2017/094 Sirküler (16.05.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2017/94

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 15.05.2017 tarih ve E. 53978 sayılı yazıda; bilindiği üzere, 09/05/2017 tarihli ve 51559 sayılı yazılarında, Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ) aracılığıyla ihracat yapan firma yetkililerine 23/03/2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2017/9962 sayılı "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar” kapsamında hususi damgalı pasaport verilebilmesi amacıyla gerekli işlemlerin tekemmül ettirilebilmesi için, firmalarca DTSŞ aracılığıyla yapılan ihracata ilişkin, son üç takvim yılına ait ve ilgili firmanın unvanının belirtildiği gümrük beyannamelerinin asıllarının veya onaylı örneklerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine ibraz edilmesi gerektiğinin bildirildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu yazılarında yer verilen gümrük beyannamelerinin "onaylı örnekleri” kapsamında, gümrük beyannamelerinin ilgili gümrük idaresi veya noter tarafından onaylanan örnekleri ile aslı İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince veya Bakanlıkları Bölge Müdürlüklerince görülmek kaydıyla İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince veya Bakanlıkları Bölge Müdürlüklerince onaylanan örneklerinin işleme alınabileceği belirtilmektedir.


Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.