2017/103 Sirküler (25.05.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-103

Sayın Üyemiz;

1. Gümrük Vergisi Oranları

2. 82. Uluslararası Selanik Fuarı

3. Tayland/ Anti-Damping Soruşturması

4. Helal Akreditasyon Kurumu Kanun Taslağı

5. Kazakistan Cumhuriyeti'nin 2017 Yılı Ekonomik Faaliyetleri

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Gümrük Vergisi Oranları

Riyad Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Suudi Arabistan Krallığı tarafından uygulanan gümrük vergisi oranlarında 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle yapılan değişikliklere gidildiği bildirilmekte olup, değişikliklere ilişkin alınan tablo ekte yer almaktadır.(3110)

EK1: Değişiklik Tablosu

2. 82. Uluslararası Selanik Fuarı

Ege İhracatçı Birlikleri(EİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, EİB tarafından komşu ülkelerle ticaretimizin geliştirilmesi ve ihracatımızın arttırılması amacıyla, 9-17 Eylül 2017 tarihlerinde Yunanistan'ın Selanik şehrinde gerçekleştirilecek olan 82. Uluslararası Selanik Fuarı'na (TIF- Thessaloniki International Fair 2017) Türkiye milli katılım organizasyonunun düzenlenmesinin planlandığı ifade edilmekte olup, söz konusu fuara ilişkin duyuru ekte yer almaktadır.(3121)

EK2: Selanik Fuar Duyurusu

3. Tayland/ Anti-Damping Soruşturması

İlgi: 24.11.2016 tarihli ve 2016/241 Sirküler

İlgi'de kayıtlı yazımızda, Tayland Ticaret Bakanlığı(Bakanlık) tarafından İran ve Brezilya'nın yanı sıra ülkemiz menşeli "Sıcak Haddelenmiş Çelikten Yassı Mamuller” ithalatına karşı uygulanan geçici anti-damping önleminin süresinin 15 Mayıs 2017 tarihine kadar uzatıldığı belirtilmişti.

Bu defa, Bangkok Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 16 Mayıs 2017 tarihli ekte yer alan Nota'da söz konusu soruşturmanın nihai kararının 11 Mayıs 2017 tarihinde açıklandığı ve firmalarımız için %6,88 ile %38,23 arasında değişen oranlarda nihai anti-damping vergilerine hükmedildiği bildirilmektedir(3109)

EK3: Nota

4. Helal Akreditasyon Kurumu Kanun Taslağı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazı ile tarafımıza iletilen, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü(SMIIC) bünyesinde helal akreditasyonu konusunda yürütülen çalışmalar neticesinde hazırlanan Helal Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Taslağı ve konu hakkında bilgi notu ekte yer almaktadır.

Bu çerçevede, söz konusu Taslağa ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan forma işlenerek, en geç 25 Mayıs 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.(3158)

EK4: Görüş Bildirim Formu

EK5: HAK Kanun Taslağı

EK6: HAK Bilgi Notu

5. Kazakistan Cumhuriyeti'nin 2017 Yılı Ekonomik Faaliyetleri

Kazakistan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Kazakistan Cumhuriyeti'nde 2017 yılı içerisinde düzenlenmesi planlanan uluslararası ekonomik faaliyetlerin listesi ile irtibat bilgileri iletilmekte olup, söz konusu bilgiler ekte yer almaktadır.(3155)

EK6: Kazakistan Cumhuriyeti 2017 Yılı Uluslararası Ekonomik Faaliyet Takvimi

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.