2017/136 Sirküler (11.07.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-136

Sayın Üyemiz;

1. Uganda İş İnsanları Heyeti

2. KKTC'ye İhracatta Etiketleme

3. WOP Dubai 2017 Fuarı

4. Tunus - Türkiye Yatırım ve İş Forumu

5. Ürdün - Görüşler

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Uganda İş İnsanları Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, TİM organizasyonu ve THY işbirliği ile 22 - 25 Ağustos 2017 tarihleri arasında Uganda Cumhuriyeti'ne yönelik bir İş Adamları ve İş Kadınları Heyeti'nin düzenleneceği ifade edilmekte olup, Kampala şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Türkiye - Uganda İş Forumu'nun yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan ikili firma görüşmelerinin (B2B) gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Yazının devamında, pazar payımızın arttırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek söz konusu heyette; çelik ürünleri, metal ve metal ürünler, yapı malzemeleri, cam ürünleri, elektrik malzemeleri ve ekipmanları, telefon cihazları, kablo ve teller, beyaz eşya, tarım makineleri, plastik ve ambalaj ürünleri, mobilya, güzellik ürünleri, havalandırma sistemleri ve ekipmanları, gıda, otomotiv ve yedek parçalar, inşaat malzemeleri ve müteahhitlik, ilaç, matbaa ve kağıt ürünleri, deri çanta, ayakkabı ve deri aksesuarlar, hazır giyim ve kumaş, genel süpermarket ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara göre imalat ve ihracat yapan firmalarımız ile, her türlü meyve / sebze / çiçek ve bal yetiştiriciliği dahil olmak üzere tarımsal ürün işleme, seracılık, ambalajlama, soğuk zincir tesisleri, depolama, hayvan yetiştiriciliği, süt ürünleri ve orman ürünleri sektörlerinde Uganda'da yatırım yapmayı düşünen firmaların katılımlarında fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, azami 35 firma temsilcisinin katılabileceği söz konusu heyete katılmak isteyen firmaların, en geç 04 Ağustos 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar http://bit.ly/2uFhi9r adresinde yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurmaları ve organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak biletleri, konaklama, toplantı, transfer ve vize işlemlerinden doğan giderlerinin karşılanmasını teminen 1.100-USD tutarındaki katılım ücretinin TİM'in Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube Kodu: 282), (IBAN No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), USD hesabına yatırımları ve ödeme dekontunun bestecoskuner@tim.org.tr adresine e-posta ile gönderilmeleri gerektiği ifade edilmekte olup, söz konusu heyetin taslak programı ekte yer almaktadır.(4260)

EK1: Heyet Taslak Programı

2. KKTC'ye İhracatta Etiketleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı(GTHB)'ndan alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği uyarınca "Alerjiye” veya "İntoleransa” neden olan belirli madde ve ürünlerin gıdaların etiketinde yer almasının zorunlu olmasına rağmen, KKTC'ye gönderilen muhtelif ürünlerin etiketlerinde bu koşulun sağlanmadığının tespit edildiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, ihracatçı firmaların, ihracatlarında öncelikle alıcı ülke mevzuatına ve taleplerine uygun olarak ihracata konu ürünlerini hazırlamalarının gerektiği, alıcı ülkenin farklı bir talebinin olmaması halinde ise ülkemiz mevzuatına uygun ürünler için sertifika düzenleyerek ihracatına izin verildiği ve ihraç edilecek ürünlerin ambalajı ve etiketi için de bu durumun geçerli olduğu ifade edilmektedir.

Ayrıca söz konusu firmalara ve şikayet konusu ürünlere yönelik GTHB tarafından gerekli kontrol ve denetimlerin gerçekleştirileceği bildirilmektedir.(4252)

3. WOP Dubai 2017 Fuarı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri(AKİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, 05 - 07 Aralık 2017 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenecek World Of Perishables - Uluslararası Kolay Bozulabilir Gıda Fuarı'nın Milli Katılım organizasyonunun AKİB tarafından gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu fuarın konusunun; yaş meyve sebze, dondurulmuş gıda, organik gıdalar, yemeye - hazır gıdalar (salatalar, dilimlenmiş meyve - sebze, meyve konserveleri), içinde meyve ya da sebze olan her türlü gıda (reçel, domates sosu, vb), kurutulmuş meyve - sebzeler, meyve suları, gıda güvenliği, laboratuvar, paketleme, paketleme sistemleri, soğutma sistemleri, depolama, yükleme sistemleri, taşımacılık ve nakliye hizmetlerinin olduğu ifade edilmektedir.

WOP Dubai 2017 Fuarı'na, AKİB organizasyonu altında katılacak firmalar için katılım bedelinin 615 USD $ / m2 olduğu, katılım bedeline; yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, stand genel ve günlük temizlik hizmeti, kataloğa giriş bedeli, internet bağlantısı, ikram (çay - kahve - kurabiye - sandviç) hizmetleri, katılımcı broşürünün dahil olduğu ifade edilmekte olup, söz konusu fuarın nâkliye hizmetinin verilmeyeceği belirtilmektedir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın onaylaması durumunda 2009 / 5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ'i uyarınca katılımcıların 2 firma temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş - dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedelinin esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla katılımcı tarafında organizatöre ödenen fatura tutarının %50'sinin 15.000 ABD $'a kadar destek kapsamında olacağı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu fuara katılmak isteyen firmaların https://goo.gl/forms/Vx2BFKry7audmzFE3 adresinde yer alan online başvuru formunu doldurarak, en geç 17 Temmuz 2017 pazartesi günü mesai bitimine kadar AKİB Genel Sekreterliği'nin aybukedokudur@akib.org.tr adresine göndermelerinin gerekmekte olduğu ifade edilmektedir. Bahse konu fuarın katılım şartları ekte yer almaktadır.(4278)

EK2: WOP Dubai 2017 Fuarı'nın Katılım Şartları

4. Tunus - Türkiye Yatırım ve İş Forumu

Dış Ekonomi İlişkiler Kurulu (DEİK)'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ'nin eşbaşkanlığında 19 - 21 Temmuz 2017 tarihleri arasında Tunus'ta gerçekleştirileceği belirtilen Türkiye - Tunus Ortaklık Konseyi Üçüncü Dönem Toplantısı vesilesi ile DEİK ve Tunus Sanayi ve El Sanatları Birliği (UTICA)'nin işbirliğinde 21 Temmuz 2017 Cuma günü başkent Tunus'ta "Tunus - Türkiye Yatırım ve İş Forumu”nun gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, Avrupa'ya coğrafi konumu olarak yakınlığı, kalifiye eleman teminindeki kolaylık, siyasi kararlılık, verilerdeki avantajlar, düşük işçi ve üretim maliyetleri ile Tunus'un, tekstil ve hazır giyim sektöründe Türk yatırımcılara cazip fırsatlar sunduğu ifade edilmekte olup, ülkenin iplik ve kumaş üretiminin olmamasının anılan sektörde iki ülke arası ticaretin geliştirilmesi adına potansiyel teşkil ettiği belirtilmektedir.

Tekstil (iplik ve kumaş üretimi), hazır giyim, deri ve ayakkabı, bilgi işlem ve haberleşme teknolojileri, altyapı, elektrik elektronik, otomotiv (mekanik parçalar ve yan sanayi), gıda, tarım ve balıkçılık sektörlerinde iki ülke arasındaki ticari faaliyetlerin geliştirilmesi ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi amacıyla düzenlenecek olan İş Forumu çerçevesinde, Tunuslu firmalar ile ikili iş görüşmelerine imkan sağlanacağı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu foruma katılmak isteyen firmaların http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/424/9052 bağlantısında yer alan katılım formunu doldurarak, en geç 12 Temmuz 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar DEİK'e iletmelerinin gerekmekte olduğu ifade edilmektedir. Anılan forumun taslak programı, Tunus ülke raporu ve Tunus'un ihracatında 100 ürün listesi ekte yer almakta olup, bahse konu foruma ilişkin DEİK'in iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.(4337)

EK3: Taslak Programı

EK4: Tunus Ülke Raporu

EK5: Tunus'un İhracatında 100 Ürün

Detaylı Bilgi İçin:

Saadet GÜLMEZ

E-posta: africa@deik.org.tr

Tel: 0212 339 50 61

5. Ürdün - Görüşler

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ürdün Sanayi Ticaret ve Tedarik Bakanı Yarub QUDAH ve beraberindeki bir işadamları heyetinin, Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ'nin daveti üzerine iki ülke arasındaki mevcut ekonomik ve ticari ilişkilerin gözden geçirilmesi ve yeni iş işbirliği alanlarının görüşülmesi amacıyla Temmuz ayı içerisinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmelerinin öngörüldüğü ifade edilmektedir. Bahse konu ziyaret esnasında faydalanılmak üzere Bakanlık görev ve yetki alanına giren konularda kaydedilen gelişmeleri ve gündeme getirilmesinde fayda görülen diğer hususları içeren bilgi notlarının hazırlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu ülke pazarında karşılaşılan sorunlar ile gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan görüş formuna işlenerek, en geç 11 Temmuz 2017 Salı günü mesai bitimine kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.(4344)

EK6: Görüş Bildirim Formu


Ekler:
2017-136.doc
EK GORUS SORMA FORMU.doc
Tunus Ulke Raporu.pdf
Tunus'un Ihracatinda 100 Urun.pdf
Tunus-Turkiye Yatirim ve Is Forumu Taslak Programi.pdf
Uganda Is Insanlari Heyeti Taslak Programi.pdf
WOP Dubai 2017 Fuari Katilim Sartlari.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.