2017/122 Sirküler (28.06.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-122

Sayın Üyemiz;

1. ABD/Korunma Önlemi Soruşturması

2. TSE Antalya Temmuz-Ağustos Eğitim Duyurusu

3. AB/ Anti-Damping Soruşturması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. ABD/Korunma Önlemi Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 8 Haziran 2017 tarihinde Uluslararası Ticaret Komisyonu(USITC) tarafından yayımlanan bildirimde; "Çamaşır Makinaları” (84.50.20.00, 8450.11.00, 8450.90.20 ve 8450.90.60 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatı ile ilgili olarak; Amerika Birleşik Devletleri tarafından "Trade Act of 1974” ün 202. Bölümü kapsamında, korunma önlemi soruşturmasının (safeguard measure) başlatıldığı belirtilmekte olup, söz konusu bildirimin bir örneği ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, mezkur bildirimin incelenmesinden de görülebileceği üzere, Uluslararası Ticaret Komisyonu(USITC) tarafından soruşturmanın başlatılmasına karar verilmesi sonrasında yerli endüstrinin başvurusunun alındığı 5 Haziran 2017 tarihinden itibaren 122 gün içerisinde veya 5 Ekim 2017 tarihine kadar zarar incelemesinin tamamlanacağı, zararın mevcudiyetine hükmedilmesi halinde önlem safhasına geçileceği ve başvuru tarihinden itibaren 180 gün içerisinde veya 4 Aralık 2017 tarihine kadar USITC'nin raporunun tavsiyesiyle birlikte Başkan'a iletileceği belirtilmektedir.

Anılan GTİP'lerde, ABD'nin toplam ithalatının 2015 ve 2016 yıllarında sırasıyla 1,61 milyar dolar ve 1,65 milyar dolar olduğu, ülkemizin ABD'ye ihracatının ise 2015 ve 2016 yılları için sırasıyla 1,7 milyon dolar ve 3 bin dolar olarak gerçekleştiği ve söz konusu soruşturmayla ilgili olarak ABD'ye ihracatımızın bu ülkenin toplam ithalatı içerisindeki payının %3'ün altında olması sebebiyle soruşturmadan muaf tutulmamıza ilişkin taleplerin ABD makamlarına iletileceği bildirilmektedir.

Söz konusu bildirimin, 13 Haziran 2017 tarihinde ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmış olduğu belirtilmekte olup, soruşturmaya dahil olmak ve zarara ilişkin görüş bildirmek isteyen tarafların bahse konu bildirimin yayımlanmasından itibaren 21 gün içinde soruşturma otoritesiyle iletişime geçerek taraf olmalarının gerekmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bildirimde, 7 Eylül 2017 tarihinde Komisyon tarafından zarara ilişkin kamu dinleme toplantısının "hearing” düzenleneceği ve zararın belirlenmesi halinde önleme ilişkin kamu dinleme toplantısının ise 19 Ekim 2017 tarihinde yapılacağı belirtilmektedir. Zarara ilişkin dinleme toplantısına (hearing) katılım talebinin 31 Ağustos 2017, önleme ilişkin toplantıya katılım talebinin ise 13 Ekim 2017 tarihine kadar Komisyon'a iletilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

Ayrıca, soruşturmaya ilişkin soru formu ekte yer almakta olup, söz konusu ürüne ilişkin ihracatı bulunan ve formu doldurmak isteyenlerin "Foreign Producers'/Exporters'Questionnaire” başlığı altındaki soruları cevaplayarak 18 Haziran 2017 tarihine kadar ABD makamlarına iletmelerinin gerektiği belirtilmektedir.

EK1: Bildirim

EK2: Soru Formu

EK3: 13.06.2017 tarihli ABD Resmi Gazetesi

2. TSE Antalya Temmuz-Ağustos Eğitim Duyurusu

Türk Standartları Enstitüsün(TSE) Antalya Belgelendirme Müdürlüğü'nden alınan yazıda yer alan ve Temmuz-Ağustos 2017'de açılması planlanan eğitimlere ilişkin tablo ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, söz konusu eğitime katılmak isteyen firmaların ekte yer alan başvuru formunu doldurarak TES Antalya Belgelendirme Müdürlüğü'nün antalyaegitim@tse.org.tr adresine e-posta göndermelerinin gerekmekte olduğu ifade edilmektedir.

Ayrıca, TSE'nin bünyesinde verilen eğitimin başlıklarına https://www.tse.org.tr/upload/tr/dosya/icerikyonetimi/7614/07122016171756-2.pdf adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir. Ayrıntılı bilgi için TSE Antalya Belgelendirme Müdürlüğü'nün yetkili kişisinin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. (3914)

EK4: Temmuz-Ağustos 2017 Eğitim Planı

EK5: Katılımcı Başvuru Formu

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Ümmihan Özbey MISIR

Tel: 0242 248 50 05/105

E-posta: antalyaegitim@tse.org.tr

3. AB/ Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği(AB) Komisyonu tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Rusya Federasyonu'nun yanı sıra ülkemiz menşeli "Ferro Krom" (7202.49.50 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturmasının başlatılmış olduğu belirtilmekte olup, söz konusu soruşturmanın başlatıldığına dair 23 Haziran 2017 tarihli AB Resmi Gazetesi'nin bildirimi ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, bahse konu bildirimin 5.2.1.2 kısmından görüleceği üzere, soruşturmaya taraf olup soru formu doldurmak isteyen tüm ihracatçı firmaların, bu bildirimin yayımlanmasından sonraki 15 gün içerisinde AB Komisyonu ile tercihen e-posta ile iletişime geçmeye davet edildiği ve bahse konu soru formunun yanıtlanma süresinin 37 gün olduğu ifade edilmektedir.

Bununla beraber, ihracatçı firmalarımızca makul gerekçelerin sunulması durumunda ve soruşturma otoritesince bunların kabul edilmesi halinde soru formunun teslimi için süre uzatımının temin edilmesinin imkan dahilinde olabileceği belirtilmektedir.

Soru formuna verilen cevapların doğrultusunda firmalarımız için bireysel damping marjının hesaplanacağı, söz konusu damping marjları, ihmal edilebilir(de minimis) seviyesi olan %2'den yüksek ise ve bu damping ile AB yerli üreticilerinin gördüğü zarar(varsa) arasında bir nedensellik olduğuna dair ön belirleme yapılırsa, 23 Haziran2017'den itibaren 60 gün süre geçtikten sonra geçici anti-damping önleminin alınmasının söz konusu olabileceği belirtilmektedir. Anılan soruşturma normal şartlarda 12 ayda; soruşturma otoritesince gerekli görülmesi durumunda 18 ayda tamamlanacağı ifade edilmektedir.

Öte yandan, ilgili herhangi bir tarafın belirlenen süreler içerisinde gerekli bilgileri vermeyi reddettiği ya da soruşturmayı engellediği durumlarda, mevcut veriler esas alınarak(facts available) olumlu veya olumsuz ön ve nihai belirlemelerin yapılabildiği belirtilmektedir. İlgili herhangi bir tarafın işbirliği yapmaması ve bu nedenle ilgili bilgilerin yetkili mercilere verilmemesi halinde, bu durumun ilgili tarafların işbirliği yaptığı duruma kıyasla, bahse konu tarafın/tarafların daha az lehine olan bir sonuca yol açmasının ihtimal dahilinde olacağı belirtilmektedir.

Firmaların Bakanlıklarının "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde(www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgeleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nı incelemelerinde fayda görüldüğü bildirilmektedir.

Söz konusu soruşturma kapsamında ihracatımızın ve ihracatçılarımızın savunulması amacıyla Bakanlıklarınca yazılı ve şifahi görüşlerin AB makamlarına tevdi edileceği bildirilmektedir.(3935)

EK6: AB Resmi Gazete Bildirimi


Ekler:
13.06.2017 tarihli ABD Resmi Gazetesi.pdf
2017-122.doc
AB Resmi Gazete Bildirimi.pdf
Bildirim.pdf
KATILIMCI BASVURU FORMU.docx
Soru Formu.pdf
Temmuz-Agustos 2017 Egitim Plani.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.