2017/185 Sirküler (26.09.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-185

Sayın Üyemiz;

1. ATC Yönetim Kurulu Başkanı'nın Türkiye Ziyareti

2. Türkiye - Irak İş ve Yatırım Forumu'nun Ertelenmesi

3. ABD Karbon Kaynaklı Çelik Boru ve Tüpler Soruşturması

4. Sırbistan'a Resmi Ziyaret

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Anıl YILMAZ

Genel Sekreter V

1. ATC Yönetim Kurulu Başkanı'nın Türkiye Ziyareti

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Amerikan Türk Konseyi (ATC) Başkanı James JONES ‘un 23 - 27 Ekim 2017 tarihlerinde ATC Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte ülkemize gerçekleştireceği ziyaretin çerçevesinde, Gümrük ve Ticaret Bakanımız ile ikili görüşme gerçekleştirecekleri belirtilmektedir.

Yazının devamında, anılan ziyaret vesilesiyle gerçekleşecek görüşmelerde dile getirilmek üzere, ihracatçılarımızın Amerika Birleşik Devletleri pazarında karşılaştıkları sorunlar ile toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notları talep edilmektedir.

Bu çerçevede, ülkemiz ile Amerika Birleşik Devletleri arasında ticarette karşılaşılan sorunlar ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan forma işlenerek, en geç 29 Eylül 2017 Cuma günü saat 13.30'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.(6460)

EK1: Amerika Birleşik Devletleri Sorun Bildirim Formu

2. Türkiye - Irak İş ve Yatırım Forumu'nun Ertelenmesi

İlgi: 22.09.2017 tarihli ve 2017 / 184 Sirkülerimiz

İlgi'de kayıtlı yazımızda, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) / Türkiye - Irak İş Konseyi işbirliği ile 28 Eylül 2017 Perşembe günü, "Türkiye - Irak İş ve Yatırım Forumu”nun yapılacağı bildirilmişti.

Bu kapsamda, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, bahse konu toplantının ileri bir tarihe ertelendiği ifade edilmekte olup, söz konusu toplantının tarihinin bilahare bildirileceği belirtilmektedir.(6468)

3. ABD Karbon Kaynaklı Çelik Boru ve Tüpler Soruşturması

İlgi: a) 30.05.2017 tarihli ve 2017 / 105 Sirkülerimiz

b)09.06.2017 tarihli ve 2017 / 114 Sirkülerimiz

Bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, ülkemiz menşeli 7306.30 ve 7306.90 Gümrük Tarife Pozisyonlu "Karbon Kaynaklı Çelik Boru ve Tüpler” isimli ürün grubu ithalatına anti - damping ve sübvansiyona karşı telafi edici vergi uygulanmaktadır.

İlgi'de kayıtlı yazılarımızda, bahse konu soruşturma çerçevesinde, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anti - Damping Anlaşması ile Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması'nın ilgili hükümlerine göre; Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından önlemin devamının gerekliliğini incelemek amacıyla bir "nihai gözden geçirme soruşturması” (sunset review) başlamış olup konuya ilişkin bir "tam gözden geçirme soruşturması” (full review) veya bir "hızlandırılmış gözden geçirme soruşturması” (expedited review) yürütülmesine karar verileceği bildirilmişti.

Bu kapsamda, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, söz konusu Komisyonun 5 Eylül 2017 tarihli bildiriminde anılan soruşturma dönemi için yapılan inceleme sonucunda bir "hızlandırılmış gözden geçirme soruşturması”nın (expedited review) yürütülmesine karar verildiği bildirilmektedir.(6464)

4. Sırbistan'a Resmi Ziyaret

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2017 yılının Ekim ayında Sırbistan'a resmi bir ziyaretin düzenleyeceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, anılan ziyaret vesilesiyle gerçekleşecek görüşmelerde dile getirilmek üzere, ihracatçılarımızın Sırbistan pazarında karşılaştıkları sorunlar ile toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notları talep edilmektedir.

Bu çerçevede, ülkemiz ile Sırbistan arasında ticarette karşılaşılan sorunlar ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan forma işlenerek, en geç 28 Eylül Perşembe günü saat 14.30'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.(6462)

EK2: Sırbistan Sorun Bildirim FormuEkler:
Amerika Birlesik Devletleri Sorun Bildirim Formu.pdf
Sirbistan Sorun Bildirim Formu.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.