2017/030 Sirküler (13.02.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-030

Sayın Üyemiz;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nde alınan yazıda, son günlerde Rus basın yayın organlarında Rusya Bitki Koruma Bilimsel Araştırma Enstitüsü yetkililerinin araştırmasına dayanılarak yapılan haberlerde, bu sezon buğday başta olmak üzere tahıl ürünleri konusunda Rusya Federasyonu(RF)'nda olağanüstü bir durumun olduğu belirtilmekte olup, tahıl ürünlerine neredeyse tüm hasada, Fusarium Mantarı'nın bulaştığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 26'ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan ”Elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda, herhangi bir gıda veya yemin insan sağlığı üzerinde zararlı bir etkisinin olması ihtimali belirmesine rağmen, bilimsel belirsizliklerin devam etmesi durumunda, kapsamlı bir risk değerlendirmesine imkan sağlayacak daha fazla bilimsel veri elde edilinceye kadar, Bakanlık geçici olarak üretimin durdurulması, piyasa arz, tüketimi engelleme, toplatma ve benzeri ihtiyati tedbirlere başvurabilir. İlgililerin, Bakanlığın belirlediği ihtiyati tedbirlere uyması zorunludur…” hükmü kapsamında RF'den ithal edilmek istenen veya Rus menşeli olup, başka bir ülkeden yüklenecek buğdaya ilişkin olarak RF tarafından gerekli bilimsel çalışmalar ve alınan önlemlerle ilgili gerekli bilgilendirmenin Bakanlıklarına sunulması ve Bakanlık uzmanlarınca konuya ilişkin incelemelerinin sonuçlandırılmasının gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.