2017/093 Sirküler (12.05.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-093

Sayın Üyemiz;

1. Türkiye-Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu IV. Dönem Toplantısı

2. Karadeniz İhracatçı Birlikleri Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri

3. MAGROTEK 17 Fuarı Alım Heyeti

4. ALIMENT.AR 2017 Fuarı

5. ABD Alüminyum Soruşturması

6. 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitim Duyurusu

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1-Türkiye-Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu IV. Dönem Toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten alınan yazıya atıfla, T.C Başbakan Yardımcısı Sayın Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı Sayın Rustam AZİMOV eşbaşkanlıklarında, 24-25 Mayıs 2017 tarihleri arasında Taşkent'te Türkiye-Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu(KEK)'nun düzenleneceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, ikili ilişkilerin son dönemde ivme kazandığı Özbekistan ile işbirliğinin, başta inşaat müteahhitliği, inşaat malzemeleri üretimi, tekstil, ilaç sanayi, kimya ve petrokimya, değerli madenler, deri ve deri ürünleri meyve - sebze, et ve süt ürünleri olmak üzere birçok alanda potansiyel arz ettiğine değinilmekte ve İş Konseyleri ev sahipliğinde 27 Şubat 2017 tarihinde İstanbul'da düzenlenen İş Forumu hakkındaki kısa rapora, taslak programa ve vize işlemlerine ilişkin bilgi notları ekte yer almaktadır.

Bahse konu, DEİK / Türkiye Özbekistan İş Konseyi organizasyonunda 25 Mayıs 2017 Perşembe günü KEK eşbaşkanlıklarının katılımlarıyla Türkiye - Özbekistan İş Forumu'nun düzenlenmesinin öngörüldüğü ve kurumlarının organizasyonunda yapılacak Taşkent ziyaretine katılmayı arzulayan firma temsilcilerinin,en geç 13 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 18:00'a kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/399/8745 adresli internet bağlantısı üzerinden kayıt yaptırarak katılım bedeli avansının kayıt sayfasında belirtilen hesaba yatırılmasının gerektiği ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, Özbekistan'ın Türk vatandaşlarından vize talep ettiği, vize işlemlerinin ortalama 10 iş günü zarfında sonuçlanmasından dolayı Taşkent ziyaretine katılım başvurularının mümkün olduğunca erken yapılmasının büyük önem arz ettiği ve kayıt yapan katılımcıların isim ve pasaport bilgilerinin Özbekistan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğuna DEİK tarafından iletileceği, söz konusu vize alımının ise katılımcılar tarafından yapılacağı belirtilmektedir. (2864)

EK1: Taslak Program

EK2: Vize İşlemleri Bilgi Notu

EK3: Kısa Rapor

2-Karadeniz İhracatçı Birlikleri Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri

Karadeniz İhracatçı Birlikleri (KİB)'nden alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan ihracata yönelik Destek programlarının tanıtımı amacıyla, 2017 yılında 81 ilde Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri'nin düzenlenmekte olduğu, bu çerçevede Ekonomi Bakanlığı Koordinasyonu ve KİB ile ilgili Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliğinde, 16-17-18 Mayıs 2017 tarihlerinde Bartın, Gökçebey/Zonguldak ve Tosya /Kastamonu'da Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri'nin düzenleneceği ifade edilmektedir.

Anılan seminere katılmayı arzu eden üyelerimizin, ekte yer alan başvuru formunu doldurarak KİB Genel Sekreterliği'nin (0454) 216 48 42 veya 216 88 90 numaralı fakslarına ya da kib@kib.or.tr adresine iletmelerinin gerekmekte olduğu ifade edilmektedir.(2876)

EK4: Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri Başvuru Formu

EK5: Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri Programı

3-MAGROTEK 17 Fuarı Alım Heyeti

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri(GAİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde ve Genel Sekreterlikleri organizasyonunda 12-15 Mayıs 2017 tarihleri arasında Mardin'de düzenlenecek olan "MAGROTEX'17 - 4. Uluslararası Mardin Tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı”na yönelik olarak bir Alım Heyeti Programı'nın gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu Alım Heyeti programı kapsamında 13 Mayıs 2017 Cumartesi günü 13.30-17.30 saatleri arasında Mardin Fuar Alanı'nda Türk firmaları ile yabancı firma/kurum yetkililerinin birebir görüşme imkânı bulacakları ikili iş görüşmeleri programının düzenleneceği belirtilmekte olup, bahse konu heyetin yurtdışı katılımcı bilgileri ekte yer almaktadır.

Bu bağlamda, ikili iş görüşmeleri programına katılımda bulunmak isteyen firmaların http://www.gaib.org.tr/forms/magrotex/basvuru.htm internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, en geç 11 Mayıs 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmalarının gerekmekte olduğu ifade edilmektedir.(2886)

EK6: Yabancı Katılımcı Firma Listesi

4. ALIMENT.AR 2017 Fuarı

Arjantin'in Ankara Büyükelçiliği'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 8-10 Kasım 2017 tarihleri arasında Buenos Aires Teknokent Kampüsü'nde Latin Amerika'nın Gıda ve İçecek sektöründe faaliyet gösteren firmaların yer alacağı ve ürünlerini sergileyecekleri ALIMENT.AR 2017 Fuarı'nın gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, ALIMENT.AR 2017 Fuarı'nın Arjantin'in en önemli 2 multimedya grubu olan "Clarin Group” ve "La Nacion Group” bünyesindeki bir firma olan, aynı zamanda "Expoagro” ve "Caminos y Sabores” (Yollar ve Tatlar) organizasyonlarını yürüten Exponenciar firması tarafından organize edildiği, ALIMENT.AR 2017 Fuarı'nın tüm dünyadaki tarım sınai bütünleşmesini teşvik etme amacıyla bölgenin tamamını kapsayacak yeni bir uluslararası buluşma noktası olma, değer zincirlerini güçlendirme ve aktörlerinin inovasyon ve üretkenlik kapasitesini arttırma niyetiyle düzenlendiği belirtilmektedir.

Söz konusu fuarla eş zamanlı olarak, küçük ve orta ölçekli girişimler için iş fırsatlarını arttırmayı amaçlayan ve Inter-American Development Bank (IDB) tarafından 2009 yılından bu yana her yıl düzenlenen "LAC Flavors” Toplantısı'nın da düzenleneceği ayrıca belirtilmekte olup, bahse konu fuara ilişkin detaylı bilgiye www.expoalimentar.com.ar adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.(2926)

5. ABD Alüminyum Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), 27 Nisan 2017 tarihinde yayımlanan Başkanlık Bildirisiyle, "alüminyum” ithalatının ulusal güvenlik üzerinde bir tehdit oluşturup oluşturmadığının incelenmesi için 1962 tarihli "Trade Expansion Act” in 232. Bölümü kapsamında soruşturma başlatılmasının ve soruşturmanın, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından re'sen yürütülmesinin uygun bulunduğu ifade edilmektedir.

Yazının devamında, mezkur soruşturma kapsamında, ekonomik gelişme ile ulusal güvenlik arasındaki ilişki dikkate alınarak, alüminyum ithalatının işgücü piyasası, devlet gelirleri ve ulusal güvenlik üzerine etkilerinin inceleneceği ve ilgili mevzuat kapsamında soruşturmanın 270 gün içerisinde tamamlanmasının gerektiği bildirilmektedir.

Anılan soruşturma sonucunda alüminyum ithalatının ulusal güvenlik üzerine bir tehdit oluşturduğunun ortaya konması ve ABD Başkanı'nın 90 gün içerisinde bunu uygun bulması halinde, alüminyum ithalatının ulusal güvenlik üzerine oluşturduğu olumsuz etkinin önlenmesi için tarifeleri de içeren çeşitli önlemlerin alınabileceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, 9 Mayıs 2017 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bir bildiride, 22 Haziran 2017 tarihinde Vaşington'da bir kamu dinleme toplantısının yapılacağı, söz konusu toplantıya katılmak isteyen kişilerin katılım talebi yazılarını katılımcının taraf olma sebebi, katılımcının temsil ettiği tarafı ve temsiliyetinin niteliğini içerecek şekilde 15 Haziran 2017 tarihine kadar bildiride belirtilen adreslere iletilmesinin gerektiği belirtilmektedir.

Öte yandan, söz konusu kamu dinleme toplantısından bağımsız olarak ilgili tarafların yazılı görüş, veri, analiz ve diğer bilgileri 27 Haziran 2017 tarihine kadar söz konusu bildiride belirtilen adreslere iletilebileceği ifade edilmektedir.

Bahse konu ABD Resmi Gazetesi'nin bir nüshasına https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2017-05-09/PDF/2017-09328.pdf adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.(2924)

6. 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitim Duyurusu

Türk Standartları Enstitüsü Antalya Belgelendirme Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 21.05.2015 tarihli 29006 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği gereği Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak belgeler arasında;

· Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma anlaşmalarına imza atmış akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek ve akreditasyon kurumunun markasını taşıyan güncel ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarının aslı veya düzenleyen kuruluş tarafından onaylı örneğinin yer almasının gerekmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ISO 27001 sertifikalarının alınmasının ön aşaması olan TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi'ne ait duyuru, katılımcı başvuru formu ve ISO/27001 EK-A Maddeleri'ne ait bilgiler ekte yer almakta olup, anılan eğitime katılmak isteyenlerin, en geç 17.05.2017 tarihine kadar başvuruda bulunmalarının gerekmekte olduğu belirtilmektedir.(2918)

EK7: Katılımcı Başvuru Formu

EK8: 27001 EK-A Maddeleri

EK9: 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitim Duyurusu


Ekler:
2017-093.doc
27001 Bilgi Guvenligi Yonetim Sistemi Egitim Duyurusu.docx
27001 EK-A Maddeleri.pdf
Dis Ticaret Bilgilendirme Semineri Basvuru Formu.pdf
Dis Ticaret Bilgilendirme Semineri Programi.pdf
KATILIMCI BASVURU FORMU.docx
Kisa Rapor.pdf
Taslak Programi.pdf
Vize Islemleri Bilgi Notu.pdf
Yabanci Katilimci Firma Listesi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.