2017/115 Sirküler (15.06.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-115

Sayın Üyemiz;

1. BM-AEK Çalışma Grubu Toplantısı

2. AB Mevzuat Değişiklikleri

3. ABD Sübvansiyon Soruşturması / Nihai Karar

4. 9 Haziran Dünya Akreditasyon Günü

5. Irak'a Ayçiçeği Yağı İhracatı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. BM-AEK Çalışma Grubu Toplantısı

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu(BM/AEK) Ticaret Komitesi'ne bağlı Tarımsal Kalite Standartları Çalışma Grubu'nun altında faaliyet gösteren Kuru ve Kurutulmuş Ürünler Uzmanlar Grubu'nun 64'üncü toplantısının 5-7 Temmuz 2017 tarihleri arasında Cenevre/İsviçre'de gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, ülkemizin dış ticaretinde önemli yer tutan kuru kayısı, kabuklu ve iç ceviz başta olmak üzere, mezkur konu başlıklarından ilgili ürün standartlarına dair ülkemizin görüş ve tekliflerinin İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanarak, Çalışma Grubuna üye diğer ülkelerin görüşüne sunulacağı belirtilmektedir.

Bahse konu toplantının gündemi Ek1'de yer almakta olup, anılan gündemde yer alan konularla ilgili belgelerin ise https://www.unece.org/index.php?id=44975#/ adresinde yer aldığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu standart tasarılarına ilişin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan forma işlenerek, en geç 16 Haziran 2017 Cuma günü saat 13.30'a kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.(3563)

EK1: Toplantı Gündemi

EK2: Görüş Formu

2. AB Mevzuat Değişiklikleri

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, bazı ürünlerin Birleşik Nomenklatür bazında sınıflandırılmasına dair 316/91/AET sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2017/803/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün, AB Resmi Gazetesi'nin 12 Mayıs 2017 tarihli ve L121 sayılı nüshasında yayımlandığı belirtilmektedir.(3592)

3. ABD Sübvansiyon Soruşturması / Nihai Karar

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "İnşaat Demiri” (7213.10, 7214.20, 7214.30, 7215.90, 7221.00, 7222.11, 7222.30 7227.20, 7227.90, 7228.20 ve 7228.60 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan) ithalatına karşı 15 Eylül 2014 tarihinden bu yana uygulanmakta olan %1,25 oranındaki telafi edici vergi (countervailing duty) kapsamında ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından 15 Eylül 2014-31 Aralık 2014 dönemine yönelik 7 Ocak 2016 tarihinde başlatılan gözden geçirme soruşturmasının (administrative review) nihai kararına ilişkin bildirimin 12 Haziran 2017 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, ITA tarafından soruşturmaya taraf iki firmanın İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. için %0,01; Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. ve Kaptan Metal Dış Ticaret ve Nakliyat A.Ş. için ise %0,02 oranlarında ihmal edilebilir(de minimis) sübvansiyon marjlarının hesaplandığı ifade edilmekte olup, ITA'nın mezkur nihai kararına https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2017-06-12/pdf/2017-12108.pdf linkinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Bu itibarla, İçdaş ve Kaptan firmalarının ABD'ye mezkur ürün ihracatı esnasında ödeyeceği telafi edici vergi teminat oranının %1,25'ten %0'a indiği, ayrıca, 15 Eylül 2014-31 Aralık 2014 döneminde tüm firmaların ödediği telafi edici vergi teminatlarının geri alınacağı ifade edilmektedir.(3591)

4. 9 Haziran Dünya Akreditasyon Günü

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK)'ndan alınan yazıda, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek amacıyla 1999 yılında kurulduğu belirtilmekte olup, söz konusu kurumun ülkemizde akreditasyon hizmeti sunduğu ifade edilmektedir.

Yazının devamında, TÜRKAK; Avrupa Akreditasyon Birliği (EA), Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ve Uluslararası Akreditasyon Formu(IAF)'nun tam üyesi konumunda olduğu belirtilmekte olup, anılan kuruluşlar ile faaliyet gösterdiği tüm alanlarda Çok Taraflı Tanıma Anlaşmaları(MLA- MRA) imzaladığı ifade edilmektedir.

Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) VE Uluslararası Akreditasyon Forumu(IAF)'nun müşterek girişimleri sonucunda her yıl 9 Haziran günü akreditasyon ve kalite bilincinin arttırılması, akreditasyonun daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla "Dünya Akreditasyon Günü” olarak kutlandığı ifade edilmekte olup, anılan kutlamaların her yıl farklı temaların işlendiği Dünya Akreditasyon Günü'nde bu yılın temasının "Akreditasyon: İnşaat Süreçleri ve Yapılaşmış Çevrede Güvenin Tesisi” olarak belirlendiği belirtilmektedir.

Dünya Akreditasyon Günü ve akreditasyon faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgilere www.turkak.org.tr ve www.publicsectorassurance.org adreslerinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.(3594)

5. Irak'a Ayçiçeği Yağı İhracatı

Bağdat Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 29/05/2017 tarihinde Irak'ın Babil şehrine yönelik düzenlenen heyetin programına atıfta bulunularak, bahse konu program kapsamında, Etihad Food Industries firmasının şeker ve yemeklik yağ rafinelerinde incelemelerde bulunduğu ifade edilmektedir, Söz konusu firma ziyareti kapsamında firmanın Ticari Departman Müdürü Haidar Al-Noumany tarafından;

· Firmalarının %100 Irak sermayesi ile kurulduğu ve üç ortağının bulunduğu,

· 2015 yılı Şubat ayında şeker rafinerisinin, 2017 yılı Mart ayında da sıvı yağ rafinerisinin faaliyete geçtiği,

· Yatırıma başlamadan önce Irak Ticaret Bakanlığı ile yaptıkları anlaşma sonucunda, şeker piyasasında tekel statüsü kazandıkları, yemeklik sıvı yağ için ise ilgili Bakanlıkla görüşmelerinin devam ettiği ve yapılacak mevzuat değişikliği ile Karne Sistemi(Ration Card) kapsamındaki tüm alımların firmalarından yapılacağı,

· Brezilya'dan ham şeker ithal edilerek günlük 3.000 ton beyaz şeker, Ukrayna, Rusya ve Arjantin'den ham ayçiçeği yağı ithal edilerek 2.000 ton yemeklik ayçiçeği yağı elde edildiği, yıl sonunda iki yeni üretim hattının devreye girmesiyle rafinasyon kapasitesinin günlük 4.000 tona çıkacağı,

· Ticaret Bakanlığı'na bağlı Foodstuff ŞİRKETİ İLE Karne Sistemi için 120.000 ton ayçiçeği yağı sözleşmesi imzaladıkları, "Al-Dar” markasıyla Mrkezi Irak'ta pazarlama faaliyetlerinin başladığı, hedeflerinin tüm Irak piyasasını ele geçirmek olduğu, mevcut koşullarda Türk firmalarından daha ucuza refinasyon yaptıkları, yıl sonunda kapasite artışıyla birlikte satış fiyatlarını düşürerek Irak'ın kuzeyinde de hakim konuma geçecekleri,

· Önümüzdeki dönemde hayvan yemi olarak kullanılmak üzere soya üretimine de başlanacağı,

hususlarında bilgi verildiği bildirilmekte olup, anılan Karne Sistemi kapsamında 2017 yılı içerisinde ihracatçılarımızla Foodstuff arasında 89.441 tonluk ayçiçeği yağı sözleşmesi imzalanmasına karşın, Etihad firmasının yemeklik sıvı yağ rafinerisinin ayçiçeği yağı ihracatçılarımızın gerek Karne Sistemindeki ağırlığında gerekse Irak'taki pazar payında azalışa neden olabileceği yönünde değerlendirmelerde bulunulduğu ifade edilmektedir.(3611)


Ekler:
2017-115.doc
Fruit Logistica-ek-1.pdf
Gorus Formu.doc
Moskow-ek-2.pdf
Sirkuler-115.doc
Sorun Bildirim Formu-ek-3.pdf
Toplanti Gundemi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.