2017/149 Sirküler (27.07.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-149

Sayın Üyemiz;

1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (u) Bendine Göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

2. ASEAN Energy Business Forum

3. Geleneksel Ödül Töreni

4. Fas Anti - Damping Soruşturması

5. Çin Avrasya Expo Fuarı

6. ISRA FOOD 2017 Fuarı

7. CNR FOOD İstanbul Fuarı - Giriş Davetiyesi

8. ABD / Miami & Dominik Cumhuriyeti / Santo Domingo Ticaret Heyeti

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V


1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (u) Bendine Göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, kamu kurum ve kuruluşlarının yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları düzenleyen "4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (u) Bendine göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”in 15 Şubat 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmekte olup, anılan yönetmeliğe dair Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'dan alınan yazı ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, Sanayi İşbirliği Programı uygulamasının kamu kurum ve kuruluşları tarafından benimsenmesini yaygınlaştıracak şekilde düzenlemelerin yapılması amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bünyesinde Sanayi İşbirliği Programları Daire Başkanlığı'nın kurulduğu ve anılan yönetmeliğin revize edilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Bu itibarla, bahse konu revizyon çalışmalarının, yenilik, yerleşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ihtiyaç duyan kurum ve kuruluşlarımızın ve sanayicilerimizin katkıları ile icra edilmesi teminen;

· Söz konusu Yönetmelik'te anlaşılmayan, netleştirilmesi gereken ve uygulama zorluğu yaşayan hususlara,

· Sanayi işbirliği uygulamalarının "yapım işlerini” de kapsayacak şekilde genişletilmesi doğrultusunda, yapım işlerine özel olarak söz konusu Yönetmeliğe ilave edilmesinde fayda görülen hususlara,

· Gerek kamu alımlarının gerekse Sanayi İşbirliği Programı uygulamalarının teknoloji geliştirme ve yerli üretim üzerindeki etkisinin arttırılmasına,

yönelik olarak görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan görüş formuna işlenerek, en geç 1 Ağustos 2017 Salı günü mesai bitimine kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.(4689)

EK1: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan yazı

2. ASEAN Energy Business Forum

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği(ASEAN)'ın kuruluşunun 50. Yıldönümü vesailesiyle, Filipinler Enerji Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 27 - 29 Eylül 2017 tarihlerinde Manila'da gerçekleştirileceği belirtilen "35. ASEAN Enerji Bakanları” (AMEM) toplantısıyla bağlantılı bir yan etkinlik olarak, aynı tarihlerde düzenlenecek "ASEAN Energy Business Forum” (AEBF) başlıklı toplantıya ve "Powertrends” Uluslararası Fuarı'na ülkemizdeki ilgili firmaların da davet edildiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, Sivil Toplum Kuruluşları'nın ve "ASEAN Centre forl Energy” isimli hükümetlerarası kuruluşun işbirliğinde gerçekleştirileceği belirtilen söz konusu forum çerçevesinde, uluslararası kuruluşlar ve firmalar tarafından teknik sunumların yapılacağı ve bölgesel konuların yanı sıra, kömür, yenilebilir enerji, dijital enerji ve nükleer enerji konularının ele alınacağı "Regional Security, Sustainability and Resiliency” başlıklı bir konferansın düzenleneceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu foruma katılmak isteyen firmaların aşağıda iletişim bilgileri yer alan sekretaryayla temasa geçmelerinin gerekmekte olduğu ifade edilmektedir.(4715)

Ayrıntılı İrtibat Bilgileri:

Leverage International Inc.

Milla Sapaden / Beth Cruz

E-posta: ceciliasanchez@leverageinternational.com

leverage@leverageinternational.com

Tel: +63 2818 68 28 / +63 2810 13 89

3. Geleneksel Ödül Töreni

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan alınan yazıda, Odaları'nın her yıl başarılı gerçek ve tüzel kişileri, turistik işletmeleri, turizm seyahat acentalarını ve ihracatçı firmaları teşvik etmek amacıyla "Geleneksel Ödül Töreni”nin düzenleneceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, 2017 yılında yapılacak ödül töreninde sıralamayı belirlemek amacıyla; Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kategorisi'nde aşağıda yer alan kriterlerin doğrultusunda, 2016 yılında ABD $'ı olarak (4 milyon ve üzeri) gerçekleştirilmiş ihracat bedeli dövizlerinin, aynı yıl içinde yurda getirildiğini belgeleyen beyanın, söz konusu beyanı doğrulayan banka yazılarını ve ekte yer alan bilgi formunun doldurularak, en geç 21 Ağustos 2017 Pazartesi günü mesai sonuna kadar Ticari Belgelendirme Müdürlüğü'ne teslim edilmesinin gerektiği belirtilmektedir.

Değerlendirme Kriterleri:

· Firma merkezinin Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı olmasının gerektiği,

· Firmanın Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'na törenin yapılacağı takvim yılından önceki yıllara ait aidat borcunun bulunmamasının gerektiği,

· Döviz kazandırıcı işlemlere ilişkin kategorilerde, Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatında 2.000.000 (iki milyon) ABD $'ı, diğerlerinde ise 4.000.000 (dört milyon) ABD $'ı ve üzerindeki beyanların değerlendirmeye alınacağı, (2016 yılı için 1 Euro=1.1043 USD paritesi esas alınmıştır.)

· 2016 yılı içerisinde kazandırılan döviz miktarının mutlaka ABD $'ı olarak belirtilmeli, banka beyan yazılarının ekte yer alan örnekteki şekliyle düzenlenerek teslim edilmesinin gerektiği,

· Bayanların, firma üst yazısı olacak şekilde temsile yetkili kişi tarafından(Genel Müdür - İşletme Müdürü ve / veya Mali Koordinatör / Muhasebe Müdürü) imza edilerek gönderilmesinin zorunlu olduğu,

· Beyanların doğruluğunun firmaların kendileri sorumlu olacağı,

Bu çerçevede, söz konusu ödül törenine ilişkin görsel materyal çalışmalarında kullanılmak üzere, firmaların tanıtımına ilişkin iki paragrafı geçmeyecek bir metin ve firma logosunun asekerci@atso.org.tr ya da iakbas@atso.org.tr e-posta adresine gönderilmesinin gerekmekte olduğu ifade edilmekte olup, bahse konu Ticari Belgelendirme Müdürlüğü'nün iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.(4745)

EK2: Bilgi Formu

Ticari Belgelendirme Müdürlüğü

Tel: 0242 314 37 60 - 314 37 79

4. Fas Anti - Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Fas tarafından Avrupa Birliği ve Meksika menşeli "PVC Ürünleri” (3904.10.90.00 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına yönelik yürütülen anti - damping soruşturması kapsamında yayımlanan nihai kararda 14 Temmuz 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Avrupa Birliği firmaları için % 17,12 ile % 48,2 arasında değişen oranlarda; Meksika firmaları için ise % 41,89 oranında anti - damping vergisi önlemine hükmedilmiş olduğu belirtilmekte olup, konuya ilişkin 13 Temmuz 2017 tarihli ve 6586 sayılı Resmi Gazete'nin yazısı ekte yer almaktadır.(4800)

EK3: PVC Ürünleri

5. Çin Avrasya Expo Fuarı

İlgi: 13.07.2017 tarihli ve 2017 / 137 Sirkülerimiz

İlgi'de kayıtlı yazımızda, 24-28 Ağustos 2017 tarihleri arasında Urumçi / Çin'de düzenlenecek olduğu belirtilen "China Eurasia Commodity and Trade Expo 2017 - Çin Avrasya Expo Fuarı”nın Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından milli katılım organizasyonunun düzenlenmesinin Bakanlıklarınca uygun görüldüğü belirtilmişti.

Bu kapsamda, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ile yapılan şifahi görüşmelerde, anılan fuara katılım için yalnızca iki firmanın başvuruda bulunduğu bilgisinin edinildiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu fuarın organizasyonunun gerek Türkiye - Çin arasındaki ilişkiler gerekse de Türkiye'nin, fuarın düzenlendiği bölge için ticari ve kültürel açıdan ifade ettiği önem göz önünde bulundurulduğunda anılan fuara güçlü bir şekilde katılımın sağlanmasının beklendiği ifade edilmektedir.(4801)

6. ISRAFOOD 2017 Fuarı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri(AKİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, 28 - 30 Kasım 2017 tarihleri arasında İsrail / Tel Aviv'de düzenleneceği belirtilen "34. ISRAFOOD Uluslararası Gıda, İçecek ve İkramcılık Ticari Fuarı”nın Türkiye milli katılım organizasyonunun, bu yıl T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan onay alınması ve yeterli başvurunun olması durumunda Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin organizasyonunda gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu fuara katılmak isteyen firmaların, en geç 28 Temmuz 2017 tarihine kadar https://goo.gl/forms/28gHH72LbeB2Tfbz1 adresinde yer alan online başvuru formunu doldurularak, AKİB Genel Sekreterliği'nin (aybukedokudur@akib.org.tr) adresine iletilmesinin gerektiği belirtilmektedir. Bahse konu fuarın duyurusu ve katılım şartları ekte yer almaktadır.(4832)

EK4: ISRAFOOD 2017 Fuarı'nın Duyurusu

EK5: ISRAFOOD 2017 Fuarı'nın Katılım Şartları

7. CNR FOOD İstanbul Fuarı - Giriş Davetiyesi

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, CNR Holding A.Ş. tarafından 20-23 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenleneceği belirtilen "Food İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme, Depolama, Soğutma, Taşıma ve Marker Ekipmanları Fuarı”na, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'ni destekleyen kuruluş olarak katkı sağlayacağı ifade edilmektedir.

Söz konusu fuarı ücretsiz ziyaret etmek isteyen firmaların, e - bilet için gerekli promosyon koduna "html” formatında http://cnrexpo.com/bulten/Gıda/Gıda42.htm linkten ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, anılan fuara giriş kayıt bankosunda çalıştıkları kuruluşu belgeleyen firma temsilcilerinin fuarı ücretsiz ziyaret edilebileceği belirtilmektedir.(4826)

8. ABD / Miami & Dominik Cumhuriyeti / Santo Domingo Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, ülkemizin Latin Amerika Pazarı'na açılma politikası çerçevesinde daha önce gerçekleştirildiği belirtilen Meksika-Kolombiya Ticaret Heyeti (Mart 2016), Panama-Guatemala Ticaret Heyeti (Temmuz 2016), Kolombiya Ticaret Heyeti (Kasım 2016), Küba-Venezuela Ticaret Heyeti (Nisan 2017) ile son olarak hazırlıkları devam eden Panama-Kosta Rika Ticaret Heyeti'nin (Eylül 2017) devamı niteliği taşıdığı belirtile Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonunda 15-20 Ekim 2017 tarihleri arasında ABD'nin Miami şehri ile Dominik Cumhuriyeti'ne yönelik Ticaret Heyeti'nin gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, ihracatçılarımıza yönelik Panama - Kosta Rika'da yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması ve pazar payımızın arttırılması için düzenlenecek söz konusu heyette; Otomotiv, Havacılık, Gemi Yapımı, Petrol Yağları, Akümülatörler, Nakliye, İnşaat-Yapı Malzemeleri, Demir-Çelik Ürünleri, Elektrik-Elektronik, Elektrikli Makine ve Kablolar, Kozmetik, Kimya, Biyomedikal, Plastik Sanayi, Gıda, Su Ürünleri, Un ve Unlu Mamuller, Şekerli Mamuller, Tuvalet Kâğıtları ve El Havluları, Süs Bitkileri, Tekstil, İç Giyim ve Dış Giyim Kıyafetleri, Ayakkabı ve Çantalar sektörlerinde faaliyet gösteren, uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve/veya ihraç eden ya da ilgili sektörlerde yatırım yapmayı düşünen firmaların katılımlarında fayda görüleceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu heyete katılmak isteyen firmaların https://goo.gl/eaEXap adresinde yer alan başvuru formunun eksiksiz doldurarak, en geç 25 Ağustos 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama ve organizasyon giderleri karşılanacak firmalarımızın, TİM'in Vakıfbank Şirinevler Şb. (IBAN No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Swift Kodu: TVBATR2A USD hesabına 2.900.-USD (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapılmasının gerektiği ifade edilmektedir. Ödeme dekontlarının TİM'in yetkili kişisi Nebile MERCAN'ın nebilemercan@tim.org.tr e-posta adresine firma bilgileri ve katılımcı ismi ile gönderilmesinin gerektiği belirtilmektedir.(4810)


Ekler:
2017-149.doc
BANKA YAZISI ORNEGI.docx
BILGI FORMU.doc
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanligi'ndan Alinan Yazi.pdf
EK GORUS SORMA FORMU.doc
ISRAFOOD 2017 Fuari'nin Duyurusu.pdf
ISRAFOOD 2017 Fuari'nin Katilim Sartlari.pdf
PVC Urunleri.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.