2017/111 Sirküler (05.06.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2017/111

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 02.06.2017 tarih ve E. 61706 sayılı yazıda; bilindiği üzere, 23/03/2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2017/9962 sayılı "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar' kapsamında Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ) aracılığıyla ihracat yapan firma yetkililerine hususi damgalı pasaport verilebilmesine ilişkin Bakanlıklarına intikal ettirilen taleplerin olumlu değerlendirildiği ifade olunarak, konuya ilişkin başvuruların değerlendirilebilmesini teminen izlenecek usullerin belirlenmiş bulunduğu belirtilmektedir.

Diğer taraftan, konuya ilişkin Bakanlıklarına intikal ettirilen talepler göz önünde bulundurularak keyfiyetin tekrar değerlendirilmiş olup;

- Firmaların 2017/9962 sayılı "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar'ın 5 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen ihracat tutarının hesaplanmasında, ihracatına aracılık edilen firmanın ve söz konusu firmanın ihracat tutarının DTSŞ tarafından Yeminli Mali Müşavir tasdikli olarak beyan edilmesi şartıyla, DTSŞ aracılığıyla yapılan ihracatın da firmanın ihracatı kapsamında değerlendirilmesi.

- Mezkur Karar kapsamında DTSŞ'ler tarafından yapılan ihracat tutarından, yukarıda belirtilen şekilde hesaplanacak ihracat tutarının düşülmesinden sonra kalan ihracat tutarının anılan Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde hususi damgalı pasaport verilmesine imkân sağlaması halinde DTSŞ yetkililerine de hususi damgalı pasaport verilmesi,

- İşbu yazılarının tarihinden itibaren 3 ay içerisinde (05/09/2017 günü mesai saati bitimine kadar) ve müteakip yıllarda her yılın 15 Şubat tarihine kadar DTSŞ'lerce bu kapsamda yapılacak beyan üzerine, beyanda belirtilen bilgilerin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince kontrolünü müteakip Ekonomi Bakanlığına bildirilir.

- DTSŞ'ler tarafından herhangi bir firmanın ihracatına aracılık edilmemiş olması halinde ise gerekli işlemlerin tekemmül ettirilebilmesini teminen bu durumun DTSŞ tarafından Yeminli Mali Müşavir tasdikli olarak Bakanlıklarına beyan edilmesinin uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Öte yandan DTSŞ'ler tarafından yalnızca anılan statüye haiz oldukları dönemde ihracatına aracılık ettikleri firmalara ilişkin bilgilerin beyan edilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.