2017/141 Sirküler (17.07.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-141

Sayın Üyemiz;

1. Firma Sorunu

2. Irak'a Kanatlı Eti ve Ürünleri İhracatı

3. ABD Anti - Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

4. 2016 Ürünü Kuru İncir Stok Bildirimi

5. Hindistan / Anti - Damping Soruşturması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Anıl YILMAZ

Genel Sekreter V


1. Firma Sorunu

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Yeni Arçek İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. tarafından Bakanlığa gönderilmiş olan yazıya atıfla, söz konusu firmanın siber saldırı sonucu e-posta şifrelerinin kırıldığı, firmaya ait e-postaların üçüncü şahıslar tarafından okunur hale gelmesinden dolayı müşterilerine dolandırıcılar tarafından gönderilen e-postalarla para trafiğinin firmaya ait olmayan hesaplara yönlendirildiğini ve konuya ilişkin yasal işlem başlatıldığı ifade edilmekte olup, bahse konu firmanın Bakanlığa sunmuş olduğu yazının bir örneği ekte yer almaktadır.(4518)

EK1: Firma Sorunu

2. Irak'a Kanatlı Eti ve Ürünleri İhracatı

Bağdat Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, İran ve Ukrayna'da 2017 yılının başında ortaya çıkan kuş gribi (Avian Influenza) vakaları nedeniyle Irak tarafınca kanatlı eti ve ürünleri ithalatının adı geçen ülkelerde yasaklandığı belirtilmektedir.

Yazının devamında, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün güncellemeleri doğrultusunda, Irak Bakanlar Kurulu'nun 19/06/2017 tarihli kararı ile yasaklı ülke listesinden İran ve Ukrayna'nın çıkarıldığı ve 20/06/2017 tarihinden itibaren adı geçen ülkelerde üretilen kanatlı hayvan ve ürünlerinin Irak'a ihracatının serbest olduğu ifade edilmekte olup, kanatlı hayvan ve mamulü ithalatının yasak olduğu ülke listesi ekte yer almaktadır.(4536)

EK2: Güncel Yasaklı Ülke Listesi

3. Anti - Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları / ABD

İlgi: 09.06.2017 tarihli ve 2017 / 114 Sirkülerimiz

İlgi'de kayıtlı yazımızda, Amerika Birleşik Devletleri(ABD) tarafından, ülkemiz menşeli 7306.30 ve 7306.90 Gümrük Tarife Pozisyonlu "Karbon Kaynaklı Çelik Boru ve Tüpler” isimli ürün grubu ithalatına karşı uygulanmakta olan anti-damping vergisi ve sübvansiyona karşı telafi edici vergi soruşturmasıyla ilgili olarak Uluslararası Ticaret Komisyonu(ITC) tarafından önlemin devamının gerekliliğini incelemek amacıyla "nihai gözden geçirme soruşturması”nın (sunset review) başlatıldığı ve söz konusu bildirimin 1 Haziran 2017 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde de yayımlandığıbildirilmişti.

Bu kapsamda, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, ITC'nin söz konusu bildirimin ardından 95 gün içinde tarafların verdikleri cevapları yeterli bulması halinde kamu dinleme toplantıları ve soru formlarının iletilmesinden oluşan ve 360 gün içinde tamamlanması gereken tam soruşturmanın (full - review) başlatıldığı belirtilmekte olup, bahse konu cevapların yetersiz olduğuna kanaat getirirse de bu defa zarar hükmünün eldeki verilere dayanarak alındığı ve 90 gün içinde tamamlanan hızlandırılmış bir soruşturma (expited - review) yürütebildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu soruşturmaya Ekonomi Bakanlığı'nın taraf olduğu ve bahse konu soruşturmanın açılış bildirimi ekinde yer alan soruların yanıtlandığı ifade edilmektedir. Öte yandan, soruşturmaya 2011 yılında yapılan nihai gözden geçirme soruşturmasından farklı olarak firmalarımızın anılan soruşturmaya taraf olmadığının görüldüğü belirtilmektedir.

Diğer taraftan, ITC yetkililerinden alındığı belirtilen bir e-postanın bir örneği ekte yer almakta olup, 20 Temmuz 2017 tarihine kadar cevap verilmesinin talep edildiği ve cevabın tüm yerel üreticilerimiz için toplamı (aggregate) olarak muamele edileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu cevapların ekte yer alan forma işlenerek, 18 Temmuz 2017 Salı günü mesai bitimine kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.(4535)

EK3: Sorular

EK4: Görüş Bildirim Formu

4. 2016 Ürünü Kuru İncir Stok Bildirimi

Ege İhracatçı Birlikleri(EİB)'nden alınan yazıda, her kuru incir sezonu öncesinde ihracatçı firmaların bir önceki sezona ait kuru incir stok miktarlarını bildirmelerinin gerektiği, kuru incir ihracatı yapan firmalarca bildirimi yapılan ve Ege İhracatçı Birlikleri tarafından oluşturulan bir heyet tarafından yerinde tespit edilen kuru incir partilerinin ilk yükleme tarihi öncesinde ihracına onay verildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu ürünün ihracatını yapan firmaların ekte yer alan stok bildirim formuna stok miktarlarını işleyerek, en geç 28 Temmuz 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Ege İhracatçı Birlikleri'nin eibkm@eib.org.tr adresine gönderilmesinin beklendiği belirtilmektedir. Detaylı bilgi için EİB'nin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.(4546)

EK5: Stok Bildirim Tespit Formu

Ege İhracatçı Birlikleri

Tel: 0232 488 60 00

Fax: 0232 488 61 00

5. Hindistan / Anti - Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından Rusya Federasyonu, Güney Afrika ve Kazakistan'ın yanı sıra ülkemiz menşeli "Sodyum Dikromat " (2841.30 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı bir anti - damping soruşturmasının başlatıldığı belirtilmekte olup, söz konusu soruşturmanın başlatıldığına dair 4 Temmuz 2017 tarihli Hindistan Resmi Gazetesi'nin bildiriminin bir örneği ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, bahse konu bildirimin L - 17 kısmında görüleceği üzere, soruşturmaya taraf olup soru formunu doldurmak isteyen tüm ihracat yapan üretici firmalar için soru formunun yanıtlanma süresinin anılan bildirim tarihinden itibaren (4 Temmuz 2017) 40 gün olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca, İhracatçı firmalarca makul gerekçeler sunulması durumunda ve soruşturma otoritesince bunların kabul edilmesi halinde soru formunun teslimi için süre uzatımının temin edilmesinin imkan dahilinde olabileceği ifade edilmektedir.

Soru formuna verilen cevaplar doğrultusunda firmalar için bireysel damping marjının hesaplanacağı, söz konusu damping marjlarının, ihmal edilebilir (de minimis) seviye olan %2'den yüksek ise ve bu damping ile Hintli yerli üreticilerinin gördüğü zarar (varsa) arasında bir nedensellik olduğuna dair ön belirleme yapılırsa, açılış bildirimi tarihinden itibaren 60 gün süre geçtikten sonra geçici anti - damping önlemi alınmasının söz konusu olabileceği ifade edilmektedir. Anılan soruşturmanın normal şartlarda 12 ayda; soruşturma otoritesince gerekli görülmesi durumunda 18 ayda tamamlanacağı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, ilgili herhangi bir tarafın belirlenen süreler içerisinde gerekli bilgileri vermeyi reddettiği veya soruşturmayı engellediği durumlarda, mevcut veriler esas alınarak (facts available) olumlu veya olumsuz ön ve nihai belirlemelerin yapılabileceği belirtilmektedir. İlgili herhangi bir tarafın işbirliği yapmaması ve bu nedenle ilgili bilgilerin yetkili mercilere verilmemesi halinde, bu durumun ilgili tarafların işbirliği yaptığı duruma kıyasla, söz konusu tarafın daha az lehine olan bir sonuca yol açmasının ihtimal dahilinde olacağı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda firmaların Ekonomi Bakanlığı'nın ‘'Ticaret Politikası Savunma Araçları'' internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) ‘' Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri'' başlığı altında yer alan ‘'TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler'' kısmındaki belgeleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) tarafından düzenlenen ‘'Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları''nı incelenmesinde fayda görüldüğü bildirilmektedir.

Bahse konu soruşturmanın açılması durumunda; ihracatımızın ve ihracatçılarımızın savunulması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Ekonomi Bakanlığınca yazılı ve şifahi görüşlerin Hindistan Makamlarına tevdi edileceği belirtilmektedir.(4588)

EK6: Açılış Bildirimi


Ekler:
2017-141.doc
Anti - Damping ve Telafi Edici Vergi Sorusturmalari - Sorular.docx
Açilis Bildirimi.pdf
EK GORUS SORMA FORMU.doc
Firma Sorunu.pdf
Guncel Yasakli Ulke Listesi.docx
Stok Bildirim Tespit Formu.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.