2017/034 Sirküler (24.02.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-034

Sayın Üyemiz;

1. Hong Kong İhale Duyurusu

2. Ürdün/Korunma Önlemi

3. Belgelendirme

4. Türkiye-Bahreyn İş Konseyi Ortak Toplantısı

5. Afganistan İş Forumu

6. Metil Bromür Fumigasyon

7. Türkiye-Macaristan KEK V. Dönem Hazırlık Toplantısı

8. Türkiye- Özbekistan İş Forumu

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Hong Kong İhale Duyurusu

T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Hong Kong Yönetimince açılan 1 adet ihaleye değinilmekte olup, söz konusu ihale duyurusu(İngilizce ve tercümesi) ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, söz konusu ihaleyle ilgilenen firmaların http://www.gldetb.gov.hk linkinden yararlanabileceği bildirilmektedir.(938)

EK1: İhale Duyurusu ve Tercümesi(2 Sayfa)

2. Ürdün/Korunma Önlemi

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Ürdün tarafından "Alüminyumdan Çubuklar ve Profiller”(7604 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı başlatılan korunma önlemi(safeguard measure) soruşturması kapsamında Dünya Ticaret Örgütü(DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesi'ne yapılan ve 15 Şubat 2017 tarihinde yayımlanan ekte yer alan bildirime göre, anılan ülke tarafından mevcut gümrük vergisine "ton başına 500 Ürdün Dinarı spesifik ilave vergi” şeklinde nihai önlem uygulamasına hükmedildiği, söz konusu önlemin, her yıl 50 Ürdün Dinarı daha düşük uygulanmak üzere, 3 yıl süreyle yürürlükte kalacağı bildirilmektedir.

Mezkur bildirimin incelenmesinden de görüleceği üzere ülkemizin DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 9.1 maddesi hükümleri ve mevcut gelişmekte olan ülke statüsü çerçevesinde Ürdün tarafından uygulamaya konulan önlemden muaf tutulduğu ifade edilmektedir.

Söz konusu gelişmenin Ürdün'e ilgili ürün ihracatı gerçekleştiren/gerçekleştirmeyi öngören firmalarımız açısından bir rekabet avantajı sağlayabileceği değerlendirilmekte olduğu belirtilmekte olup, son dönemde Tayland ve Fas tarafından yürütülen benzer minvaldeki soruşturmalarda ilk etapta önlemden muaf olan ülkeler listesinde yer almış olan ülkemizin, anılan ülkelere yönelik yoğun ihracat artışı nedeniyle daha sonra muaf listeden çıkarıldığının gözlemlendiği belirtilmektedir.

Bu itibarla, Ürdün'ün ilgili ürün ithalatındaki payımızın önümüzdeki dönemde %3'ün üstüne çıkması halinde bahsedilen önleme dahil edilme ihtimalimizin de göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı mütalaa edilmekte olduğu ifade edilmektedir.(965)

EK2: DTÖ Bildirimi 15 Şubat 2017

3. Belgelendirme

Türk Standardları Enstitüsü Akdeniz Bölge Koordinatörlüğü'nden alınan yazıda, küresel pazarlarda ülkemiz firmalarının önünü açmak, Türk mallarının ve hizmet sektörünün hedefine ulaşmasını sağlamak için sürekli eğitim-sürekli gelişim prensibiyle değişime ayak uydurmakta, hedef sektöre yönelik, onların rekabet gücünü arttırıcı, kaliteye hakim kılma amaçlı yeni imkanların sunulmakta olduğu ifade edilmektedir.

EK:

4. Türkiye-Bahreyn İş Konseyi Ortak Toplantısı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK)'ndan alınan yazıda, 2-3 Mart 2017 tarihinde düzenlenecek olan 6. Türkiye- Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon KEK Toplantısı vesilesiyle, Türkiye-Bahreyn İş Konseyi tarafından 1 Mart 2017 tarihinde Ankara Hilton Otel'de, "Türkiye- Bahreyn İş Konseyi Ortak Toplantısı”nın gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın 13-14 Şubat 2017 tarihlerinde Bahreyn'e gerçekleştirmiş oldukları ziyaretin ardından inşaat ve enerji projelerinin önem kazandığı belirtilmektedir.

Bölgenin 1936'da ilk ham petrol ihraç eden ülkesi konumundaki Bahreyn'de kalkınma çabaları başlangıçta petrol gelirlerine dayanırken, doğal kaynaklarının kıtlığının, sürdürülebilir kalkınma için petrol dışı sektörlere yönelmesinin zorunlu kıldığı belirtilmekte olup, Körfez bölgesinde ekonomisinin en fazla çeşitlendirilmiş ülke olduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, firmalar ile ikili görüşmelerin yar alacağı söz konusu toplantıya katılmak isteyen firmaların, 27 Şubat 2017 Pazartesi gününe kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/350/8314 bağlantısından kayıt yaptırmalarının gerekmekte olduğu ifade edilmektedir.(1025)

5. Afganistan İş Forumu

İlgi: 16/02/2017 tarihli 2017/032 Sirküler

İlgi'de kayıtlı yazımızda; Afganistan Bölgesel İşbirliği Konferansı(RECCA) İş Forumu'nun, 1-2 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilmesinin planlanmakta olduğu belirtilmişti.

Bu defa, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, anılan toplantıya ilişkin hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, Türkiye ve Afganistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirme amaçlı önerilere ve gerçekleştirilecek toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin olarak bilgi notlarına ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu ülke pazarında yaşanılan sorunlar ve gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan forma işlenerek, en geç 23 Şubat 2017 Perşembe günü saat 15:30'a kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.(1032)

EK3: Sorun Bildirim Formu

6. Metil Bromür Fumigasyon

Yeni Delhi Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Hindistan'a bakliyat ürünlerinin de yer aldığı muhtelif tarım ürünleri ihracatında, bir örneği EK4'de yer alan Hindistan Bitki Koruma, Karantina ve Depolama(PPQ&S) Tebliği uyarınca; Metil Bromür(MBr) fumigasyon işleminin yapılması zorunlu olduğu belirtilmekte olup, söz konusu uygulama kapsamında fumigant olarak MBr uygulamasına gidilmeyen veya anılan uygulamaya son verilen ülkelerden gelen ürünlerde Hindistan varış limanlarında fumigasyon işleminin yapılması suretiyle ihracatçı ülkelere kolaylık sağlanmakta olduğu ifade edilmektedir.

Yazının devamında, bahse konu uygulamaya ilişkin 30/01/2017 tarihinde Hindistan Tarım Bakanlığı yetkililerince düzenlenen bir toplantıda; 31/03/2017 tarihi itibariyle, ihracatçılara kolaylık sağlayan mezkur uygulamanın sonlandırılmasına yönelik bir örneği EK5'de yer alan bir Genelge yayımlanacak olduğu belirtilmekte olup, şu ana kadar Malezya, Endonezya, Tanzanya, Peru ve Ukrayna'nın dahil olduğu 12 ülkenin, Hindistan'a sevk öncesinde fumigasyon işlemlerine başlanacağını Hindistan Tarım Bakanlığı'na bildirdikleri ifade edilmektedir.

Bu itibarla yürürlüğe girecek yeni uygulamanın, "re-export”(yeniden ihracat) yapılan ürünler için orijin ülkede fumigasyon işlemi yapılmaması halinde, "re-export” ülkesinde fumigasyon işlemi uygulanarak Bitki Sağlık Sertifikası'nın düzenlenmesine ve ürünün ithalatına izin verilmesine imkan tanıdığı belirtilmektedir.

Hindistan'a yapılacak ihracat veya "re-export” için ilgili ülkenin karantina otoritesince düzenlenecek Bitki Sağlığı Sertifakalarında "Desinfestation and/or Disinfection Treatment” bölümünde yer alan "Additional Information” maddesindeki "Fumigated by Government Authorised Agency”nin seçilerek, MBr uygulamasına ilişkin fumigasyon sertifikası eklendiği durumda dahi diğer ilgili maddeler olan "Treatment”, "Chemical(active ingredient)”, "Duration and period”, "Concentration” ve "Date” kısımlarının doldurulmasının gerekli olduğu ifade edilmektedir.(1050)

EK4: Tebliğ

EK5: Genelge

7. Türkiye-Macaristan KEK V. Dönem Hazırlık Toplantısı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, "Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyonu(KEK) V. Dönem Toplantısı”nın, Bİlim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLÜ ve Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter SZIJJARTO'nun eşbaşkanlıklarında, 2-3 Mart 2017'de Ankara'da gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, TİM'e iletilmek üzere; bahse konu ülke pazarında karşılaşılan sorunlar ile gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan forma işlenerek, en geç 24 Şubat 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.(1063)

EK6: Sorun Bildirim Formu

8. Türkiye- Özbekistan İş Forumu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK)'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 27 Şubat 2017 tarihinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde Hilton İstanbul Bosphorus Otel'de, "Türkiye-Özbekistan İş Forumu”nun düzenleneceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu foruma T.C. Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ, Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Rustam AZİMOV, Dış Ekonomik İlişkiler, Yatırım ve Ticaret Bakanı Elyor GANİEV, Tarım ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Muzaffar FAYZİEV ve Özbekistan'ın en büyük devlet işletmelerinin üst düzey yöneticilerinin katılacakları toplantıda, Özbekistan ekonomisindeki son gelişmeler, ülkenin yatırım mevzuatı ve yatırımcılara sağlanan teşvikleri konu alan sunumların yapılacağı belirtilmekte olup, arzu eden katılımcılara Özbekistanlı yetkililerle birebir görüşme imkanının sağlanacağı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, anılan foruma katılmak isteyenlerin, en geç 25 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 18:00'e kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/349/8308 internet bağlantısında yer alan formu eksiksiz doldurulması gerektiği belirtilmekte olup, söz konusu iş forumunun heyet listesi ve taslak programı ekte yer almaktadır.(1067)

EK7: Heyet Listesi

EK8: Taslak Programı


Ekler:
2017-034.doc
DTO Bildirimi 15 Subat 2017.pdf
Genelge.pdf
Heyet Listesi.pdf
Ihale Duyurusu ve Tercumesi.pdf
Sorun Bildirim Formu.docx
Sorun Bildirim Formu.pdf
Taslak Programi.pdf
Teblig.pdf
Transfer Belge Uygulamasi ve Paket Teklif Uygulamalari.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.