2017/063 Sirküler (28.03.2017)


SERBEST BÖLGEDE YERLEŞİK FİRMALARA

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2017/63


Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan 27.03.2017 tarih ve E.34482 sayılı yazıda; bilindiği üzere, 2017/9962 sayılı "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı” 23/03/2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Söz konusu Kararın 6'ncı maddesinde ;" (…)(2) Serbest bölgede faaliyet gösteren firmaların yurt dışına satışları 5 nci maddede belirtilen ihracat tutarlarının hesaplanmasında dikkate alınır. Ancak yurt içinden serbest bölgeye getirilerek üretim veya işleme faaliyetine tabi tutulmadan yurt dışına yapılan satışlar, 5 inci maddede belirtilen ihracat tutarının hesaplanmasında dikkate alınmaz.(3) Hizmet ihracatı ile bu maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki satışların tevsikine ilişkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığınca belirlenir.” hükümlerinin yer aldığı bildirilmektedir.

Bununla birlikte, Kararın 8 inci maddesi ile; müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğuna ve talep formunu imzalayan firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin anılan yetkiye haiz olduklarına dair ibraz edilen belgeleri incelemek ve sunulan belgeler üzerinden kontrol ettikten sonra formu imzalamak hususunda ihracatçı birliklerinin görevlendirildiği ifade edilmektedir.

Bahse konu düzenleme ile serbest bölgelerde faaliyette bulunmakta olan firmaların hususi damgalı pasaport başvurularını ancak ihracatçı birliği üyeliği sağlamak koşuluyla yapabileceği düzenlenmiş olduğundan, serbest bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetlere binaen hususi damgalı pasaport başvurusu yapacak, merkezi serbest bölgede bulunan firmaların bir ön koşul olarak ihracatçı birliği üyelik başvurularının ivedilikle sonuçlandırılmasının büyük önem arz ettiği belirtilmektedir. Diğer taraftan serbest bölgelerde şube olarak faaliyet gösteren firmalardan Türkiye'de merkezi bulunanların hususi damgalı pasaport başvurularının halihazırda birlik üyesi olan merkezleri tarafından yapılmasının gerektiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, serbest bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetlere binaen hususi damgalı pasaport başvurusu yapacak serbest bölge firmalarının başvuru değerlendirmelerinin de İhracat Genel Müdürlüğü'nün belirlediği "İhracatçı Firma Yetkilileri için Hususi Damgalı Pasaport Başvuru Usulü ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Hazırlanan Doküman” da yer verilen usul ve esaslar çerçevesinde İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.