2017/128 Sirküler (04.07.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-128

Sayın Üyemiz;

1. REACH Tüzüğü İzin Listesine Madde Eklenmesi

2. Irak AGROFOOD 2017 Fuarı

3. Panama & Kosta Rika Ticaret Heyeti

4. ISRAFOOD 2017 Fuarı

5. FIHAV 2017 Fuarı

6. SIAL Middle East 2017 Fuarı

7. Fas Merkez Bankası'nın Dalgalı Kura Geçiş Kararı

8. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Bakanlar Toplantısı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. REACH Tüzüğü İzin Listesine Madde Eklenmesi

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği'nin (AB) kimyasallar yönetimi politikasını oluşturan REACH Tüzüğünün Avrupa Ekonomik Alanı (AB 28 üye+ Norveç, Lihtenştayn, İzlanda) pazarına sunulan tüm ürünler için uyulması gereken kuralları belirlediği ifade edilmektedir. REACH Tüzüğü-İzin uygulamasının, bu pazardaki yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) insan sağlığı ve çevreye yol açabildiği risklerin uygun bir şekilde kontrol altına alınmasını ve bunların ekonomik-teknik açıdan uygun alternatif madde/teknolojilerle aşamalı bir şekilde ikamesini öngörmekte olduğu belirtilmektedir.

Yazının devamında, REACH Tüzüğü İzin uygulaması kapsamında; İzne Tabi Maddeler Listesi'ne yani Tüzüğün Ek XIV'üne dâhil edilen her bir maddenin, listede belirtilen son kullanım tarihinden (sunset date) sonra yıllık ihracat hacminden bağımsız olarak, AB pazarındaki her bir spesifik kullanımı için ‘İzin Onayı' alınmaksızın AB pazarına arzının ve kullanımının yasaklandığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, 13.06.2017 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yer alan 2017/999 sayılı Avrupa Komisyonu Tüzüğü ile REACH Tüzüğü Ek XIV'üne 12 madde daha eklendiği belirtilmektedir. Böylece REACH Tüzüğü'nün Ek XIV'ünde bulunan madde sayısının 31'den 43'e çıkmış olduğu ifade edilmekte olup, söz konusu maddeleri tek başına ya da karışım içerisinde AB pazarına sunmak isteyen AB'deki üretici, ithalatçı, alt kullanıcıların ve AB dışı üreticilerin (Tek Temsilcileri aracılığı) madde bazında listede yer alan tarihlerin çerçevesinde başvurularını yaparak Avrupa Komisyonu'ndan ‘İzin' almalarının gerektiği belirtilmektedir. Listeye en son eklenen 12 madde aşağıda yer almakta olup, açıklamalar, başvuru ve son kullanım tarihlerini içeren detaylı tablonun bir örneği ekte yer almaktadır.

· -Bromopropan(n-propil bromür)

· Diizopentilfitalat

· 1,2-Benzendikarboksilik asit, di-C6-8 dallı alkil esterleri, C7 yönünden zengin

· 1,2-Benzendikarboksilik asit, di-C7-11-dallı ve lineer alkil esterleri

· 1,2-Benzendikarboksilik asit, dipentilester, dallı ve lineer

· Bis(2-metoksietil) fitalat

· Dipentilfitalat

· N-pentil-izopentilfitalat

· Antrasen yağı

· Kömür zifti katranı, yüksek sıcaklık

· 4-(1,1,3,3-Tetrametilbutil) fenol, etoksilatlı

· 4-Nonilfenol, dallı ve lineer, etoksilatlı

İzin başvurusunun, maddenin kendisi için değil maddenin AB pazarındaki spesifik kullanımları için yapıldığı, eğer İzin Listesinde yer alan bir madde, bir karışıma bileşen olarak eklenmiş ise bu kullanımın da (karışım formülasyonunda kullanımı) izne tabi olduğu ifade edilmektedir. Bu tür karışımların pazara sunumu ve kullanımı için, karışım içindeki Ek XIV maddesinin REACH Madde 56(6)'da verilen konsantrasyon limitlerinin altında olmadığı sürece izin alınmış olmasının gerektiği ifade edilmektedir. Dolayısıyla izin listesindeki maddeleri karışım formülasyonları içinde ve anılan oranların üzerinde kullanan ve bu ürünleri ihraç eden firmalarımızın bu kullanımları için izin almalarının gerektiği ifade edilmektedir.

Dolayısıyla REACH Tüzüğü'nün Ek XIV'ünde bulunan "İzne Tabi Maddeler Listesinde” yer alan kimyasalları AB pazarına ihraç eden firmalarımızın maddeyi kullanmaya devam etmek istemeleri durumunda önlerinde iki seçeneğin bulunduğu belirtilmektedir.

· AB'ye yerleşik "Tek Temsilci” vasıtasıyla söz konusu maddenin AB pazarındaki kullanımlarına yönelik izin başvurusunda bulunmak,

veya

· AB'deki tedarikçileri ya da müşterileri ile iletişime geçerek izin başvurusunda bulunup bulunmayacaklarını sorgulamaları, ithalatçı firmalardan söz konusu maddenin AB pazarındaki hedeflenen kullanımlarının izin başvurusunun kapsamına alınmasını talep ederek ilgili kullanım alanının izin kapsamına alınacağının ayrıca teyidini almaları ve bu kapsamda gerekli bilgileri ithalatçı firmalara sağlamaları,

gerektiği ifade edilmektedir. Daha detaylı bilgi almak isteyen firmalarımızın İMMİB REACH Yardım Masasına başvurabilecekleri belirtilmekte olup, söz konusu yardım masasının iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.(3983)

EK1: REACH Tüzüğü EK XIV- İzne Tabi Maddeler Listesi'ne Yeni Eklenen maddeler

İMMİB REACH Yardım Masası

Tel: 0212 454 06 31

E-posta: reach@immib.org.tr

2. Irak AGROFOOD 2017 Fuarı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri(AKİB) Genel Sekreterliği'nden alına yazıda, 23-26 Ekim 2017 tarihleri arasında Erbil'de düzenlenecek olduğu belirtilen "Irak Agrofood 2017 Gıda Fuarı”nın Türkiye milli katılım organizasyonunun, 6. kez Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nce gerçekleştirileceği ifade edilmekte olup, bahse konu fuarın katılım koşulları ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, anılan fuarın konusunun; süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, balık ve deniz ürünleri, sebze, meyve ve kuru meyveler, bakliyatlar, makarna, pirinç, yağlar, hayvansal yağlar, şeker, çay, kahve vb. dondurulmuş gıdalar, konserve gıdalar, unlu mamuller, bisküviler, ekmekler, şekerler ve çikolatalar, sağlıklı ve organik ürünler, krakerler, dondurmalar, alkollü ve alkolsüz içecekler, yiyecek ve içecek malzemelerinin olduğu belirtilmektedir.

Irak Agrofood 2017 Fuarı'na milli katılım organizasyonları altında katılacak firmalar için katılım bedelinin 511 $/m2 olduğu ve katılım bedeline; yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, stand genel ve günlük temizlik hizmeti, katoloğa giriş bedeli, internet bağlantısı, ikram (çay-kahve-kurabiye-sandviç) hizmetlerinin dahil olduğu ifade edilmektedir. Söz konusu fuarda sergilenecek ürünlerin İstanbul-Fuar alanı tek yön standa teslim karayolu nakliyesini de almak isteyenler için katılım bedelinin 545 $/m2 olduğu ifade edilmektedir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın milli katılımı onaylaması durumunda 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ'i uyarınca katılımcıların 2 firma temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının ve katılım bedelinin esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla katılımcı tarafından organizatöre ödenen katılım bedelinin %50'sinin 15.000 ABD $'a kadar destek kapsamında olduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu fuara katılmak isteyen firmaların, https://goo.gl/forms/bziPqiotTRN7EhXC2 adresinde yer alan online başvuru formunu doldurarak, en geç 28 Temmuz 2017 günü mesai bitimine kadar AKİB Genel Sekreterliği'nin aybukedokudur@akib.org.tr adresine göndermelerinin gerekmekte olduğu ifade edilmektedir. AKİB Genel Sekreterliği'nin banka hesap bilgileri aşağıda yer almaktadır.(4049)

EK2: Katılım Şartları

AKİB Banka Hesap Bilgileri:

Banka ve Şube Adı: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Mersin Şubesi(Şube Kodu:052)

IBAN(Dolar): TR40 0001 5001 5804 8000 9271 41

3. Panama & Kosta Rika Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, ülkemizin Latin Amerika Pazarı'na açılma politikası çerçevesinde gerçekleştirilen Meksika & Kolombiya Ticaret Heyeti(7-11 Mart 2016), Panama & Guatemala Ticaret Heyeti(17-22 Temmuz 2016), Kolombiya Ticaret Heyeti(30 Ekim-4 Kasım 2016) ile son olarak gerçekleştirilen Küba & Venezuela Ticaret Heyeti'nin (23-27 Nisan 2017) devamı niteliğinde olacağı belirtilen Panama & Kosta Rika Ticaret Heyeti'nin Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve TİM organizasyonunda, 24-29 Eylül 2017 tarihleri arasında Panama ile Kosta Rika'nın başkenti San Jose'de gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, bahse konu heyetin taslak programı ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, Panama ve Kosta Rika'da yeni iş ve yatırım imkanlarının oluşturulması ve pazar payımızın arttırılması için düzenlenen söz konusu heyette; insan veya yük taşımaya mahsus gemiler, karayolu taşıtları, motorlu taşıtlar, motosikletler; otomotiv yedek parçaları, petrol ve petrokimya ürünleri; ilaç, serum, aşı, haşarat ilaçları; tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar; kozmetik ürünleri, sabun/şampuan ve jel türü ürünler; ev ve otel tekstili, iç giyim ve dış giyim kıyafetleri, ayakkabı; deri ve köseleden çantalar ve seyahat eşyaları; mücevherler; mobilya, buzdolapları, dondurucular; aspiratörler, davlumbazlar; elektrik & elektronik cihazlar; baskı ve kopyalama makineleri; elektrik transformatörleri; kağıt ve karbonlar; plastik eşyalar; demir-çelik ürünleri ve sektörlerde faaliyet gösteren, uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve/veya ihraç eden ya da ilgili sektörlerde yatırım yapmayı düşünen firmaların katılımlarında fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu heyete katılmak isteyen firmaların https://goo.gl/NsG2q9 adresinde yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 10 Ağustos 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama ve organizasyon giderleri karşılanacak firmaların, Türkiye İhracatçı Meclisi(TİM)'nin Vakıfbank Şirinevler Şb. (IBAN No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Swift Kodu: TVBATR2A USD hesabına 2.750.-USD (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmalarının gerektiği ifade edilmektedir. Ödeme dekontlarının nebilemercan@tim.org.tr e-posta adresine iletilmesinin gerekmekte olduğu belirtilmektedir. Detaylı bilgi TİM'in yetkili kişilerinin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

EK3: Panama - Kosta Rika Ticaret Heyeti Taslak Programı

Ayrıntılı Bilgi:

Nebile Mercan: nebilemercan@tim.org.tr

Tel: 0312 472 05 60

Abdullah Keskin: abdullahkeskin@tim.org.tr

Tel: 0212 454 04 87

4. ISRAFOOD 2017 Fuarı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri(AKİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, 28-30 Kasım 2017 tarihleri arasında İsrail/Tel Aviv'de düzenleneceği belirtilen "34. ISRAFOOD Uluslararası Gıda, İçecek ve İkramcılık Ticari Fuarı”nın, Türkiye milli katılım organizasyonunun, bu yıl Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin organizasyonunda gerçekleştirileceği ifade edilmekte olup, anılan fuarın katılım koşulları ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, söz konusu fuarın konusunun; süt ve süt ürünleri, balık ve deniz ürünleri, sebze, meyve ve kuru meyveler, bakliyatlar; makarna, pirinç, yağlar, hayvansal yağlar, şeker, çay, kahve vb. dondurulmuş gıdalar, konserve gıdalar, unlu mamuller, bisküviler, ekmekler, şekerler ve çikolatalar, sağlıklı ve organik ürünler, krakerler, dondurmalar, alkollü ve alkolsüz içecekler, yiyecek ve içecek malzemeleri olduğu belirtilmektedir.

ISRAFOOD 2017 Fuarı'na, AKİB organizasyonunda katılacak firmalar için; yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, standın genel ve günlük temizlik hizmeti, firma kayıt bedeli, web'e ve kataloğa giriş bedeli, fuar alanında verilecek diğer hizmetleri(internet bağlantısı, ikram(çay-kahve-kurabiye) hizmetleri, katılımcı broşürü vb.) içeren katılım bedelinin 545 $/m2 ve nakliye hizmeti(ürünlerin tek yön nakliyesi) dahil katılım bedelinin ise 578 $/m2 olduğu ifade edilmektedir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın milli katılımı onaylaması durumunda 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ'i uyarınca ödenen katılım bedelinin ve bir firmaya ait iki firma temsilcisinin ekonomi sınıfı ulaşım bedeli giderlerinin %50'sinin 15.000 $'ı geçmeyecek şekilde desteklendiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu fuara katılmak isteyen firmaların https://goo.gl/forms/28gHH72LbeB2Tfbz1 linkinde yer alan online başvuru formunu doldurarak, en geç 28 Temmuz 2017 günü mesai bitimine kadar Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin aybukedokudur@akib.org.tr e-posta adresine gönderilmesinin gerekmekte olduğu ifade edilmektedir. AKİB Genel Sekreterliği'nin banka hesap bilgileri aşağıda yer almaktadır.

EK4: ISRAFOOD 2017 Fuarı'na Katılım Şartları

Banka Hesap Bilgileri;

Banka ve Şube Adı: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Mersin Şubesi(Şube Kodu: 052)

IBAN(Dolar): TR40 0001 5001 5804 8000 9271 41)

5. FIHAV 2017 Fuarı

İlgi: 06.06.2017 tarihli 2017/113 Sayılı Sirkülerimiz

İlgi'de kayıtlı yazımızda; 30 Ekim - 03 Kasım 2017 tarihleri arasında Küba'nın başkenti Havana'da düzenlenecek olduğu belirtilen FIHAV2017 - 35. Uluslararası Havana Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonunun, onay alınması durumunda 3. kez İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nce gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmişti.

Bu defa, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alına yazıda, söz konusu fuarın başvuru tarihinin uzatılmış olduğu belirtilmekte olup, bahse konu fuarın duyurusu ekte yer almaktadır.(4014)

EK5: FIHAV 2017 Fuarı Duyurusu

6. SIAL Middle East 2017 Fuarı

İstanbul Ticaret Odası'ndan alınan yazıda, 12-14 Aralık 2017 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi Emirliği'nde düzenleneceği belirtilen "SIAL Middle East Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı”nın, Türkiye milli iştirakinin 2010 yılından itibaren İstanbul Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilmekte olduğu, bahse konu fuarın duyurusu ve ön kayıt formu ekte yer almaktadır.(4042)

EK6: SIAL Middle East Fuarı Duyurusu

EK7: SIAL Middle East Fuarı Ön Kayıt Formu

7. Fas Merkez Bankası'nın Dalgalı Kura Geçiş Kararı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Fas Merkez Bankası koordinatörlüğünde çalışmaları uzun zamandır devam eden yerel para Fas Dirheminin kontrollü rejimden vazgeçilerek piyasa şartlarına göre belirlenmesi ve esnek geçiş konusunda 2017 yılı Haziran ayı içerisinde sürecin başlatılmasının beklendiği ifade edilmektedir. Ayrıca, esnek kura geçişine ilişkin aşağıda yer alan bilgi ve değerlendirmeler iletilmektedir:

· "Kademeli şekilde ve 15 yıla yayılması planlanan esnek kur rejimine geçiş ile birlikte başta dış stoklar olmak üzere Fas'ın ekonomik şoklara daha dirençli bir ekonomi haline gelmesinin hedeflendiği, Merkez Bankası rezervleri üzerindeki baskının azalacağı ve ekonomik politikaları uygulamaları için para politikaları enstrümanlarının çeşitleneceği hususları ifade edilmektedir.

· Fas'ta özel sektör temsilcileri başta olmak üzere ekonomik aktörlerin geçişle ilgili kaygılarına ilişkin olarak Fas Merkez Bankası Başkanı tarafından sürdürülebilir borçlanma, spekülatif yatırımların etkisinin azaltılması, enflasyonun daha rahat kontrol edilmesi ve bütçe açıklarının kontrolü açılarından söz konusu rejime geçişin faydalarından bahsedilirken; IMF ve Fitch Ratings gibi kuruluşlar tarafından yapılan açıklamalarda döviz kredilerinin neredeyse tamamının ticarete bağlı olması, bankalarda sınırlı seviyede döviz mevduatı bulunması ve uluslararası sermaye piyasalarındaki kullanım oranlarının düşük olması gibi sebeplerle dirhemin serbestleştirilmesinin muhtemel kısa ve orta vadeli makroekonomik istikrarı sınırlı bir şekilde etkilemesinin beklendiği belirtilmektedir.

· Diğer taraftan, dirhemin fiyatının serbest olarak belirlenmesi sürecinde geçişin keskin ve fiyat dalgalanmalarının çok yüksek olmayacağının tahmin edildiği ifade edilmekte olup, bunun sebebi olarak ise dirhemin şu andaki nominal değerinin serbest rejimine geçirildikten sonra karşılaşılması öngörülen değerinden çok farklı olmamasının gösterildiği ifade edilmektedir.

· Küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu süreçte daha fazla etkilenmesinin beklendiği belirtilmektedir.

· Ayrıca fiyat dalgalanmalarının beklenildiğinden daha yüksek seyretmesi durumunda Fas Merkez Bankası tarafından çeşitli enstrümanlarla piyasaya müdahale edilerek fiyat seviyelerindeki ani ve yüksek dalgalanmaların engellenmesinin beklendiği ifade edilmektedir.

· Öte yandan, geçiş sürecinde söz konusu ekonomik ve ithalat maliyetlerinin bir kısmının Fas'lı ithalatçılar tarafından fiyatlara yansıtılmasının beklendiği, diğer ülke ihracatçıları gibi Fas'a ihracat yapan ülkemiz firmalarının da esnek kura geçişin ilk dönemlerinde kesin olmamakla birlikte ortaya çıkması muhtemel kısmi fiyat artışlarından etkilenme ihtimalinin olabileceğinin değerlendirildiği belirtilmektedir.(4017)

8. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Bakanlar Toplantısı

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Türkiye - Azerbaycan ve Gürcistan'ın gümrüklerinden sorumlu Bakanları arasında gerçekleştirilecek olan Üçlü Bakanlar Toplantısı'nın 18-19 Temmuz 2017 tarihlerinde Bakü'de gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, anılan ülke pazarlarında karşılaşılan sorunlar ile söz konusu toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan görüş formuna işlenerek, en geç 5 Temmuz 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.(4176)

EK8: Görüş Bildirim Formu


Ekler:
2017-128.doc
GORUS BILDIRIM FORMU.doc
IRAK AGROFOOD 2017 Fuari Katilim Sartlari.pdf
ISRAFOOD 2017 Fuari Katilim Sartlari.pdf
Panama- Kosta Rika Ticaret Heyeti Taslak Programi.pdf
REACH Tuzugu EK XIV-Izne Tabi Maddeler Listesi'ne Yeni Eklenen Maddeler.pdf
SIAL Middle East 2017 Fuar Duyurusu.pdf
SIAL Middle East 2017 Fuarinin On Kayit Formu.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.