2017/168 Sirküler (28.08.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-168

Sayın Üyemiz;

1. AB Gümrük Veri Modeli Rehber Dokümanı

2. Mevzuat Değişiklikleri

3. Irak Yatırım Komisyonu

4. Türkiye - Güney Afrika Cumhuriyeti KEK 3. Dönem Toplantısı

5. Kazakistan'ın Pavlodar Bölgesi İş Fırsatları

6. Katar Food & Consumer Industries Exhibition Fuarı

7. Güney Afrika Cumhuriyeti / Korunma Önlemi Soruşturması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Anıl YILMAZ

Genel Sekreter V


1. AB Gümrük Veri Modeli Rehber Dokümanı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) Gümrük Veri Modeli'nin (EU Customs Data Model), AB'deki ulusal gümrükleme sistemleri için bir model teşkil eden, AB gümrük mevzuatında yer alan veri gereksinimlerini modelleyen ve AB'deki gümrük veri işleme sürecinde kullanılan bilişim teknoloji sistemlerinin geliştirilmesine yönelik oluşturulan teknik bir aracın olduğu ifade edilmektedir.

Yazının devamında, AB Gümrük Veri Modeline ilişkin olarak Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü (DG TAXUD) tarafından hazırlanan rehber dokümanına https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code/ucc-guidance-documents_en#general adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.(5505)

2. Mevzuat Değişiklikleri

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Tarife ve İstatistik Nomanklatürü ile Ortak Gümrük Tarifesine dair 2658 / 87 / AET sayılı Konsey Tüzüğü'nün 1 sayılı Ekini tadil eden 2017 / 1343 sayılı (Gıda Takviyelerinin Sınıflandırılması) ve 2017 / 1344 sayılı (bazı ürünlerdeki şeker içeriğinin belirlenmesi ile ilgili ilave notların 17. ve 21. Fasıllara açıklayıcı olarak eklenmesi) konularındaki Komisyon Uygulama Tüzüklerinin AB Resmi Gazetesi'nin 19 Temmuz 2017 tarihli ve L 186 sayılı nüshasında yayımlandığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, anılan Komisyon Uygulama Tüzüklerine http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.186.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2017:186:FULL ve http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.186.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2017:186:FULL linklerinden erişim sağlanabileceği belirtilmektedir.(5503)

3. Irak Yatırım Komisyonu

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Irak Yatırım Komisyonu tarafından internet sayfasında yayımlandığı belirtilen ve birer örneği ekte yer alan duyurularda;

· Sanayi ve Maden Bakanlığı'na bağlı Kauçuk Ürünler ve Lastik Sanayii Devlet Şirketi'ne ait Babil ve Diwaniye'de yer alan lastik fabrikaları ile Necef'te bulunan kauçuk ürünleri fabrikasının modernize et / işlet modeliyle yatırıma açılacağı, (Ek-1)

· Yüksek Eğitim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı'na ait arazinin, 25.000 kişilik yarı kapalı stadyum, beş yıldızlı otel, açık antrenman sahası gibi yapılardan oluşan Öğrenci Spor Kulübü Projesi'nin inşası amacıyla yatırımcılara tahsis edileceği, (Ek-2)

· Sanayi ve Madenler Bakanlığı'na bağlı Madencilik Sanayii Genel Şirketi'nin, 22 sayılı ve 1997 sayılı Kanun kapsamında, yatırım ortaklığı modeli ile matbaa mürekkebi üretim tesisi kuracağı, (Ek-3)

ifade edilmektedir.(5504)

EK1: Kauçuk Ürünleri Fabrikasının Yatırıma Açılması

EK2: Öğrenci Kulübü Projesi

EK3: Yatırım Ortaklığı Modeli ve Matbaa Mürekkebi Üretimi

4. Türkiye - Güney Afrika Cumhuriyeti KEK 3. Dönem Toplantısı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Türkiye - Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC) Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 3. Dönem Toplantısı'nın, T.C Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet YILMAZ'ın eş başkanlığında 3 - 5 Ekim 2017 tarihleri arasında Pretorya'da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Yazının devamında, bahse konu toplantının hazırlıkları çerçevesinde kullanılmak üzere ülkemizin anılan ülke ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerine dair bilgi notları ve ikili görüşmelerde gündeme getirilmesinde fayda görülen konuların istenildiği belirtilmektedir.

Ayrıca, KEK Toplantısı sonucunda imzalanacak olduğu belirtilen Toplantı Tutanağına dahil edilmesi uygun görülen Türkçe ve Fransızca (mümkün olması halinde İngilizce) madde önerilerinin istenildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Türkiye - Güney Afrika Cumhuriyeti 3. Dönem KEK Toplantısı'nda gündeme getirilmesinde fayda görülen konular ve madde önerilerinin http://portal.deik.org.tr/Anket/453 bağlantısında yer alan anketin doldurularak, en geç 8 Eylül 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar DEİK'e iletilmesinin gerekme olduğu belirtilmekte olup, detaylı bilgi için DEİK'in yetkili kişisinin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.(5524)

Ayrıntılı Bilgi İçin:

İrem DEVELİOĞLU

Tel: 0212 339 50 70

E-posta: africa@deik.org.tr

5. Kazakistan'ın Pavlodar Bölgesi İş Fırsatları

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, 9 - 10 Ağustos 2017 tarihleri arasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından, Kazakistan'da düzenlenen Türkiye - Kazakistan İş Forumu kapsamında Kazakistan'daki iş fırsatlarına dair sunumların birer örneği ekte yer almaktadır.(5548)

EK4: Ski Resort Bayanaul in Pavlodar

EK5: Yol Servisi Astana Pavlodar

EK6: Sunum

EK7: Yatırım Projeleri Pavlodar Bölgesi

6. Katar Food & Consumer Industries Exhibition Fuarı

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, mevcut ihracatımızı ve ticaretimizi geliştirmek amacıyla, Katar'ın Başkenti Doha'da 26 - 29 Ekim 2017 tarihlerinde ilk kez düzenleneceği belirtilen Katar Food & Consumer Industries Exhibition (FCIE) Fuarı'nın, Türkiye milli katılım organizasyonunun düzenlenmesinin planlanmakta olduğu ifade edilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu fuar kapsamında ihracata yönelik görüşmelerin yanında, yatırım fırsatları, sektörün önemli tedarikçileri ve hizmet alıcılarıyla iş ilişkilerini güçlendirme, uluslararası platformda marka tanıtımı, yiyecek - içecek sektöründeki yeni trendler, teknoloji ve hizmetler, franchise imkanları gibi çeşitli fırsatların sağlanacağı belirtilmektedir.

Bahse konu fuara katılım bedelinin nakliye hariç 1.050.-USD / m2 , nakliye dahil 1.150.- USD / m2 olarak belirlendiği belirtilmekte olup, katılım bedeline stand kirası, stand dekorasyonu, aydınlatma giderleri, nakliye, internet bağlantısı, fuar alanında yer alacak reklam ve tanıtım giderlerinin dahil olduğu ifade edilmektedir. Fuara katılım bedelinin Bakanlıkça belirlenecek oranda (m2 fiyatının yaklaşık % 50'si oranında) destekleneceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, anılan fuar için başvuru sürecinin başlamış olduğu belirtilmekte olup, katılmak isteyen firmaların https://docs.google.com/forms/d/1cQLFnJsLwVv2FtQtKPJOqULloG34QwS55uKtMl7WiQM/viewform?edit_requested=true adresinde yer alan başvuru formunu, en geç 8 Eylül 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar doldurmalarının gerekmekte olduğu ifade edilmektedir.(5549)

7. Güney Afrika Cumhuriyeti / Korunma Önlemi Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC) tarafından "Demir ve Çelikten Yassı Haddelenmiş Ürünler” (7208.10, 7208.25, 7208.26, 7208.27, 7208.36, 7208.37, 7208.38, 7208.39, 7208.40, 7208.51, 7208.52, 7208.53, 7208.54, 7208.90, 7211.14, 7211.19, 7225.30, 7225.40, 7225.99, 7226.91 ve 7226.99 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması kapsamında 17 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanan bir örneği ekte yer alan bildirime göre, anılan ülke tarafından 11 Ağustos 2017 - 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında % 12, 11 Ağustos 2018 - 10 Ağustos 2019 tarihleri arasında % 10 ve 11 Ağustos 2019 - 10 Ağustos 2020 tarihleri arasında % 8 oranlarında nihai korunma önleminin uygulanmasına hükmedildiği bildirilmektedir.

Yazının devamında, mezkur bildirimlerin incelenmesinden de görüleceği üzere ülkemizin, GAC tarafından uygulamaya konulan önlemden muaf tutulacağı, söz konusu gelişmenin GAC'a ilgili ürünlerin ihracatını gerçekleştiren / gerçekleştirmeyi öngören firmalarımız açısından bir rekabet avantajı sağlayabileceğinin değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Bununla beraber, son dönemde Tayland ve Fas tarafından yürütülen benzer minvaldeki soruşturmalarda ilk etapta önlemden muaf olan ülkeler listesinde yer almış olan ülkemizin, anılan ülkelere yönelik yoğun ihracat artışı nedeniyle daha sonra muaf listeden çıkarıldığının gözlendiği belirtilmektedir.

Bu itibarla, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 9.1 maddesinin hükümleri dikkate alındığında, GAC'ın ilgili ürünler ithalatındaki payımızın önümüzdeki dönemde % 3'ün üstüne çıkması halinde bahsedilen önleme dahil edilme ihtimalimizin de göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağının mütalaa edildiği ifade edilmektedir.(5557)

EK8: Nihai Karar Bildirimi



Ekler:
Kauçuk Urunleri Fabrikasinin Yatirima Açilmasi.pdf
Nihai Karar Bildirimi.pdf
Ogrenci Kulubu Projesi.pdf
Ski Resort Bayanaul in Pavlodar.pdf
Sunum.pdf
Yatirim Ortakligi Modeli ve Matbaa Murkkebi Uretimi.pdf
Yatirim Projeleri Pavlodar Bolgesi.pdf
Yol Servisi Astana Pavlodar.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.