2017/078 Sirküler (21.04.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-078

Sayın Üyemiz;

1. 2017/2018 Hasatına Doğru Türkiye ve Dünyada Tahıl Konferansı

2. Güney Afrika İş İnsanları Heyeti (13-15 Haziran 2017)

3. Malezya/ Korunma Önlemi Soruşturmaları

4. Türkiye-Almanya JETCO I. Dönem Toplantısı ve Türkiye-Almanya İş Forumu

5. Mısır Üretici Kayıt Sistemi- Güncel Firma Listesi

6. Libya Yatırım Zirvesi, 9- 11 Mayıs 2017, İstanbul

7. Fas/ Anti-Damping Önlemi

8. NASSCOM 10000 START- UPS PROJESİ

9. COSME Programı Kümelenme Çağrısı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. 2017/2018 Hasatına Doğru Türkiye ve Dünyada Tahıl Konferansı

Hububat Tedarikçileri Derneği(HUBUDER)'nden alınan yazıda, 16-17 Mayıs 2017 tarihleri arasında Crown Plaza Hotel Ankara'da, "2017/2018 Hasatına Doğru Türkiye ve Dünyada Tahıl” konulu IV. Hubuder Konferansı'nın düzenleneceği belirtilmekte olup, bahse konu konferansın detaylı programı ve katılım formu ekte yer almaktadır.

EK1: Detaylı Program

EK2: Katılımcı Formu

2. Güney Afrika İş İnsanları Heyeti(13-15 Haziran 2017)

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, TİM organizasyonu ile 13-15 Haziran 2017 tarihleri arasında G. Afrika Cumhuriyeti'ne yönelik iş insanları heyetinin düzenlenecek olduğu belirtilmekte olup, Johannesburg şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Yazının devamında, pazar payımızın arttırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek olan söz konusu heyette; Petrol ve Petrokimya Ürünleri, Makine ve Aksamları, Tarım Makineleri, Paketleme ve Kesme Makineleri, Madencilik Makineleri, Matbaacılık Makineleri, Otomotiv ve Yan Sanayi Ürünleri, Elektrik Motorları, Jeneratör ve Diğer Güç Sistemleri, İnşaat Malzemeleri ve Makinaları, Tıbbi Cihazlar, Tıbbi İlaçlar, Telefon Cihazları ve Ekipmanları, Gıda Ürünleri ve Ev Tekstili sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden veya Enerji ile Madencilik sektörlerinde Güney Afrika'ya yatırım yapmayı düşünen firmaların katılımlarında fayda görüleceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, azami 30 katılımcıdan oluşacak olduğu belirtilen söz konusu heyete katılmak isteyen firmaların https://goo.gl/HZZRlf adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 23 Mayıs 2017 Salı günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak biletleri, konaklama, toplantı ve transfer ile ilgili giderlerinin karşılanmasını teminen firmaları, TİM Vakıfbank Şirinevler Şubesi'ne(Şube Kodu: 282), (Iban No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Dolar hesabına 1.100.-USD (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmalarının gerekmekte olduğu ifade edilmektedir. (Türk vatandaşları G. Afrika Cumhuriyeti'ne yapacakları 30 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır). Detaylı bilgi için TİM'in yetkili kişilerinin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Ayrıntılı Bilgi:

Şükrü SİYASAL: 0212 454 04 74- sukrusiyasal@tim.org.tr

M. Akif KORKMAZ: 0212 454 03 85- akifkorkmaz@tim.org.tr

3. Malezya/ Korunma Önlemi Soruşturmaları

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Malezya tarafından "Filmaşin” (7213.10, 7213.91, 7213,99 ve 7227.90 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında yer alan) ve "İnşaat Demiri” (7214.10, 7214.20, 7214.30, 7214.99, 7288.10, 7288.20, 7288.30, 7288.40, 7288.50, 7288.60 ve 7228.80 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı yürütülen koruma önlemi(safeguard measure) soruşturmaları kapsamında 14 Nisan 2017 tarihinde yayımlanan nihai bulgu raporuna göre anılan tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerli olmak üzere "Filmaşin” ithalatı için %13,90 ve "İnşaat Demiri” ithalatı için %13,42 oranlarında geçici önlem uygulanmasına hükmedildiği bildirilmekte olup, anılan ürünlere ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.

Bu itibarla, Malezya'ya ilgili ürünlerin ihracatını gerçekleştiren/gerçekleştirmeyi öngören firmalar açısından bir rekabet avantajının sağlayabileceği ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, son dönemde Tayland ve Fas tarafından yürütülen benzer minvaldeki soruşturmalarda ilk etapta önlemden muaf olan ülkeler listesinde yer almış olan ülkemizin, anılan ülkelere yönelik yoğun ihracat artışı nedeniyle daha sonra muaf listen çıkarıldığı belirtilmektedir.

Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 9.1 maddesi hükümleri dikkate alındığında, Malezya'nın ilgili ürünler ithalatındaki payımızın önümüzdeki dönemde %3 ‘ün üstüne çıkması halinde bahsedilen önlemlere ya da soruşturmalar kapsamında alınabilecek nihai önlemlere dahil edilme ihtimalimizin de göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı ifade edilmektedir.(2526)

EK3: Filmasin

EK4: İnşaat Demiri

4. Türkiye-Almanya JETCO I. Dönem Toplantısı ve Türkiye-Almanya İş Forumu

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ ve Almanya Federal Cumhuriyeti Ekonomik İşler ve Enerji Bakanı Brigitte ZYPRIES eş başkanlıklarında Türkiye-Almanya Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi(JETCO) I. Dönem Toplantısı ve eş zamanlı olarak "Türkiye-Almanya İş Forumu”nun 8 Mayıs 2017 tarihinde Almanya'da gerçekleştirilmesinin planlanmakta olduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu ülke pazarında karşılaşılan sorunlar ile gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan forma işlenerek, en geç 24 Nisan 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.(2551)

EK5: Görüş Formu

5. Mısır Üretici Kayıt Sistemi- Güncel Firma Listesi

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 16 Mart 2016 tarihinden itibaren Mısır tarafından uygulanmakta olan üretici kayıt sistemine ilişkin 28-30 Mart 2017 tarihlerinde düzenlenen "Dünya Ticaret Örgütü Ticarette Teknik Engeller Komitesi Toplantısı” çerçevesinde Mısır yetkililerle ikili görüşmelerin gerçekleştirildiği bildirilmektedir.

Yazının devamında, bahse konu görüşmede gerekli belgeleri yazırlayıp başvurularını yapmış olmalarına rağmen kayıt sürecini tamamlayamayan firmalar, listelerin Mısır tarafına iletildiğini ama uygulamada bir iyileşme olmadığını ve Mısırlı yetkililerin anılan konu hakkında bilgilendirildikleri ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu sorunun çözülmesini teminen başvurularını yapmış olmalarına rağmen Mısır tarafından kaynaklanan sorunlar nedeniyle sisteme kayıt yaptıramamış firmaların, en geç 24 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 13:30'a kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) başvurmaları gerekmektedir.(2545)

6. Libya Yatırım Zirvesi, 9- 11 Mayıs 2017, İstanbul

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Libya Özelleştirme ve Yatırım Kurulunun(PIB) desteğiyle, "International Research Networks”(IRN) adlı İngiliz şirketi tarafından 9-11 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul Pera Palace Hotel Jumeirah'da, "2017 Libya Yatırım Zirvesi” konulu konferansın düzenleneceği ifade edilmekte olup, anılan zirvenin broşürü ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, 2012 yılından bu yana Londra, Roma ve İstanbul'da, Libya'ya ilişkin çeşitli etkinlikler düzenleyen IRN'nin, Libya kamu kurumları ile yabancı iş çevrelerini bir araya getirdiği belirtilerek, bu yılki konferansta enerji, ulaşım, haberleşme ve sağlık sektörlerinde yatırım ve iş olanaklarının ele alınmasının öngörüldüğü belirtilmekte olup, bahse konu konferansa Libya, İngiltere ve Fransa'dan konuşmacıların katılacakları ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, Misurata Başkonsolosumuz Sinan YEŞİLDAĞ'ın görüştüğü PIB Başkanı Louai BENSASI'nin konferansın özellikle enerji ve müteahhitlik alanında yatırım ve iş imkanlarının değerlendirileceği bir platformun olacağı belirtilmekte olup, Türk özel sektöründen ve Libya kamu kurumlarından çok sayıda temsilcinin iştirak edeceği belirtilmektedir.(2552)

EK6: Libya Yatırım Zirvesi Broşürü

7. Fas/ Anti-Damping Önlemi

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Fas tarafından ülkemiz menşeli "Buzdolapları” (Fas gümrük tarife verilerine göre 8418.10.00.11, 8418.10.00.19, 8418.21.00.10, 8418.21.00.91 ve 8418.21.00.99 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı yürütülmekte olan anti-damping soruşturmasının ön kararını 17 Nisan 2017 tarihinde açıklanmış olduğu belirtilmekte olup, ülkemiz firmaları için %16.94 oranında geçici önlem tatbik edilmesine hükmedildiği ifade edilmektedir. Bahse konu geçici önleme ilişkin Fransızca rapor ile ön kararın duyurusunun birer örneği ekte yer almaktadır.(2553)

EK7: Kamuoyu Duyurusu

EK8: Rapor

8. NASSCOM 10000 START- UPS PROJESİ

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Hindistan'da faaliyet gösteren "The National Association of Software and Services Companies- NASSCOM” adlı sektörel derneğin yürütmekte olduğu "10000 Start-UPS” adlı bir inovasyon ve ürün geliştirme programına ilişkin bilgiler verilmektedir.

Yazının devamında, projenin yeni kurulan bilişim şirketlerine "kuluçka” tabir edilen ilk dönemlerinde beş yıl süre ile destek vermek amacıyla 2013 yılında başlatıldığı; bu suretle desteklenen şirketlerin Hindistan'ın dünya çapında faaliyet gösteren büyük firmalarını besleyen bir taban oluşturduğu; merkezi Bangalore'da bulunan projeye kısa zamanda 3000 şirketin dahil edildiği ve bu itibarla benzer oluşumların kıyas edildiği, Hindistan'ı ABD ve İngiltere'nin ardından dünyada üçüncü sıraya getirdiği ifade edilmektedir.

Bu itibarla, söz konusu projenin kapsamlı değerlendirilmesinin yararlı olacağının düşünüldüğü, 4-5 yıl gibi bir zamanda önemli bir mesafe kat ettiği anlaşılan projenin sadece Türk yazılım şirketleri için değil, yazılım sektörümüz ile verim artışı amaçlayan tüm Türk şirketleri için de yararlı olacağı belirtilmektedir.

Söz konusu projeye ilişkin ayrıntılı bilgilere http://10000startups.com ile www.nasscom.in adreslerinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.(2549)

9. COSME Programı Kümelenme Çağrısı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı(KOSGEB) AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Başkanlığın, Avrupa Birliği İşletmelerinin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programının(EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises- COSME) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiş olduğu, ulusal katkı payının ödenmesi ve programın izleme ve değerlendirmesinden sorumlu olduğu bildirilmektedir.

Yazının devamında, COSME Programının bileşenlerinden biri olan Girişimcilik ve Girişimci Kültür bileşeni kapsamında detayları ekte yer almakta olup, "COS-CLUSINT-2016-03-01 Clusters Go International” projesinin teklif çağrısının yayımlandığı ifade edilmektedir.

Ülkemizin programdan yararlanma durumunun, projesi kabul edilen Türk yararlanıcılara ait bilgilerin mümkün olan en kapsamlı ve güncel şekilde izlenmesi ve sürece teknik destek sağlanmasının Başkanlığın öncelikleri arasında yer aldığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, TİM'e iletilmek üzere; COSME programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanılabilmesi ve somut faydaların elde edilebilmesini teminen projeye kabul edilen yararlanıcıların firma bilgilerini, en geç 26 Nisan 2017 Çarşamba mesai bitimine kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) iletmeleri gerekmektedir.(2550)

EK9: KOSGEB'den alınan yazı


Ekler:
2017-078.doc
Ek GORUS SORMA FORMU.doc
Filmasin.pdf
Insaat Demiri.pdf
Kamuoyu Duyurusu ve Rapor.pdf
KATILIM FORMU.pdf
KOSGEB'den alinan yazi.pdf
Libya Yatirim Zirvesi Brosuru.pdf
PROGRAM-2017-4-fiyatli.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.