2017/089 Sirküler (09.05.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-89

Sayın Üyemiz;

1. Pakistan Seminer- Fuar Daveti

2. AB Mevzuatı Çeviri Rehberi ve Ekler Kitapçığı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1-Pakistan Seminer- Fuar Daveti

Ekonomi Bakanlığı yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Pencap Yatırım Kurulu (PBIT) tarafından Lahor Başkonsolosluğuna iletilen yazıya atıfla, 22-23 Mayıs 2017 tarihlerinde "Pencap'ta İş Fırsatları” konulu uluslararası seminerin ikincisinin (ISBOP- 2) düzenleneceği, ayrıca 22-24 Mayıs 2017 tarihlerinde Lahor Expo Center'da söz konusu seminere bağlı "Mega Expo Fuarı”nın gerçekleştirileceği belirtilerek, Pakistan ve yurtdışından kamu ve özel sektör üst düzey temsilcilerinin, yatırımcıların, sanayicilerin, ticaret odaları ve yatırım fonları temsilcilerinin katılımının beklendiği, söz konusu etkinliğin, Pencap Hükümeti tarafından sunulan yatırım fırsatlarının tanıtılması için etkin bir platform teşkil edeceği kaydedilmekte ve ayrıca, Çin- Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesi çerçevesinde özellikle tarım, enerji, imalat sanayi ile madencilik, sağlık, eğitim ve turizm alanlarında çok yoğun ve büyük ölçekli yatırımların gerçekleştirileceği, Pencap Hükümeti'nin de iyi yönetişim, şeffaflık, liberal ve ilerici eyalet politikaları ve düzenleyici reformların uygulanması suretiyle gerek ülke içinden, gerek yurtdışından yabancı yatırımcıları bahse konu projeye katılmaya teşvik etmeyi amaçlandığı belirtilmektedir.

Diğer taraftan, bahse konu seminer ve fuara katılımın sadece davet yoluyla mümkün olduğu, bu kapsamda, yurtdışından katılımı uygun görülen ve davet gönderilen iki kişinin otel ve şehir içi ulaşımlarının Pencap Hükümeti tarafından karşılanacağı bildirilmekte olup, söz konusu etkinliğe katılmasında yarar görülen potansiyel yatırımcıların veya işadamlarının isim ve irtibat bilgilerinin Pakistan tarafına iletilmek üzere Meclislerine iletilmesi talep edilmektedir.

Bu çerçevede, TİM'e iletilmek üzere söz konusu etkinliğe katılmak isteyen firma temsilcilerinin isim ve irtibat bilgilerinin en geç 10 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 15.30'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur. (2859)

Ek: PBIT Yazısı

2. AB Mevzuatı Çeviri Rehberi Ve Ekler Kitapçığı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı bünyesinde yer alan Çeviri Eşgüdüm Başkanlığının katılım süreci çerçevesinde AB müktesebatının bir strateji dahilinde Türkçe'ye çevrilmesi için ilgili kurumlarla birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında; metinler arası tutarlılığın sağlanması, yaygın olarak kullanılan kalıp ifadelerin yeknesak olarak bu alanda çeviri yapan tüm çevirmenler tarafından kullanılması ve kaliteli, akıcı ve anlaşılır çevirilerin ortaya çıkması amacıyla, AB Bakanlığı tarafından ilk kez 2009 yılında "AB Mevzuatının Türkçe'ye Çevrilmesinde Kullanılacak Çevirmen El Kitabı” adı ile çıkarılan ve sonrasında dört kez güncellenen "AB Mevzuatı Çeviri Rehberi”; alınan geri bildirimler, edinilen tecrübe ve AB tarafından yapılan yeni düzenlemeler çerçevesinde güncellenmiş olup; AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından çıkarılan tüzük, direktif ve kararlar ile AB Konseyi tarafından çıkarılan tavsiyeler gibi düzenlemeler esas alınarak, bu düzenlemelerin çevirisinde kullanılacak terminoloji, uyulacak dilbilgisi kuralları ve şekilsel özellikler ile örnek çeviri kalıplarına yer verilen söz konusu Rehberin, AB Bakanlığı'nın internet sayfasında http://www.ab.gov.tr/index.php?p=44498&1=1 adresinde erişime açıldığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, AB Bakanlığı ve ilgili paydaşlar tarafından kullanıldıkça güncellenen bir doküman olması sebebiyle mezkur Rehber'e ilişkin görüş/öneri ve taleplerin ceb@ab.gov.tr adresine bildirilmesinin mümkün bulunduğu bildirilmektedir. (2853)


Ekler:
2017-89.doc
EK-PBIT Yazisi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.