2017/167 Sirküler (22.08.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-167

Sayın Üyemiz;

1. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı

2. Cezayir İthalat Lisansları

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Anıl YILMAZ

Genel Sekreter V


1. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, atık yağlardan baz yağ üretimine ilişkin olarak katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesi, az atıklı, yüksek verimli tesislerin kurulması, toplama oranlarının arttırılması, güncel mevzuata uyum sağlanması ve uygulamada yaşanan sorunların giderilerek ülkemizde atık yağların yönetiminin daha etkin hale getirilmesi amacıyla "Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı”nın hazırlandığı ifade edilmekte olup, bahse konu yönetmelik taslağının bir örneği ekte yer almaktadır.

Bu çerçevede, söz konusu taslağa ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan görüş bildirim formuna işlenerek, en geç 24 Ağustos 2017 Perşembe günü saat 10.30'a kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.(5471)

EK1: Yönetmelik Taslağı

EK2: Görüş Bildirim Formu

2. Cezayir İthalat Lisansları

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Cezayir Ticaret Bakanlığı'nın Cezayir Bankalar Birliği'ne ilettiği bir talimatla, ithalat lisans uygulamasının ilanından önce siparişi verilen ancak söz konusu uygulama nedeniyle gümrüklerde bekletilen ürünlerin ödemelerinin yapılabileceğini bildirdiği belirtilmekte olup, söz konusu talimat metninin bir örneği ekte yer almaktadır.(5472)

EK3: Cezayir Bankalar Birliği Yazısı


Ekler:
Cezayir Bankalar Birligi Yazisi.pdf
Gorus Bildirim Formu.pdf
Yonetmelik Taslagi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.