Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşmaları ve bunlara bağlı olarak imzalanan protokoller uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından sağlanan(ikili, transit, üçüncü ülke, dönüş yükü, ödül ve benzeri) geçiş belgelerinin, "Karayolu Taşıma Yönetmeliği”ne göre dağıtımını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olan ”Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi”nin günün gelişen şartlarına göre uyarlanabilmesini teminen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nda Nisan ayında bir toplantının yapılacağı belirtilmekte olup, söz konusu yönergeye http://www.kugm.gov.tr adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu toplantıda dile getirilmek üzere yürürlükte olan yönergeye ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin, en geç 3 Mart 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.

3. Körfez Ülkelerine İhraç Edilebilir Ürünler Listesi

Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliği'nden alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Körfez ülkelerine ihraç edilebilir (özellikle kırmızı et ve gıda ürünleri) ürünlere ilişkin kılavuz liste ile ihracatçı firmaların dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin bilgi notlarının bir örneği ekte yer almaktadır.

EK1: Kılavuz

4. Türkiye-Tacikistan İş Forumu(Program Değişikliği)

İlgi: 08/02/2017 tarihli 2017/025 Sirküler

İlgi'de kayıtlı yazımızda; T.C. Başbakan Yrd. Tuğrul TÜRKEŞ ve Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Nematullo HİKMATULLOZODA eşbaşkanlıklarında, Türkiye-Tacikistan Hükümetler arası Karma Ekonomik Komisyonu(KEK) IX. Dönem Toplantısı'nın, 15-17 Şubat 2017 tarihleri arasında Duşanbe'de gerçekleştirileceği ve ziyaret kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK)/Türkiye-Tacikistan İş Konseyi'nin organizasyonuyla 16 Şubat 2017'de, "Türkiye Tacikistan İş Forumu”nun düzenleneceği bildirilmişti.

Bu defa Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK)'ten alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, taslak programda belirtilen THY tarifeli uçuşlarındaki değişiklikler nedeniyle, Türkiye'den katılacak işadamları heyetinin seyahat programının, 14-17 Şubat olarak revize edildiği belirtilmekte olup, tavsiye edilen uçuşların ise Tacik Somon Air olarak belirlendiği bildirilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu programın başvuru ve katılım şartlarında herhangi bir değişiklik bulunmadığı belirtilmekte olup, uçak bileti işlemleri için Somon Air Havayolları'nın ülkemizdeki temsilcilerine http://www.somonhavayollari.com/ adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir. Söz konusu revize taslak program ekte yer almaktadır.

EK2: Revize Taslak Programı(2 Sayfa)

5. Türkiye-Azerbaycan Tarım İş Forumu Daveti

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, "Türkiye -Azerbaycan Tarım İş Forumu”nun, Bakanımız Sayın Faruk ÇELİK'in teşrifleriyle, 22-23 Şubat 2017 tarihleri arasında Bakü'de gerçekleştirilmesinin öngörülmekte olduğu ifade edilmektedir.

Yazının devamında, iki ülkenin tarım sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcilerine karşılıklı diyalog kurma imkanı sağlanmakta olduğu belirtilmekte olup, söz konusu forumun daha önce Gürcistan, İran ve Ukrayna ile başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu foruma katılmak isteyen firmaların isim ve iletişim bilgilerini, en geç 13.02.2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne(dispazar@tarim.gov.tr) iletilmesinin gerekmekte olduğu bildirilmekte olup, söz konusu foruma ilişkin programın bilahare katılımcılara iletileceği belirtilmektedir.(751)

6. İTO SIAL China 2017 Fuarı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, İstanbul Ticaret Odası(İTO) tarafından 17-19Mayıs 2017 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şanghay şehrinde gerçekleştirilecek "SIAL China 2017 Fuarı”nın milli katılım organizasyonuna dair katılım ve başvuru formu ekte yer almaktadır.

Bu kapsamda, söz konusu fuara katılmak isteyen firmaların İstanbul Ticaret Odası'nın (Tel: 0212 455 61 11/455 61 13- 0533 959 30 57 E-posta: sibel.tayanc@ito.org.tr; idil.aslantas@ito.org.tr; aylin.odabas@ito.org.tr ) adreslerinden iletişime geçilmesinin gerekmekte olduğu ifade edilmektedir.(764)

EK3: SIAL China 2017 Fuarı Detaylı Bilgi

EK4: SIAL China 2017 Fuarı Başvuru Formu

7. Şili'deki Yatırım Fırsatları

Şili Ankara Büyükelçiliğinden alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 2016-2021 yılları arasında Şili'de yaklaşık 35 adet büyük devlet projesinin gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, Şili Bayındırlık Bakanlığı tarafından düzenlenen, aralarında otoyol, baraj ve hastane inşaatlarının da yer aldığı ilgili projeler ile InvestChile kurumu tarafından hazırlanan, bahse konu ülke Şili'yle ilgili genel bilgileri ve yatırım teşviklerini içeren belgeler ekte yer almaktadır.(768)

EK4: 2016-2021 Yılları Arasındaki Projelerin Detaylı Bilgileri

EK5: Şili Genel Bilgilendirme

EK6: Şili'deki Yatırımlarla İlgili Teşvikleri

8. Valencia Portakal Satış İhalesi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 2017 yılı istihsali tahmini 4.440 ton Valencia çeşidi portakal satış ihalesinin, 23.02.2017 Perşembe günü saat 14.00'da işletmelerinde yapılacak olduğu belirtilmekte olup, söz konusu ihaleye ait ilan örneği ekte yer almaktadır.(767)

EK7: İlan Örneği

9. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan 5. İş Forumu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK)'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumunun, Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin MUSTAFAYEV, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Giorgi GAKHARIA'nın yanı sıra üç ülkenin iş dünyası yöneticileri ve işadamlarının katılımıyla,17 Şubat 2017 tarihinde İstanbul InterContinental Oteli'nde gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Bu kapsamda, anılan foruma katılmak isteyen firmaların, en geç 14 Şubat 2017 Salı günü mesai bitimine kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/342/ adresli internet bağlantısı üzerinden online kayıt yaptırmalarının gerekmekte olduğu ifade edilmektedir.(790)

10. Türkiye-İtalya Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi(JETCO) I. Dönem Toplantısı

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Türkiye-İtalya Ekonomi ve Ticaret Ortaklık Komitesi (JETCO) I. Dönem Toplantısı'nın, Bakanımız Nihat ZEYBEKCİ ile İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Carlo CALENDA eşbaşkanlıklarında, 22 Şubat 2017'de İstanbul'da gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, bahse konu toplantı ile hazırlık çalışmalarında faydalanılmak üzere Bakanlıklarının görev ve yetki alanına giren konularda kaydedilen gelişmeleri, ayrıca gündeme getirilmesinde fayda görülen diğer hususları içeren bilgi notlarının hazırlanmakta olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, TİM'e iletilmek üzere; ihracatçı firmaların anılan ülke pazarında yaşadıkları sorunlar ve gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüşlerinizin ekte yer alan forma işleyerek, engeç 14 Şubat 2017 Salı günü saat 15:30'a kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.(823)

EK8: Sorun Bildirim Formu

11. Türkiye-İsrail İş Forumu

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda; İsrail İstanbul Başkonsolosluğu, İsrail Ticaret Ataşeliği İstanbul Ofisi ve TİM işbirliğiyle, 21 Şubat 2017 Salı günü 9.30-13.00 saatleri arasında, İstanbul TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde Türkiye ve İsrail arasındaki mevcut ticari ilişkileri geliştirmenin yanında, İsrail'deki iş ve yatırım olanaklarını değerlendirmek amacıyla"Türkiye-İsrail İş Forumu”nundüzenleneceği ifade edilmektedir..

Yazının devamında, İsrail'deki fırsatlar, ülkemiz ile İsrail arasındaki ekonomik veriler, iki ülke arasındaki potansiyel sektörler ve işbirlikleri üzerine sunumlar gerçekleştirilecek olduğu belirtilmekte olup, anılan ülkeyle ticaret yapmaya niyetli olan firmaların sorularının cevapları aranacağı ve pazarda yaşadıkları sorunların dile getirileceği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, pazara ilgi duyan ve bilgi almak isteyen firmaların anılan etkinliğe katılmalarında fayda görüldüğü belirtilmekte olup, söz konusu etkinliğe katılım için https://goo.gl/Cz7mox linkinden online başvuru formunun, en geç 16 Şubat 2017 Perşembe günü saat 17:00'a kadar doldurulmasının gerekmekte olduğu ifade edilmektedir.(826)

12. Türkiye-İran İş Forumu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'den alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, DEİK/Türkiye-İran İş Konseyi tarafından T.C. Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat ZEYBEKCİ'nin ve İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı M. Rıza NİMETZADE ile İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı ve KEK Eşbaşkanı Mahmut VAİZİ'nin onurlandırmalarıyla, "Türkiye-İran İş Forumu”nun 25 Şubat 2017 tarihinde Tahran'da düzenleneceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan görüşmeler ve İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması ile birlikte İran'da başta enerji, petrokimya, madencilik, inşaat, perakende, lojistik ve turizm/otelcilik olmak üzere birçok sektörde yeni işbirliği fırsatlarının doğduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu forumda İranlı üst düzey işadamları ile ikili iş görüşmelerinin de düzenleneceği ziyarete katılmak isteyen firmaların, en geç 15 Şubat 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/339/8199 internet adresinde yer alan başvuru formunun eksiz olarak doldurularak, ödeme dekontunu DEİK'e (bkarahan@deik.org.tr - 212 339 50 43) iletmelerinin gerekmekte olduğu belirtilmekte olup, söz konusu forumun taslak programı ekte yer almaktadır.(828)

EK9: Taslak Programı


Ekler:
2016-2021 Yillari Arasindaki Projelerin Detayli Bilgileri.pdf
2017-029.doc
Ilan Ornegi.pdf
ITO SIAL China 2017 Basvuru Forumu.pdf
ITO SIAL China 2017 Detayli Bilgiler.pdf
Kilavuz.pdf
Revize Taslak Programi.pdf
Sili Genel Bilgilendirme.pdf
Sili'deki Yatirimlarla Ilgili Tesvikler.pdf
Sorun Bildirim Forumu.pdf
Taslak Programi.pdf
Turkiye-Iran Is Forumu Taslak Programi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.