2017/108 Sirküler (31.05.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-108

Sayın Üyemiz;

1. Dünya Bankası İş Ortamı Raporu

2. 2018 Tayvan Uluslararası Teknik Tekstil Sempozyumu

3. Madagaskar Sağlık Bakanlığı Bisiklet Alım İhalesi

4. AB Komisyonu- Çin Nihai Önlem

5. Havayolu Kargo Maliyetlerinin Düşürülmesi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Dünya Bankası İş Ortamı Raporu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 2003 yılından bu yana düzenli olarak yayımlanmakta olan "Dünya Bankası İş Ortamı Raporları”nda ülkelerin yatırım ortamlarının 12 başlık kapsamında kıyaslamalı olarak değerlendirildiği ve uluslararası yatırımcıların yatırım yeri kararlarında önemli rol oynadığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu İş Ortamı Raporu Değerlendirmelerinde, çoğunluğu Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu(YOİKK) paydaşı sivil toplum kuruluşlarının üyesi olan özel sektör temsilcilerinin görüşlerinin alındığı anketlerin kullanılarak yapıldığı belirtilmektedir.

25 Ekim 2016 tarihinde yayımlanan Dünya Bankası 2017 İş Ortamı Raporunda Türkiye'nin performansına ilişkin gelişmelerin, 30 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen YOİKK toplantısında da gündeme getirilmiş olduğu belirtilmekte olup, ilgili kurumlar tarafından ülkemizin başlıklar kapsamındaki sıralamasının iyileştirilmesine yönelik olarak bir eylem planının oluşturulduğu ve bu kapsamda belirli ilerlemelerin sağlandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, İş Ortamı Raporunda ülkemizin sıralamasının iyileştirilmesine katkıda bulunacağı düşünülen ve 2016 yılı Haziran ayı sonrasında gerçekleştirilen reformların bir örneği ekte yer almaktadır.(3252)

EK1: Reform Çalışmaları

2. 2018 Tayvan Uluslararası Teknik Tekstil Sempozyumu

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Taiwan Technical Textiles Association (Tayvan Teknik Tekstil Birliği) Başkanı Alex LO başkanlığındaki bir heyetin Ticaret Ofisi'ni ziyaret ettiği ve ülkemizle tekstil sektöründe işbirliği yapma arzusunun dile getirildiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, 22-23 Mart 2017 tarihlerinde Tayvan Teknik Tekstil Birliği, Tayvan Tekstil Araştırma Enstitüsü ve Tayvan Ulusal Teknoloji Üniversitesi ile birlikte "Uluslararası Teknik Tekstil Sempozyumu”nu düzenlediği, söz konusu sempozyumun İtalyan Tekstil Makineleri Üreticileri Birliği, Taipei'deki İtalya, Hollanda ve Almanya temsilcilikleri, Malezya Yatırım Geliştirme Teşkilatı, Japonya Endüstriyel Kumaş Birliği ve Tayvan Tekstil Sanayi Tanıtım Ofisi ile işbirliği halinde tertiplendiği, sempozyuma muhtelif ülkelerden geniş katılım olduğu, sempozyum vesilesiyle sektörel sergi ve iş görüşmelerinin düzenlendiği ifade edilmektedir.

Ayrıca, Dernek Başkanı LO'nun ülkemizin tekstil sektöründeki gücünden bahisle, 15-26 Mart 2018 tarihlerinde düzenlenmesi öngörülen bir sonraki "Uluslararası Teknik Tekstil Sempozyumu”nu Türk tekstilcileriyle birlikte düzenlemek istediklerini belirttiği ifade edilmektedir.

Taipei Türk Ticaret Ofisi aracılığıyla Tayvanlı tekstilciler ile ülkemizdeki iş çevrelerinin bir araya gelerek, teknoloji ve üretim konularında işbirliği yapılmasında ve Tayvan Teknik Tekstil Birliği'nin önerisinin dikkate alınarak ortak bir sempozyumun düzenlenmesinde fayda görüldüğü belirtilmektedir.(3250)

Bu kapsamda, söz konusu sempozyumla ilgilenen firmaların Tayvan Teknik Tekstil Birliği'nden irtibata geçilebilecek yetkili kişinin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.(3250)

Ayrıntılı Bilgi:

Howard LO

Taiwan Technical Textiles Association

Tel: +886-2-2267 0321

Dahili: 3018

3. Madagaskar Sağlık Bakanlığı Bisiklet Alım İhalesi

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Madagaskar Sağlık Bakanlığı'nın arazi bisikleti alım ihalesine çıktığı, söz konusu ihalenin son başvuru tarihinin 30 Mayıs 2017 tarihinde saat 10:00 olduğu ifade edilmektedir.

Yazının devamında, anılan ihale ile ilgilenen firmaların 100.000 Ariari (yaklaşık 32 ABD Doları) karşılığında dosya alması, yahut yurtdışından katılacak olan firmalar için 300.000 Ariari (yaklaşık 100 ABD Doları) karşılığında aynı dosyayı kendi ülkesine göndertmesi ve 160 milyon Ariari (yaklaşık 51.400 dolar) değerinde bir teminat tutarı göstermesinin gerekmekte olduğu belirtilmektedir.

Bahse konu ihaleye başvuru yapacak firmalarda finansal kapasite, tecrübe ve bir mağazaya sahip olmak gibi bazı yeterliliklerin aranacağı ve kaç adet bisiklet alınacağına dair henüz bir sınır bildirilmediği belirtilmekte olup, teminat tutarının büyüklüğü göz önüne alınınca önemli miktarda bisiklet alımının muhtemel görüldüğü ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu ihale başvurusu yapmayı düşünen firmalar için başvuru adresi aşağıda yer almakta olup, anılan ihalenin Fransızca orijinal ilanının bir örneği ekte yer almaktadır.(3284)

EK2: Madagaskar Sağlık Bakanlığı Bisiklet Alım İhalesi

İhale İçin Başvuru Adresi:

Monsieur le Coordinateur National de I'Unite de Coordination des Projets,

Batiment Administratif du Ministere de la Sante Publique,

Ambohimiandra- Antananarivo 101- Madagascar

4. AB Komisyonu- Çin Nihai Önlem

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Komisyonu tarafından Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "demir ve çelikten mamul dikişsiz borular” (7304.19.90, y.7304.29.90, 7304.39.98 ve 7304.59.99 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına yönelik yürütülen anti-damping soruşturması kapsamında yayımlanan nihai kararda Çin Halk Cumhuriyeti firmaları için CIF bedelinin %29,2'si ile %54,9'u arasında değişen oranlarda karşı anti-damping vergisi önlemine hükmedildiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu önleme ilişkin Komisyon Uygulama Yönetmeliği'nin 12 Mayıs 2017 tarihli ve L121 sayılı AB Resmi Gazetesi'nin ilgili nüshasına http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.121.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2017:121:TOC linkinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Ayrıca, bu durumun ülkemize bahse konu ürünün AB'ye ihracatında mezkur ülke menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği belirtilmektedir.(3296)

5. Havayolu Kargo Maliyetlerinin Düşürülmesi

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rıza SEYYAR koordinasyonunda Turkish Cargo aracılığı ile gerçekleştirilecek olan yaş meyve-sebze ürünlerine yönelik hava kargo taşımacılığı maliyetlerinin düşürülmesi ve dünyanın ticari üs niteliğindeki kentlerine ürün gönderiminin arttırılarak destinasyon ağının genişletilmesi için çalışmaların yürütülmekte olduğu ifade edilmektedir.

Yazının devamında, Turkish Cargo yetkilileri ile yapılan görüşmelerin neticesinde ekte yer alan listede belirtilen bölge ve destinasyonlarda önemli fiyat indirimlerinin sağlandığı belirtilmektedir. Listede yer alan güncel fiyatların, acentelerin ihracatçılarımıza uygulayacağı net fiyatların olduğu belirtilmekte olup, Turkish Cargo ile çalışan yetkili acente listesine http://www.turkishcargo.com.tr/tr/urun-ve-hizmetler/kargo-acenteleri linkinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Bu itibarla, uçak kargo ile yaş meyve sebze ihracatı yapmak isteyen firmaların söz konusu yetkili acenteler ile temasa geçmelerinin gerekmekte olduğu ifade edilmekte olup, ihracatçı firmalardan gelecek olan taleplerin çerçevesinde, Turkish Cargo tarafından önümüzdeki dönemde kiralama veya satın alma yoluyla devreye alınacak uçaklar vasıtasıyla yeni destinasyonların da devreye gireceği belirtilmektedir.(3277)

EK3: Liste


Ekler:
2017-108.doc
Liste.pdf
Madagaskar Saglik Bakanligi Bisiklet Alim Ihalesi.pdf
Reform Calismalari.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.