2017/110 Sirküler (02.06.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-110

Sayın Üyemiz;

1. ABD/ Küresel Korunma Önlemi

2. Cezayir'in Yeni Ekonomik Büyüme Modeli

3. CPEC Lojistik Semineri(Erteleme)

4. İhale Duyurusu- Hong Kong

5. Mısır Kayıt Sistemi

6. Koruma Sempozyumu Duyurusu

7. YOİKK Eylem Önerileri

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. ABD/ Küresel Korunma Önlemi

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 29 Mayıs 2017 tarihinde DTÖ tarafından yayımlanan bildirimde; "Crystalline Silicon Photovoltaic Cells and Modules” (8541.40.60, 8501.61.00, 8507.20.80 ve 8501.31.80 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatı ile ilgili olarak; Amerika Birleşik Devletleri tarafından "Trade Act of 1974”ün 201. Bölümü kapsamında, küresel korunma önlemi soruşturmasının (safeguard measure) başlatıldığı belirtilmekte olup, söz konusu açılış bildiriminin bir örneği ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, Uluslararası Ticaret Komisyonu(USITC) tarafından soruşturmanın başlatılmasına karar verilmesi sonrasında yerli endüstrinin başvurusunun alındığı 17 Mayıs 2017 tarihinden itibaren 128 gün içerisinde veya 22 Eylül 2017 tarihine kadar zarar incelemesinin tamamlanacağı, zararın mevcudiyetine hükmedilmesi halinde önlem safhasına geçileceği ve başvuru tarihinden itibaren 180 gün içerisinde veya 13 Kasım 2017 tarihine kadar USITC'nin raporu tavsiyesiyle birlikte Başkan'a ileteceği belirtilmektedir.

Soruşturmaya dahil olmak ve zarara ilişkin görüş bildirmek isteyen tarafların bildirimin ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından itibaren 21 gün içinde soruşturma otoritesiyle iletişime geçerek taraf olmalarının gerekmekte olduğu ifade edilmektedir. Söz konusu bildirimde, 15 Ağustos 2017 tarihinde Komisyon tarafından zarara ilişkin kamu dinleme toplantısının ”hearing” düzenleneceği ve zararın belirlenmesi halinde önleme ilişkin kamu dinleme toplantısının ise 3 Ekim 2017 tarihinde yapılacağı ifade edilmektedir.

Zarara ilişkin dinleme toplantısına (hearing) katılım talebinin 9 Ağustos 2017 tarihli önleme ilişkin toplantıya katılım talebinin ise 27 Eylül 2017 tarihine kadar Komisyona iletilmesi gerektiği belirtilmektedir. Anılan konu hakkında tarafların dikkate alması gereken diğer sürelere ilişkin ekte yer alan tablonun dikkate alınmasının büyük önem arz ettiği ifade edilmektedir.(3330)

EK1:Crystalline Silicon Photovoltaic Cells and Modules Soruşturmasına İlişkin Tablo

EK2: Crystalline Silicon Photovoltaic Cells Section 201

2. Cezayir'in Yeni Ekonomik Büyüme Modeli

T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Cezayir'in 26 Haziran 2016 tarihinde Bakanlar Kurulu'nca onaylanan ve 2016 yılı itibariyle uygulanmaya başlayan yeni ekonomik büyüme modelinin 2017 Nisan ayında kamuoyuyla paylaşıldığı, 2016-2019 yılları için Cezayir ekonomisini çeşitlendirmeye ve 2030 yılına giden süreçte ekonomik dönüşüm için izlenecek mali politikalara odaklanıldığı ifade edilmekte olup, Cezayir'in yeni ekonomik büyüme modeline ilişkin paylaşılan bilgilerin bir örneği ekte yer almaktadır.(3299)

EK3: Cezayir'in Ekonomik Büyüme Modeli

3. CPEC Lojistik Semineri(Erteleme)

İlgi: 17.05.2017 tarihli ve 2017/095 Sirkülerimiz

İlgi'de kayıtlı yazımızda, 23 Mayıs 2017 tarihinde İslamabad'da "CPEC Logistics” konulu bir seminerin düzenleneceği; seminerde Pakistan ve Çin'in lojistik endüstrileri arasında ticaret imkanları, ulaştırma ve sınır ötesi hareketler çerçevesinde yapılabilecek işbirliğinin ele alınacağı ve söz konusu seminere ülkemiz firmalarının da davet edildiği belirtilmişti.

Bu defa, T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, bahse konu seminerin 12-13 Temmuz 2017 tarihlerine ertelendiği ifade edilmektedir.(3354)

4. İhale Duyurusu- Hong Kong

T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Hong Kong Yönetimi tarafından açılan 4 adet ihaleye değinilmekte olup, söz konusu ihale duyurusu(İngilizce ve tercümesi) ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, söz konusu ihaleyle ilgilenen firmaların http://www.gldetb.gov.hk linkinden yararlanabileceği bildirilmektedir.(3353)

EK4: İhale Duyurusu ve Tercümesi

5. Mısır Kayıt Sistemi

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 16 Mart 2016 tarihinden itibaren Mısır tarafından uygulanmakta olan Üretici Kayıt Sistemi kapsamında çok sayıda firmamızın kayıt için gerekli süreçleri tamamlayıp başvurularını yapmış olmalarına rağmen Mısır tarafından kaynaklanan sorunlar nedeniyle sisteme kayıt yaptıramaması nedeniyle Mısır'a ihracatımızın olumsuz yönde etkilendiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Mısır Kayıt Sistemi kapsamında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan forma işlenerek, en geç 5 Haziran 2017 Pazartesi günü saat 13.30'a kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.(3364)

EK5: Görüş Bildirim Formu

6. Koruma Sempozyumu Duyurusu

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi'nden alınan yazıya atfen Antalya Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 26-28 Ekim 2017 tarihleri arasında Ankara TED Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde koruma sempozyumunun gerçekleştirilecek olduğu belirtilmekte olup, söz konusu sempozyum ile ilgili duyuru ekte yer almaktadır.(3357)

EK6: Sempozyum Duyurusu

7. YOİKK Eylem Önerileri

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 16 Ocak 2012 tarihli ve 2012/2 sayılı Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde, sekretarya faaliyetleri Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu(YOİKK), kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinden oluşan 10 Teknik Komite aracılığıyla çalışmaların sürdürülmekte olduğu ifade edilmektedir.

Yazının devamında, 2017-2018 döneminde yürütülecek eylem planına yönelik olarak eylem önerilerinin Başbakan Yardımcısı Sn. Nurettin CANİKLİ ve ilgili Bakanlara önümüzdeki ay iletilecek olduğu belirtilmektedir.

Ayrıca, mevcut eylem planı ile önerilerde çakışma olmaması adına, mevcut eylem planının incelenmesinde fayda görüldüğü belirtilmekte olup, 2016-2017 teknik komite mevcut eylem planına http://www.tim.org.tr/ftp/public/TIM/DB_Eylemleri_Bakanlik_Mayis_2017.pdf linkinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, YOİKK Teknik Komiteleri'nin eylem planlarına ilave edilmesinde fayda görülen eylem önerilerine ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan forma işlenerek, en geç 5 Haziran 2017 Pazartesi günü saat 13.30'a kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.(3365)

EK7: Görüş Bildirme Formu


Ekler:
2017-110.doc
Cezayir Ekonomik Buyume Modeli.pdf
Crystalline Silicon Photovoltaic Cells and Modules Sorusturmasina Iliskin Tablo.docx
Crystalline Silicon Photovoltaic Cells Section 2017.pdf
EK GORUS BILDIRME FORMU.doc
Ihale Duyurusu ve Tercumesi.pdf
YOIKK Ornek Eylem Onerisi Tablosu.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.