2017/160 Sirküler (15.08.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-160

Sayın Üyemiz;

1. Irak İhale Duyuruları

2. Ürdün Alüminyum Çubuk ve Profiller Korunma Önlemi Soruşturması

3. AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

4. E - Ticaret Farkındalık Günleri

5. Cezayir İthalat Lisansları

6. 86. İEF Rusya Federasyonu İkili İş Görüşmeleri

7. SASO Regülasyonları ve SASO Kalite İşareti Belgelendirme Sistemi Başvuru Süreçleri

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V


1. Irak İhale Duyuruları

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Irak yetkili makamlarının internet sayfalarından edinilen bilgilere göre; petrol rafinerisi, gaz yağı üretim tesisi ve kaynak elektrotu tesisi inşaatları için aşağıda yer alan ihale duyurularının yer aldığı belirtilmektedir.

· Irak Petrol Bakanlığı tarafından yürütülen ve bir örneği ekte yer alan duyuruda; Thi-Qar / Nasiriye'de günlük 150.000 varil kapasiteli bir petrol rafinerisi inşa edilmesinin planlandığı ve yatırımcı adaylarının 28/09/2017 tarihine kadar Bakanlıklarına başvurabileceği bildirilmektedir.

· Irak Yatırım Komisyonu tarafından yürütülen ve bir örneği ekte yer alan duyuruda; Elektrik Bakanlığı'na ait Al-Musayab Gaz Türbinli Elektrik Santrali için yap - işlet - devret modeliyle "ağır fuel - oil”den "gaz yağı” üretimi tesisi inşa edileceği, isteklilerin 10/09/2017 tarihine kadar bahse konu Bakanlığa müracaat edebileceği bildirilmektedir.

· Hidrolik Sanayi Devlet Şirketi tarafından yürütülen ve bir örneği ekte yer alan duyuruda; kaynak elektrotu üretim hattı kurulacağı ve ilgili duyuruların 27/08/2017 tarihine kadar söz konusu şirkete başvuruda bulunulabileceği belirtilmektedir.(5260)

EK1: Irak Petrol Bakanlığı Tarafından Yürütülen Duyuru

EK2: Irak Yatırım Komisyonu Tarafından Yürütülen Duyuru

EK3: Hidrolik Sanayi Devlet Şirketi Tarafından Yürütülen Duyuru

2. Ürdün Alüminyum Çubuk ve Profiller Korunma Önlemi Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Ürdün tarafından "Alüminyumdan Çubuklar ve Profiller” (7604 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı başlatılan korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması kapsamında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemi Komitesi'ne yapılan ve 19 Mayıs 2017 tarihinde yayımlanan bildirime göre, anılan ülke tarafından mevcut gümrük vergisine ek olarak "15.5.2017 - 14.5.2018 tarihleri için 400 Ürdün Dinarı, 15.5.2018 - 14.5.2019 tarihleri için ton başına 350 Ürdün Dinarı, 15.5.2019 - 25.10.2019 tarihleri için ton başına 300 Ürdün Dinarı spesifik ilave vergi” şeklinde uygulanmasına ve söz konusu önlemin 3 yıl süreyle yürürlükte kalmasına hükmedildiği bildirilmektedir.

Yazının devamında, mezkur bildirim kapsamında ülkemiz DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 9.1 maddesi hükümleri ve mevcut gelişmekte olan ülke statüsü çerçevesinde Ürdün tarafından uygulamaya konulan önlemden muaf tutulduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda, anılan ülke tarafından ilgili Komiteye yapılan başvuru kapsamında ilk etapta önlemden muaf tutulan ülkeler listesinde yer alan ülkemizin 1 Ağustos 2017 tarihi itibariyle ilan edilen bahse konu listeden çıkarıldığının görüldüğü bildirilmekte olup, söz konusu DTÖ Bildiriminin bir örneği ekte yer almaktadır.(5260)

EK4: Ürdün Alüminyum Profil SFG DTÖ Bildirimi

3. AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nden alınan 08.08.2017 tarihli yazının bir örneği ekte yer almaktadır.(5327)

EK4: Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinin Yazısı

4. E - Ticaret Farkındalık Günleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, 2011 / 1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ'i dahilinde yürütülen "E - Ticaret Sitelerine Toplu Üyelik Projesi” kapsamında, Alibaba.com, Kompass.com ve Turkishexporter.net ile anlaşmaya varıldığı belirtilmekte olup, hali hazırda 1.936 ihracatçı firmanın bahse konu destekten faydalandığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, ihracatçı firmaların e-ticaret sitelerine üyelik desteğinden faydalanması ve bu vesileyle e-ticaretin bilinirliğinin arttırılması teminen "E - Ticaret Farkındalık Günleri”nin organize edilmesine karar verildiği belirtilmekte olup, Kompass Bilgi Dağıtım Hizmetleri (Kompass.com Türkiye Temsilcisi) tarafından 23 Ağustos 2017 Çarşamba günü (TİM'in Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii Sanayi Cd. 34196 Yenibosna / İstanbul) saat 09.30 - 11.30 arasında ihracatçı firmalara yönelik olarak bilgilendirme toplantısının düzenleneceği ifade edilmektedir.

E - Ticaret Danışmanı Sayın Berke SARPAŞ moderatörlüğünde gerçekleşeceği belirtilen söz konusu seminerde, firmaların Kompass yöneticileri ile bir araya gelerek aşağıdaki konu başlıkları ile ilgili detaylı bilgilere sahip olabileceği ifade edilmektedir.

· Dış Pzarlarda Nokta Atışı Hedef Müşteri Bulma Teknikleri

· İhracatta Hunileme ve Vektörel Pazarlama Yöntemleri

· Güvenilir İhracat için Müşteri Risklerinin Ölçümlenmesi

· E - Ticarette / E - İhracatta Tanıtım ve Reklam Araçları

· B2B'de Analitik Yaklaşımlar ve Sonuç Getiren İlişkiler

Bu kapsamda, söz konusu bilgilendirme toplantısına katılacak olan firmaların toplantı katılım teyitlerinin aşağıda yer alan Kompass Destek Yetkilisine iletilmesinin gerektiği belirtilmektedir.(5352)

Katılım Teyitleri:

Fulya ÖZÇOLAK

Tel: 0212 276 66 35 - 0212 365 40 46

E-posta: eğitim@kompass.com.tr

5. Cezayir İthalat Lisansları

İlgi: 13.04.2017 tarihli ve 2017/072 Sirkülerimiz

İlgi'de kayıtlı yazımızda, 26 Mart 2017 tarihinden itibaren Cezayir tarafından "ithalatta lisans uygulaması”nın yürürlüğe girdiği, söz konusu uygulamanın tüm sanayi ve gıda ürünlerini kapsadığı ve bahse konu ürünler ile başlayacağı bildirilen ithal lisansı uygulamasının gelen tepkiler üzerine halihazırda 21 ürünle sınırlandırıldığı bildirilmişti.

Bu kapsamda, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, bir örneği ekte yer alan 8 ürünün ithalatında daha lisans uygulamasının başlatıldığı belirtilmekte olup, söz konusu ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçı firmaların lisans alabilmesi için Cezayir Ticaret Bakanlığı'nın Vilayetlerdeki Ticaret Müdürlüklerine başvurmalarının gerektiği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, bahse konu lisans uygulamasına ek olarak, Cezayir'deki bankalarının, bir örneği ekte yer alan ve Gümrük Tarife Pozisyonları halihazırda belli olmayan 24 üründe ise, sadece ülkemizden değil tüm ülkelerden yapılan ithalatlarına ilişkin ödemelerini yapmadığı ve bu ürünlerde ithalat işlemlerinin bekletildiği bildirilmektedir.

Bununla birlikte, dış ticaretten sorumlu kurum olan Cezayir Ticaret Bakanlığı'nın konuya ilişkin resmi bir açıklaması olmadığı, sonuç itibariyle, söz konusu kati yasağın yerine ithal lisansı veya miktar kısıtlaması uygulamalarının birisinin yürürlüğe girmesinin beklendiği, halihazırda Cezayir Ticaret Bakanlığı'nın konuya ilişkin nasıl bir uygulamaya gideceği yönünde bir açıklık söz konusu olmadığı ifade edilmektedir.(5351)

EK5: İthalat Lisansı Aranan 8 Ürün Listesi

EK6: Ödemeleri Yapılmayan 24 Ürün Listesi

6. 86. İEF Rusya Federasyonu İkili İş Görüşmeleri

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, 28 - 27 Ağustos 2017 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek olduğu belirtilen 86. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Rusya Federasyonu partner ülke olarak belirlendiği belirtilmekte olup, Kültürpark'ta 759 m2 stant alanında, doğal gaz, petrol, kimya, finans ve turizm sektörlerindeki firmalar ile yer alacağı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, 18 - 22 Ağustos tarihleri arasında Kültürpark 4 no'lu holde Rus katılımcı firmaların, söz konusu fuarın Rusya Federasyonu katılımını organize eden VDNH firmasının koordine ettiği ikili iş görüşmeleri programına katılacağı ifade edilmekte olup, söz konusu ikili iş görüşmeleri taleplerinin değerlendireceği ve organize edecek olan yetkili Sayın Mustaev'e matchmaking2@it-systems.ru iletişim adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.(5350)

7. SASO Regülasyonları ve SASO Kalite İşareti Belgelendirme Sistemi Başvuru Süreçleri

Türk Standartları Enstitüsü Akdeniz Bölge Koordinatörlüğü'nden alınan yazıda, Suudi Arabistan'a ihracat yapan üretici ve ihracatçı firmaların karşılaştığı sorunlar hakkında bilgi sahibi olunduğunu ve sorunların çözüm üretmek üzere gerekli girişimlerde bulunulduğu ifade edilmektedir.

Yazının devamında, Suudi Arabistan tarafından gerçekleşen mevzuat değişikliği kapsamında "Suudi Kalite Markasını” vermek üzere Kısmi Yetkilendirme Anlaşması'nın, Enstitüleri ile Suudi Standartlar, Metroloji ve Kalite Kuruluşu (SASO) arasında 7 Haziran 2017 tarihinde imzalandığı ifade edilmektedir.

Söz konusu anlaşma ile Enstitülerinin, yeni mevzuata göre Suudi Arabistan'a ihraç edilen gıda, kozmetik ve medikal alanlar hariç olmak üzere diğer ürünlerde aranan "Suudi Kalite Markasını” ve "Uygunluk Belgesini (Certficate of Conformity - CoC)” vermek üzere Türkiye'deki ilk yetkili kuruluş olarak firmaların taleplerinin alınmaya başlandığı ifade edilmektedir.

Yeni mevzuata göre, SASO Regülasyonları ve SASO Kalite İşareti Belgelendirme Sistemi Başvuru Süreçleri'nin anlatılacağı, üretici ve ihracatçı firmalara yönelik bilgilendirme toplantısının 23 Ağustos 2017 tarihinde ekte yer alan programa göre SASO ve TSE yetkilileri ile firma temsilcilerinin katılımıyla TSE Gebze Kalite Kampüsü'nde düzenleneceği belirtilmektedir.

· SASO standartları ile TSE ve Avrupa Birliği standartları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan sorunlarla ilgili üreticilerin bilgilendirilmesi,

· Suudi Arabistan'a gerçekleştirilen ihracatlar da liman ve gümrüklerde yaşanan farklı uygulamalara ilişkin sorunlara açıklık getirilmesi,

· SASO Kalite Markası kapsamında zorunlu uygulamada olan regülasyonlar hakkında bilgilendirme yapılması,

· SASO Uygunluk Belgesine (Certificate of Confomity - CoC) tabi ürün grubu kapsamının netleştirilmesi,

· SASO Kalite İşareti Belgelendirilmesine ilişkin başvuru ve ücret prosedürleri,

· Enerji standartlarında deney metotlarının belirtilmemesinden kaynaklanan sorunlar,

· SASO Uygunluk Belgesi kapsamındaki ürünler için GTİP (HS) kodlarının belirlenmemesi,

· Enerji verimliliği ürün kaydı programı (SLS) sistemindeki harçlarda uygulanan fiyat politikası,

Ayrıca, SASO yetkililerinin aşağıda yer alan başlıklarda üreticilere ve ihracatçı firmalara yönelik bilgilendirmede bulunacağı ifade edilmektedir.

· SASO yeni regülasyonları ve önümüzdeki dönemde yayımlanması planlanan diğer regülasyonlar,

· Suudi Kalite Markası Belgelendirme Prosedürleri,

· Suudi, Kalite Markası Belgelendirilmesinde başvuru ve uygulamaya ilişkin veri tabanı kullanımı,

hususları belirtilmektedir.

Bu kapsamında, söz konusu toplantıya katılmak isteyen firmaların toplantı katılım teyitlerinin aşağıda yer alan TSE Yetkililerine en geç 18 Ağustos 2017 Cuma günü mesai bitimine e-posta ile gönderilmesinin gerekmekte olduğu ifade edilmektedir.(5338)

EK7: TSE - SASO Toplantı Gündemi

TSE Yetkilileri:

Ceylan BAHARDOĞAN

E-posta: csozber@tse.org.tr

Tel: 0312 416 62 20

Zeynep PELİT

E-posta: fp_zpelit@tse.org.tr

Tel: 0312 416 62 20


Ekler:
2017-160.doc
Hidrolik Sanyi Devlet Sirketi Tarafindan Yurutulen Calisma.pdf
Irak Petrol Bakanligi Tarfindan Yurutulen Calisma.pdf
Irak Yatirim Komisyonu Tarafindan Yurutulen Calisma.pdf
Ithalat Lisansi Aranan 8 Urun Listesi.pdf
Odemeleri Yapilmayan 24 Urun Listesi.pdf
Urdun Aluminyum Profil SFG DTO Bildirimi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.