2017/158 Sirküler (08.08.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-158

Sayın Üyemiz;

1. Türkiye - Rusya İş Forumu

2. Deniz Limanı Güvenlik Komisyonu Toplantı Kararı

3. AB Mevzuat Değişiklikleri

4. İş Yapma Rehberi - Irak'ın Vergi Pozisyonunu Anlamak

5. Singapur ve Vietnam İş Forumları

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V


1. Türkiye - Rusya İş Forumu

İlgi: 28.07.2017 tarihli ve 2017/150 Sirkülerimiz

İlgi'de kayıtlı yazımızda, 86. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın Ağustos ayı içerisinde İzmir'de gerçekleştirileceği ve söz konusu fuar kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından 18 Ağustos 2017 tarihinde Türkiye - Rusya Federasyonu İş Forumu'nun düzenleneceği bildirilmişti.

Bu kapsamda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK)'ndan alınan yazıda, Ege İhracatçı Birlikleri'nin destekleri ile DEİK organizasyonunda gerçekleştirileceği belirtilen İş Forumu'nun taslak programı ekte yer almakta olup, söz konusu fuarın açılış oturumunda T.C. Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ ve Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandr NOVAK'ın katılımcılara hitap etmeleri, peşi sıra düzenlenecek eşzamanlı oturumlar çerçevesinde ise sanayi, inovasyon, enerji, özel ekonomik bölgelerin tanıtımı, turizm ve bölgelerarası işbirliği konularının masaya yatırılarak iki ülkeden ilgili bakanlık, kurum ve firma temsilcileri tarafından karşılıklı olarak değerlendirmelerinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu iş forumuna katılmak isteyen firmaların http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/438/8949 adresinde bulunan online kayıt formunu en geç 14 Ağustos 2017 Pazartesi günü saat 18:00'a kadar doldurmalarının gerektiği ifade edilmekte olup, bahse konu iş forumuna ilişkin güncel programın ve Rusya heyet listesinin nihai hali, kayıt yapan katılımcılara bilahare iletileceği belirtilmektedir. Katılımcıların İzmir'e ulaşımı, konaklama, toplantı yerine transfer vb. işlemlerin kendi imkanları ile organize edileceği ifade edilmektedir.(5181)

EK1: Türkiye - Rusya İş Forumu Taslak Programı

EK2: Rusya Heyeti'nin Taslak Listesi

2. Deniz Limanı Güvenlik Komisyonu Toplantı Kararı

Orta Doğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.'den alınan yazıda, Temmuz ayı içerisinde düzenlenen Deniz Limanı Güvenlik Komisyonu Toplantısı'nda; acil durumlarda (yangın, yaralanma vb.) liman sahasına intikal edecek itfaiye, cankurtaran gibi hayati öneme haiz araçların geçişini sağlamak için emniyet şeridi uygulamasına geçilmesi konusu görüşüldüğü ifade edilmektedir.

Yazının devamında, sahil yolunda bulunan göbekten liman tarafına dönüşten itibaren üç şeridi bulunan yolun, sağ ve sol şeritlerine ihraç yüklü tır araçlarının park ettiği, orta şeridin trafiğe açık konumda olduğunun tespit edildiği ifade edilmektedir. Ancak, park etmiş tırların orta şeriti ihlal edici park yapmaları nedeniyle trafiğin uzun süreli durmakta olduğu ve özellikle acil durumlar için geçiş olanağının kalmadığının görüldüğü belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu toplantı kararı gereği bu olumsuz durumun önlenebilmesi için tırların park konusuna hassasiyet göstererek orta şeridin mümkün olduğunca boş bırakılmasının gerektiği ifade edilmektedir.(5189)

3. AB Mevzuat Değişiklikleri

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) nezdinde gerçekleştirilen muhtelif mevzuat değişiklikleri kapsamında, AB Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) çerçevesinde AB, İsviçre, Norveç ve Türkiye arasındaki menşe kümülasyonuna ilişkin olarak Norveç ve İsviçre ile imzalanan Anlaşmaya dair 2017 / 470 /AB ile 2017 / 471 / AB sayılı Konsey Kararları'nda yapılan düzeltmenin AB Resmi Gazetesi'nin 11 Temmuz 2017 tarihli ve L 178 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.(5187)

4. İş Yapma Rehberi - Irak'ın Vergi Pozisyonunu Anlamak

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, denetim, danışmanlık, kurumsal finansman, kurumsal risk yönetimi ve vergi konularında faaliyet gösteren Deloitte firması tarafından hazırlanan "İş Yapma Rehberi - Irak'ın Vergi Pozisyonunu Anlamak” isimli raporun ve bahse konu raporda öne çıkan hususların tercümesinin Bağdat Ticaret Müşavirliği tarafından kendilerine iletildiği ifade edilmekte olup, söz konusu raporun bilgileri ve tercümesi ekte yer almaktadır.(5211)

EK3: Doing Business Guide

EK4: Irak İş Yapma Rehberi Tercümesi

5. Singapur ve Vietnam İş Forumları

Dış İlişkiler Ekonomik Kurulu (DEİK)'ten alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, T.C. Başbakanı Sayın Binali YILDIRIM'ın, 21 - 24 Ağustos 2017 tarihleri arasında Singapur ve Vietnam'a resmi ziyaretleri kapsamında T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve DEİK organizasyonu ile İş Forumları ve İkili İş Görüşmeleri'nin düzenleneceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, Güneydoğu Asya bölgesinin finans ve ticaret merkezi olarak gösterilen Singapur'un, Asya - Pasifik bölgesinde kişi başına düşen ekonomik standartların en yüksek olduğu ülke konumunu sürdürmekte olduğu ifade edilmektedir. Bahse konu ülkenin, dışa açıklık açısından dünyadaki en liberal ülkelerin arasında yer aldığı belirtilen Singapur'un, yüksek gelir düzeyine sahip tüketicilerden oluşan dinamik iç pazarının yanı sıra, özellikle bölge ülkelerine ulaşabilmek açısından pek çok ülke tarafından bir merkez olarak kullanıldığı belirtilmektedir.

Diğer taraftan, başta Güneydoğu Asya ülkeleri olmak üzere bölgeye yönelik ihracatımızın geliştirilebilmesi için Singapur'un lojistik imkanları ile güçlü ekonomik ve ticari bağları ülkemiz açısından önemli bir fırsat oluşturduğu ifade edilmektedir.

2016 yılında yüzde 6,0'lık bir büyüme sergilemiş olan Vietnam'ın, 176,8 milyar doları ihracat, 174,2 milyar doları ise ithalat olmak üzere toplam 351 milyar dolarlık bir dış ticaret gerçekleştirdiği, Vietnam'ın 2017 yılında gerçekleşen Dünya Ticaret Örgütü üyeliği de küresel ekonomiyle entegrasyonunu tamamlayan önemli bir adım olduğu ifade edilmektedir.

Bu itibarla, reformlar ve iyileşen yatırım ortamı sayesinde son dönemlerde Vietnem'ın giriş yapan yabancı sermaye miktarının arttığı ifade edilmekte olup,2016 yılı itibariyle ülkedeki yabancı sermaye stokunun 115,5 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtilmektedir.

Günümüzde çok sayıda çok uluslu firma Vietnam'ı üretim üssü olarak tercih edildiği, Türkiye ile Vietnam arasındaki ticaret hacmi ülkenin sunduğu fırsatlar göz önünde alındığında oldukça düşük kaldığı belirtilmektedir. Vietnam'ın, özellikle altyapı, inşaat, turizm, ilaç ve gıda başta olmak üzere pek çok sektörde önemli fırsatlar sunduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu iş forumuna katılmak isteyen firma temsilcilerinin http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/442/9156 bağlantısında yer alan katılım formunu 14 Ağustos 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar eksiksiz doldurularak, dekontu DEİK'e (Ecem MİRZALOĞLU / Tülin AVCI, E-posta: asyapasifikbolgesi@deik.org.tr, Tel: 0212 339 50 18) iletilmesinin gerekmekte olduğu ifade edilmektedir.(5212)Ekler:
2017-158.docx
Doing Business Guide.pdf
Irak Is Yapma Rehberi Tercumesi.pdf
Turkiye-Rusya Is Forumu Taslak Programi.docx
Turkiye-Rusya Is Forumuna Katilacak Rusya Heyeti Taslak Programi.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.