2017/095 Sirküler (17.05.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-095

Sayın Üyemiz;

1. Türkiye-Tataristan İş Forumu

2. Türkiye-Etiyopya İş Forumu

3. İhale Duyurusu- Hong Kong

4. Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi(2017/Revize)

5. İran (Tahran-Tebriz) Ticaret Heyeti 15-20 Temmuz 2017

6. Moğolistan İş Konseyi 2. Forumu

7. CPEC Lojistik Semineri

8. 2.Kuşak ve Yol Zirvesi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.


1. Türkiye-Tataristan İş Forumu

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu, Rusya Federasyonu Ticaret Ataşeliği ve TİM işbirliğiyle 23 Mayıs 2017 Salı günü 09:00- 13:00 saatleri arasında, Dış Ticaret Kompleksi'nde Türkiye ve Tataristan arasında mevcut ticari ilişkileri geliştirmenin yanında, Tataristan'daki iş ve yatırım olanaklarını değerlendirmek amacıyla "Türkiye -Tataristan Cumhuriyeti ‘Alabuga' Özel Serbest Bölgesi Yatırım İmkanları Sunumu'nun düzenleneceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, bahse konu etkinlikte Tataristan'daki fırsatlar, ülkemiz ile Tataristan arasındaki ekonomik veriler, iki ülke arasındaki potansiyel sektörler ve işbirliği üzerine bir sunumun gerçekleştirilecek olduğu ifade edilmekte olup, anılan ülkeyle ticaret yapmaya niyetli olan firmaların sorularının cevapları aranacak ve pazarda yaşadıkları sorunların dile getirileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu pazara ilgi duyan ve bilgi almak isteyen firmaların anılan etkinliğe katılmalarında fayda görüldüğü, katılım için https://goo.gl/y9UwA7 internet adresindeki online başvuru formunun, en geç 18 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 17:00'a kadar doldurulmasının gerekmekte olduğu ifade edilmektedir.(3011)

2. Türkiye-Etiyopya İş Forumu

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve TİM işbirliğiyle, 26 Mayıs 2017 Cuma günü 14:30-17:00 saatleri arasında, TİM Ankara Temsilciliğinde, "Türkiye-Etiyopya İş Forumu” organizasyonunun gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, anılan etkinlikte; Etiyopya Ankara Büyükelçiliği yetkilileri tarafından Etiyopya'daki fırsatlar, iki ülke arasındaki potansiyel sektörler, yatırım ve işbirlikleri üzerine bir sunumun gerçekleştirilecek olduğu belirtilmekte olup, Etiyopya ile mevcut veya ileriye dönük ticari faaliyetleri olan firmaların soru/görüş ve değerlendirmeleri Etiyopyalı yetkililer ile paylaşılacağı ifade edilmektedir.

Etiyopya'da yeni iş ve yatırım imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek bahse konu etkinliğe Etiyopya pazarına ilgi duyan ve bilgi almak isteyen firmaların katılımlarında fayda görülmekte olduğu belirtilmekte olup, tekstil, deri, gıda, tarım işleme, kimyevi maddeler ve ilaç sektörlerinde faaliyet gösteren, uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve/veya ihraç eden ya da ilgili sektörlerde yatırım yapmayı düşünen firmaların katılımlarının beklendiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu etkinliğe katılmak isteyen firmaların https://goo.gl/YcgB8J linkinde yer alan online başvuru formunu, en geç 25 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 16:00'a kadar doldurmalarının gerekmekte olduğu belirtilmekte olup, anılan etkinliğin programının detayları ve katılım listesi ekte yer almaktadır.(3006)

EK1: Programın Detayları

EK2: Etiyopya Ankara Büyükelçiliği Katılımcı Listesi

3. İhale Duyurusu- Hong Kong

T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Hong Kong Yönetimi tarafından açılan 1 adet ihaleye değinilmekte olup, söz konusu ihale duyurusu(İngilizce ve tercümesi) ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, söz konusu ihaleyle ilgilenen firmaların http://www.gldetb.gov.hk linkinden yararlanabileceği bildirilmektedir.(3009)

EK3: İhale Duyurusu

4. Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi(2017/Revize)

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşmaları ve bunlara bağlı olarak imzalanan Protokoller uyarınca Bakanlıkça sağlanan geçiş belgelerinin Türk taşımacılarına dağıtım işlemlerinin, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde yürütülmekte olduğu ifade edilmektedir.

Yazının devamında, 04/04/2017 tarihinde yapılan geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi ile ilgili Danışma Komisyonu toplantısında ilgili kurum/kuruluşların görüşleri, taşımaların sonlandığı ülkelere ait sefer sayıları ve mevcut geçiş belgesi kotaları ile belge kullanım oranları dikkate alınarak, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi'nin güncellendiği ve Genel Müdürlüğün internet sayfasında (http://www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/KUGM/tr/Belgelik/doc/20140505_142632_2769_1_64.doc) yayımlandığı bildirilmektedir.(3019)

5. İran (Tahran-Tebriz) Ticaret Heyeti 15-20 Temmuz 2017

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, TİM organizasyonu ile 15-20 Temmuz 2017 tarihleri arasında İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik ticaret heyetinin düzenleneceği belirtilmekte olup, başkent Tahran ve Tebriz şehirlerini kapsayacak söz konusu organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin öngörülmekte olduğu ifade edilmektedir.

Yazının devamında, pazar payımızın arttırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek olan söz konusu heyette; İnşaat Malzemeleri, Mobilya(demonte), Ev Tekstili Ürünleri ve Makineleri sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünler imal ve ihraç eden veya Teknoloji sektörü alanında İran'a yatırım yapmayı düşünen firmaların katılımlarında fayda görüldüğü belirtilmektedir.

Bu çerçevede, azami 30 katılımcıdan oluşacak olduğu belirtilen söz konusu heyete katılmak isteyen firmaların http://goo.gl/TD6fvZ adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 21 Haziran 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak biletleri, konaklama, toplantı ve transfer ile ilgili giderlerinin karşılanmasını teminen firmaların, TİM Vakıfbank Şirinevler Şubesi(Şube Kodu: 282), (Iban No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Dolar hesabına 1.500.-USD (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmalarının gerekmekte olduğu ifade edilmektedir. Ayrıntılı bilgi için TİM'in yetkili kişilerinin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.(3020)

Ayrıntılı Bilgi:

Kemal Batuhan YAZICI

Tel: 0212 454 00 90

E-posta: kemalbatuhanyazici@tim.org.tr

Abdullah KESKİN

Tel: 0212 454 03 85

E-posta: abdullahkeskin@tim.org.tr

6. Moğolistan İş Konseyi 2. Forumu

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 19-20 Haziran 2017 tarihlerinde Moğolistan İş Konseyi 2. Forumu'nun "Asya Bölgesinde Ekonomik İşbirliğinin Desteklenmesi” temasıyla düzenleneceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, Moğolistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu arasında ekonomik koridor kurulmasına dair bir mutabakat zaptının imzalandığı, Moğolistan Bozkır Yolu Programı, Çin Halk Cumhuriyeti İpekyolu Ekonomik Kuşağı, Rusya Federasyonu Trans-Avrasya Bölgesel Kalkınma insiyatiflerinin uyumlu hale getirildiği belirtilmekte olup, bu kapsamda Moğolistan İş Konseyi 2. Forumunda, kamu ve özel sektör, uluslararası kuruluşlar temsilcilerinin ve yatırımcıların bölgesel işbirliği, ticaret ve ekonomik kalkınma olanakları hakkında ayrıntılı görüşmeler yapmalarının beklendiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, ülkemizin özel sektör ve devlet temsilcileri de Asya ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla Moğolistan İş Konseyi 2. Forumuna davet edilmekte olduğu belirtilmekte olup, söz konusu foruma ilişkin bilgi notu ve gündemi ekte yer almaktadır.(3007)

EK4: Bilgi Notu ve Gündem

7. CPEC Lojistik Semineri

T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru(CPEC) Projesi'nin eşgüdümünden ve projelerin uygulama ve takibinden sorumlu Planlama, Kalkınma ve Reformlar Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren "Milli Lojistik Birimi” (National Logistics Cell) tarafından İslamabad Büyükelçiliğimize iletilen mektupta 23 Mayıs 2017 tarihinde İslamabad'da "CPEC Logistics” konulu bir seminerin düzenleneceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu seminerde Pakistan ve Çin'in lojistik endüstrileri arasında ticaret imkanları, ulaştırma ve sınır ötesi hareketler çerçevesinde yapılabilecek işbirliğinin ele alınacağı bildirilmekte olup, anılan seminere ülkemiz firmalarının da davet edildiği ifade edilmektedir.(3008)

8. 2.Kuşak ve Yol Zirvesi

T.C. Ekonomi Bakanlığından alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Çin Merkezi Hükümeti tarafından 2013 yılında oluşturulan "One Road One Belt” ve "21st Century Maritime Silk Road” girişimi çerçevesinde gerçekleştirilecek organizasyona ilişkin aşağıdaki bilgilere yer verilmektedir.

· Hong Kong Hükümeti ve Hong Kong Ticareti Geliştirme Konseyi (HKTDC) organizasyonunda 18 Mayıs 2016 tarihinde Hong Kong'da düzenlenen "Kuşak ve Yol Zirvesi'nin ikincisi "Vizyondan Eyleme” teması ile 11 Eylül 2017 tarihinde yine Hong Kong ‘da gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

· Tüm gün sürecek söz konusu etkinlikte, üst düzey sempozyum ve panellerin gerçekleştirilmesi, temalı forumların düzenlenmesi, yatırım ve ticari eşleştirme programlarının organize edilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

· Zirveye Hong Kong, Çin Anakara, ASEAN ülkeleri ile Yol ve Kuşak üzerinde olan büyük ekonomilerden, 48 ülke/bölgeden 2.400'den fazla, sadece Hong Kong'dan 270'in üzerinde üst düzey Hükümet temsilcisi, iş dünyası lideri ve sanayicisinin katılım sağlaması; finans, lojistik, denizcilik hizmetleri, profesyonel hizmetler, denizaşırı doğrudan yatırımlar, altyapı gelişimi ve uluslararası ticaret konularında işbirliği imkânlarının ele alınarak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının hedeflendiği ifade edilmektedir.

· Hong Kong Başkonsolosluğunun da Zirveye destek veren konumda olduğu; HKTDC tarafından ülkemizden yatırım proje sahipleri, hizmet sağlayıcılar, önemli sanayiciler ve yatırımcıların Zirveye katılımının beklendiği belirtilmektedir. Bahse konu zirveye ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.beltandroadsummit.hk adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.(3010)


Ekler:
2017-095.doc
Bilgi Notu ve Gundem.pdf
Ihale Duyurusu.pdf
Mogolistan Is Konseyinden Alinan Yazi.pdf
Program Detaylri ve Katilimci Listesi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.