2017/065 Sirküler (31.03.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-065

Sayın Üyemiz;

1. İhale Duyurusu-Hong Kong

2. Suudi Arabistan'a Et İhracatı

3. Muhtelif Tarım Ürünleri Standartları

4. G. Afrika Cumhuriyeti'nde Yabancı Sermaye Destek Kuruluşu İhdas Edilmesi

5. Gübre Analizlerinin Yapılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ

6. Türk Eximbank ile KGF İşbirliği Tanıtım Toplantısı

7. Konferans Duyurusu Nijerya

8. 2. Belarus Yatırım Forumu

9. İhale Duyurusu- Brunei

10. Rusya İle Gerçekleştirilmesi Öngörülen Ortak Gümrük Komitesi 2. Toplantısı Hazırlıkları

11. ABD Gümrüklerinde Karşılaşılan Sorunlar

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. İhale Duyurusu-Hong Kong

T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Hong Kong Yönetimi tarafından açılan 2 adet ihaleye değinilmekte olup, söz konusu ihale duyurusu(İngilizce ve tercümesi) ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, söz konusu ihaleyle ilgilenen firmaların http://www.gldetb.gov.hk linkinden yararlanabileceği bildirilmektedir.(1824)

EK1: İhale Duyurusu ve Tercümesi(2 Sayfa)

2. Suudi Arabistan'a Et İhracatı

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, adı geçen ülke tarafından büyükbaş hayvan eti ve beyaz et ithalatına uygulanan geçici yasaklar ile söz konusu yasakların kaldırılmasına ilişkin bilgilere www.sfda.gov.sa/en/food/about/administration/mangement_food/Pages/EDOIFC-LBI.aspx adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, Suudi Arabistan'a bahse konu ürünlerin ihracatını gerçekleştirecek ülkelerin resmi denetleme kurumlarının akreditasyon işlemlerine ilişkin bilgilere ise www.sfda.gov.sa/en/food/about/administration/mangement_food/Pages/EDOIFC-IncpectionOfForeignFacilities.aspx adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.(1867)

3. Muhtelif Tarım Ürünleri Standartları

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan "TS 12292/tst T1 İncir Pekmezi, TS 861/tst T1 Beyaz Şeker(Sakaroz), TS 591 tst T2 Beyaz Peynir, TS 13129/tst T1 Urfa Peyniri TS 9255/tst T2 Lahana-Dondurulmuş ve TS 12928/tst T2 Mısır Konservesi”nin standart tasarılarının birer örnekleri ekte yer almaktadır.

Bu çerçevede, söz konusu standart tasarılarına ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin, en geç 04.04.2017 Salı günü mesai bitimine kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.(1868)

EK2: Görüş Tablosu

EK3: İncir Pekmezii Standardı

EK4: Beyaz Şeker(Sakaroz) Standardı

EK5: Beyaz Peynir ve Urfa Peyniri Standardı

EK6: Lahana-Dondurulmuş ve Mısır Konservesi Standardı

4. G. Afrika Cumhuriyeti'nde Yabancı Sermaye Destek Kuruluşu İhdas Edilmesi

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından 17 Mart 2017 tarihi itibariyle bir yabancı sermaye destek kuruluşu olan "Invest SA One Stop Shop” isimli yeni bir kuruluşun Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na (DTI) bağlı ancak bağımsız olarak faaliyete geçirildiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, bahse konu "Invest SA One Stop Shop” adlı kuruluşun fiziki olarak bir yabancı yatırımcının ihtiyacı olan tüm bürokratik aşamaları tek bir kuruluşun içerisinde toplandığı bildirilmektedir.

Ayrıca; şirket tescili, vergi, vize, sosyal sigorta, standardizasyon, elektrik ve su gibi farklı bakanlıkların yetki alanlarında olan konular için ilgili Bakanlık Birim Ofisleri'nin, "Invest SA” içerisinde fiziki olarak yer aldığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu kuruluşun internet sayfası ve yetkililerine ulaşılacak iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.(1858)

Detaylı Bilgi İçin:

Web: http://www.investsa.gov.za/

E-mail: investa@thedti.gov.za

Nana MKHWANAZİ E-mail: Nmkhwanazi@thedti.gov.za Tel: +27 12 394 13 25

Letta KASAKE E-mail: Lkaseke@thedti.gov.za Tel: +27 12 394 59 35

Rashika LALLA E-mail: Rlalla@thedti.gov.za Tel: +27 12 394 16 91

5. Gübre Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ

Gübre analizlerinin yaptırılacağı analiz ve referans kurum laboratuvarları ile analiz ücretleri hakkında tebliğ (Tebliğ No: 2017/16) 26 Mart 2017 tarihli ve 30019 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, anılan tebliğ ekte yer almaktadır.

EK7: 26 Mart 2017 Gübre Analiz Lab.-Fiyat Eki

6. Türk Eximbank ile KGF İşbirliği Tanıtım Toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Kredi Garanti Fonu(KGF) ve kredi garanti kuruluşlarına Hazine desteği sağlanmasına ilişkin şartları düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararında yapılan değişiklikle Hazine desteğinin 2 milyar liradan 25 milyar liraya yükseltildiği ve bu destek kapsamında kullandırılabilecek kredi miktarının da 250 milyar lira olarak belirlendiği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, Türk Eximbank Genel Müdürü Sn. Adnan YILDIRIM ve Kredi Garanti Fonu(KGF) Genel Müdürü Sn. İsmet GERGERLİ'nin katılımlarıyla 6 Nisan 2017 Perşembe günü saat 14:00'da WOW İstanbul Hotel'de, yeni düzenlemelerle ilgili olarak "İhracatın Finansmanında Türk Eximbank ile KGF İşbirliği” konulu bir tanıtım ve bilgilendirme toplantısının gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu toplantıya katılmak isteyenlerin, katılım teyitlerini, en geç 4 Nisan 2017 Salı günü mesai bitimine kadar timkurumsal@tim.org.tr adresine iletmelerinin gerekmekte olduğu belirtilmekte olup, anılan programın detaylı bilgileri aşağıda yer almaktadır.(1914)

Program:

Saat: 13:30(Kayıt ve Karşılama)

14:00(Toplantı)

Açılış Konuşmaları

· TİM Başkanı Sn. Mehmet BÜYÜKEKŞİ

Sunumlar

· KGF Genel Müdürü Sn. İsmet GERGERLİ

· Türk Eximbank Genel Müdürü Sn. Adnan YILDIRIM

· Soru-Cevap

7. Konferans Duyurusu Nijerya

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Nijerya Federal Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanlığı, Ulusal Otomotiv Dizayn ve Geliştirme Konseyi ile Nijerya Yatırım Promosyon Komisyonu'nun organizasyonunda ve Lekki Serest Ticaret Bölgesi'nin sponsorluğunda, 13-14 Haziran 2017 tarihlerinde Nijerya'nın başkenti Lagos şehrinde "Nigerian Automotive Components Investors' Conference 2017: Africa's Next Frontier” başlıklı bir konferansın gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu konferansın Nijerya'daki en önemli ve üst düzey buluşmalarından biri olduğu ifade edilmekte olup, Nijerya'daki taşıt ve otomotiv parça üreticilerine yönelik yatırım fırsatları ve teşviklerine ilişkin bilgilendirme yapılacağı belirtilmektedir.

Anılan konferansa katılımın ücretsiz olduğu belirtilmekte olup, katılım sağlanması durumunda kayıt yapılmasının gerekmekte olduğu ifade edilmektedir. Bahse konu konferansa ilişkin ayrıntılı bilgi ekte yer almaktadır.(1910)

EK8: Broşür(2 Sayfa)

8. 2. Belarus Yatırım Forumu

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 29 Haziran 2017'de başkent Minsk'te, "II. Belarus Yatırım Forumu”nun düzenleneceği ifade edilmekte olup, söz konusu foruma ilişkin duyuru ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, anılan foruma katılım talebinde bulunacak olan firmaların, Belarus Ticaret ve Sanayi Odası'nın yanı sıra aşağıda irtibat bilgileri bulunan Minks Ticaret Müşavirliği'ne de bildirimde bulunulmasının gerekmekte olduğu belirtilmektedir.(1908)

Minks Ticaret Müşavirliği

Adres: Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor

Yanki Kupalı STR, No:25, 3rd Floor, Office:333 Minsk-Belarujs

Tel/Fax: +375 17 200 39 77

GSM Ofis: +375 25 744 58 66

GSM Müşavir: +375 25 700 70 07

E-posta: minsk@ekonomi.gov.tr

EK9: Belarus Yatırım Forumu Duyurusu

9. İhale Duyurusu- Brunei

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Brunei Darussalam Temel Kaynaklar ve Turizm Bakanlığı tarafından çeşitli alanlarda açılacak ihaleler hakkında bilgiler aşağıda yer almaktadır.

· Muara'da 5 hektar büyüklüğündeki Wasan Pirinç İşleme Kompleksi ile Temburong'da 1 hektar büyüklüğündeki Leikun Pirinç İşleme Merkezi'nin geliştirilmesi ve işletilmesi,

· Tutong'da 6,5 hektar büyüklüğündeki et ağırlıklı gıda maddeleri tesisinin geliştirilmesi ve işletilmesi,

· Tutong'da 75 hektar büyüklüğündeki Batang Mitus Canlı Hayvan Yetiştirme Merkezi "A” Bölgesi'nde et ve mamullerinin üretimi,

· Tutong'da 80,5 hektar büyüklüğündeki Batang Mitus Canlı Hayvan Yetiştirme Merkezi "B” Bölgesi'nde et ve mamullerinin üretimi,

· Muara'da mukim Brunei Tarım Araştırma Merkezi'nde mantarcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi,

olarak ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu ihalelere ilişkin duyuruya http://www.mprt.gov.bn/SiteCollectionDocuments/Iklan%20RFP%20Projek%20DoAA.pdf internet adresinden ulaşılabileceği ifade edilmekte olup, bahse konu ihalelerle ilgilenen firmaların, temas noktası, irtibat bilgileri ve şirketleri hakkında referans oluşturacak hususları içeren niyet beyanlarını, en geç 4 Nisan 2017 Salı gününe kadar Brunei Darussalam Temel Kaynaklar ve Turizm Bakanlığı'na (rfp@mprt.gov.bn) iletilmesinin gerekmekte olduğu belirtilmektedir.(1882)

10. Rusya İle Gerçekleştirilmesi Öngörülen Ortak Gümrük Komitesi 2. Toplantısı Hazırlıkları

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Bakanlıkları ile Rusya Federal Gümrük Servisi(FGS) arasında mevcut işbirliği ve çalışma ortamının yasal ve kurumsal bir çerçevede daha etkin olmasının sağlanması amacıyla, 20 Eylül 2014'de imzalanan Protokol ile Kurulan ve "Türkiye-Rusya Ortak Gümrük Komitesi'nin 2. Toplantısı”nın, 26-28 Nisan 2017'de Antalya'da gerçekleştirileceğinin planlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu toplantı ile ilgili hazırlık çalışmalarında kullanılmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görev ve yetki alanına giren ve gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan forma işlenerek, en geç 3 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 13.30'a kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.(1883)

EK10: Sorun Bildirim Formu

11. ABD Gümrüklerinde Karşılaşılan Sorunlar

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Sayın Bakanımız Bülent TÜFENKÇİ ve beraberindeki heyet tarafından 16-20 Ekim 2016 tarihleri arasında ABD'ye resmi bir ziyaretin gerçekleştirildiği ve söz konusu ziyarette Türk İhracatçılarının ABD gümrüklerinde karşılaştıkları sorunların da gündeme getirildiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, ABD Büyükelçiliği Gümrük Ataşesi'nin, 8 Mart 2017 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gerçekleştirdiği ziyarette Bakanlıkları ve ABD Gümrük İdaresi arasındaki işbirliği alanlarının değerlendirildiği ve ikili ticarette yaşanan sorunların da gündeme getirildiği ifade edilmektedir.

Her iki ziyarette gündeme getirilen söz konusu sorunlara ilişkin, ABD'ye ihracatta yaşanan sorunların büyük bir kısmının bilgi eksikliğinden kaynaklandığı ve ABD ithalat politikasına ilişkin bilgi edinme yollarıyla çözülebileceğinin değerlendirmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, iki ülke arasındaki ticaretin iyileştirilmesi ve sorunların azaltılmasını teminen yapılacak çalışmalarda değerlendirilmek üzere, ABD Gümrüklerinde yaşanılan sorunlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin, en geç 4 Nisan 2017 Salı günü mesai bitimine kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.(1881)


Ekler:
2017-065.doc
2017.03.26 gubre anali lab-fiyat ek.docx
Belarus Yatirim Forumu Duyurusu.pdf
Beyaz Penir ve Urfa Peyniri Standardi.pdf
Beyaz Seker(Sakaroz) Standardi.pdf
Brosur.pdf
Gorus Tablosu.xlsx
Ihale Duyurusu ve Tercumesi.pdf
Incir Pekmezii Standardi.pdf
Lahana-Dndurulmus ve Misir Konservesi Standardi.pdf
Sorun Bildirim Forumu.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.