2017/137 Sirküler (13.07.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-137

Sayın Üyemiz;

1. Sevk Öncesi İnceleme

2. Çin Avrasya Expo Fuarı

3. İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006 / 7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017 / 8)

4. ABD Makarna Anti - Damping / İdari Gözden Geçirme

5. Dubai WOOD SHOW Fuarı

6. Türk Hava Yolları Kargo Taşımacılığı

7. Coğrafi İşaret - Malatya Kayısısı

8. Süt İhalesi

9.FRUIT LOGISTICA 2018 Fuarı

10. Tebliğ Taslaklarının Görüşe Açılması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Sevk Öncesi İnceleme

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Irak Bölgesel Yönetimi(IKBY)'nin Sevk Öncesi İnceleme uygulamasına son vererek sınır geçişlerinde kalite kontrolleri ve testlerini kendi imkanlarıyla gerçekleştirmeye başladığının hatırlatıldığı belirtilmekte olup, bu defa da Erbil Ticaret Ataşeliği'nin IBKY Maliye ve Ekonomi Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü ile gerçekleştirdiği görüşme neticesinde IKBY Bakanalar Kurulu tarafından alınan ve hemen uygulamaya sokulan bir Karar ile 1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle Ek1'de yer alan liste kapsamı ürünlerin sevk öncesi incelemelerinin İntertek Test Hizmetleri A.Ş. tarafından yerine getirileceği, ayrıca İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda Laboratuvar altyapısının hazırlanması ve testlerin yapılması için de anlaşma yapıldığının öğrenildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda Ek2'de yer alan başvuru formunu doldurularak söz konusu testlere başvuru yapılacağı belirtilmektedir.(4340)

EK1: Ürün Listesi

EK2: Başvuru Formu

2. Çin Avrasya Expo Fuarı

T.C Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 24-28 Ağustos 2017 tarihleri arasında Urumçi / Çin'de düzenlenecek olduğu belirtilen "China Eurasia Commodity and Trade Expo 2017 - Çin Avrasya Expo Fuarı”nın Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından milli katılım organizasyonunun düzenlenmesinin Bakanlıklarınca uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Yazının devamında, 19-22 Eylül 2016 tarihleri arasında bir önceki sene düzenlenen bahse konu fuara Ekonomi Bakan Yardımcımız Sayın Fatih METİN'in başkanlığındaki heyet ile katılım sağlandığı, Sayın Bakan Yardımcımız tarafından Çin Makamlarına fuarın 2017 yılındaki organizasyonunda ülkemizin çok daha güçlü bir şekilde temsil edileceğinin belirtildiği ifade edilmektedir.

Anılan fuarın bu seneki açılışına Sayın Bakanımız Nihat ZEYBEKCİ'nin katılımlarının öngörülmekte olduğu belirtilmekte olup, bahse konu fuara katılım sağlamayı planlayan firmaların Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği(Tel: 0 312 447 27 40) ile iletişime geçmelerinin gerektiği ifade edilmektedir.(4247)

3. İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006 / 7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017 / 8)

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: İhracat 2016 / 7) ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'nin 17'nci ve 25'nci sıraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, ilgili değişiklik Tebliği 11/07/2017 tarihli ve 30121 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

· 17 - Çinko hurda ve dökümleri

· 25 - Geri Kanılmış Kağıt veya Karton Döküntü, Kırpıntı ve Hurdaları (GTİP No:4707)

4. ABD Makarna Anti - Damping / İdari Gözden Geçirme

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, ülkemiz menşeli "Yumurtasız, Pişirilmemiş, Dondurulmamış Makarnalar” (1902.19 Gümrük Tarife Pozisyonlu) isimli ürün grubu ithalatına anti - damping ve telafi edici verginin uygulandığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, 3 Temmuz 2017 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yer alan bildirimde tarafların mevcut anti - damping önlemi kapsamında 1 Temmuz 2016 - 30 Haziran 2017 dönemi için, telafi edici vergi kapsamında ise 1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 dönemi için idari gözden geçirme soruşturmasının açılması yönünde ABD Ticaret Bakanlığı'na Temmuz ayının sonuna kadar başvuruda bulunabilecekleri belirtilmektedir. Bahse konu bildirime https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2017-07-03/pdf/2017-13937.pdf linkinden ulaşılmasının mümkün olduğu belirtilmektedir.(4385)

5. Dubai WOOD SHOW Fuarı

Akdeniz İhracatçı Birlikler Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, 12 - 14 Mart 2018 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenleneceği belirtilen DUBAİ WOOD SHOW 2018 - Ağaç ve Ağaç İşleme Makineleri Fuarı'nın milli katılım organizasyonunun Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birliğince (AKAMİB) gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Dubai Wood Show Fuarı'na, AKİB organizasyonu altında katılacak firmalar için katılım bedelinin700 USD $ / m2 olduğu ve katılım bedeline; yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, stand genel ve günlük temizlik hizmeti, kataloğa giriş bedeli, internet bağlantısı, ikram (çay - kahve - kurabiye - sandviç) hizmetleri, katılımcı broşürünün dahil olduğu ifade edilmekte olup, söz konusu fuara nakliye hizmeti isteyen firmalara ek nakliye bedelinin yansıtılacağı belirtilmektedir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın onaylaması durumunda 2009 / 5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ uyarınca katılımcıların 2 firma temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş - dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedelinin esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla katılımcı tarafından organizatöre ödenen fatura tutarının %50'sinin 15.000 ABD $'a kadar destek kapsamında olacağı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu fuara katılmak isteyen firmaların https://goo.gl/forms/bswCemCBkHYKahF2 adresinde yer alan online başvuru formunu doldurarak, en geç 28 Temmuz 2017 pazartesi günü mesai bitimine kadar AKİB Genel Sekreterliği'nin aybukedokudur@akib.org.tr adresine göndermelerinin gerekmekte olduğu ifade edilmektedir. Anılan fuarın katılım şartları ekte yer almaktadır.(4425)

EK3: Dubai Wood Show Fuarı'nın Katılım Şartları

6. Türk Hava Yolları Kargo Taşımacılığı

İlgi: 31.05.2017 tarihli ve 2017 / 108 Sirkülerimiz

İlgi'de kayıtlı yazımızda; Turkish Cargo aracılığı ile gerçekleştirilecek olan yaş meyve-sebze ürünlerine yönelik hava kargo taşımacılığı maliyetlerinin düşürülmesi ve dünyanın ticari üs niteliğindeki kentlerine ürün gönderiminin arttırılarak destinasyon ağının genişletilmesi için çalışmaların yürütülmekte olduğu belirtilmişti.

Bu kapsamda, Türk Hava Yolları (THY) Kargo Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Antalya'dan Moskova'ya Ekim ayının sonuna kadar geniş gövde direk seferlerin bulunmakta olduğu belirtilmekte olup, söz konusu seferlere tonaja göre uygun ücret politikasının uygulanacağı ifade edilmektedir. Bahse konu seferlerin günlük kapasitesinin 60- 80 ton, palet yüksekliğinin ise maksimum 160 cm (Euro palet) olduğu belirtilmektedir. Detaylı bilgi için THY Antalya Kargo Müdürlüğü'nün iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.(4423)

THY Antalya Kargo Müdürlüğü

Tel: 0242 320 63 74

E-posta: antalyakargorezervasyon@thy.com

7. Coğrafi İşaret - Malatya Kayısısı

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, ülkemizin "Malatya Kayısısı” için 2014 yılında Avrupa Birliği (AB) nezdinde yaptığı coğrafi işaret (menşe adı) başvurusunun sonuçlandığı ve adı geçen ürünün 7 Temmuz 2017 tarihli ve L 174 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan Komisyon Uygulama Yönetmeliği kapsamında tescil edildiği belirtilmekte olup, söz konusu Komisyon Uygulama Yönetmeliği'nin bir örneği ekte yer almaktadır.(4434)

EK4: Komisyon Uygulama Yönetmeliği

8. Süt İhalesi

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Gaboron Büyükelçiliğimize müracaat eden Kaylane Limited Şirketi yetkilisinin, Botsvana Hükümeti tarafından düzenlenen ve 2017 yılı Temmuz ayının sonunda sonlanacak olan hazır bebek sütü(infant formula milk) ihalesi için ülkemizdeki üretici firmalarla temas kurabilmek amacıyla yardım talebinde bulunduğu belirtilmektedir.

Yazının devamında, zaman darlığı göz önünde bulundurularak söz konusu ihaleye ilgi gösterebilecek firmaların anılan şirket ile temas edebilecekleri belirtilmekte olup, bahse konu şirketin Büyükelçiliğimize ilettiği yazının bir örneği ekte yer almaktadır.(4433)

EK5: Kaylane Limited Şirketi'nin Yazısı

9.FRUIT LOGISTICA 2018 Fuarı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, 7 - 9 Şubat 2018 tarihleri arasında Berlin / Almanya'da yaş meyve sebze ve paketleme sektörlerine yönelik düzenleneceği belirtilen "FRUIT LOGISTICA Fuarı”nın Türkiye milli katılım organizasyonunun 15. Kez Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nce gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda söz konusu fuara katılmak isteyen firmaların https://goo.gl/forms/9iduK5ksq5miZrQq2 adresinde yer alan online başvuru formunu doldurarak, en geç 28 Temmuz 2017 pazartesi günü mesai bitimine kadar AKİB Genel Sekreterliği'ne iletilmelerinin gerektiği belirtilmekte olup, söz konusu fuarın duyurusu ve katılıcı şartları ekte yer almaktadır.(4430)

10. Tebliğ Taslaklarının Görüşe Açılması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği çerçevesinde Bakanlık tarafından hazırlanmış olan "Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Mikotoksin Limitlerinin Resmi Kontrolü İçine Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği” ve "Türk Gıda Kodeksi Gıda Malzemelerinin ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon Çözücüleri Tebliği”ne ait taslak metinlerinin Bakanlığın web sayfasında (www.tarim.gov.tr) görüşe açıldığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu taslaklara ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan forma işlenerek, en geç 24 Temmuz 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.(4436)

EK7: Görüş Tablosu


Ekler:
2017-137.doc
Basvuru Formu.pdf
Dubai Wood Show Fuari'nin Katilim Sartlari.pdf
EK GORUS BILDIRIM FORMU.doc
FRUIT LOGISTICA 2018 Fuari'nin Duyurusu.pdf
FRUIT LOGISTICA 2018 Fuari'nin Katilim Sartlari.pdf
Gorus Formu.xlsx
Kaylane Limited Sirketi'nin Yazisi.docx
Komisyon Uygulama Yonetmeligi.pdf
Urun Listesi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.