2017/196 Sirküler (09.10.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2017 / 196

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin katma değerli ihracatımızın artırılması amacıyla Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma çalışmalarına odaklanmış bulunmakta olduğu, bu kapsamda, TİM ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programının ülkemizin ihracat gücünü yaratıcılıkla, yenilikçilikle ve yüksek katma değerle arttırmak için özgün ve bilimsel bir metodolojiyi hayata geçirmeyi hedeflediği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, hali hazırda devam eden ve 2017 yılı Kasım ayında bitmesi planlanan program ile ülkemizde "inovasyon yönetimi” konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile "kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmaların eşleştirilmiş olduğu ve kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile son derece değerli kazanımlar elde edildiği bildirilmektedir.

Bu amaçla, programın 2. döneminden itibaren sene içerisinde programa katılım için farklı dönemlerde gelen talepleri ve başvuruları cevaplamakta gecikmemek amacıyla, program başvurularının sene içerisinde 4 ayrı dönemde (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayı) alınmasına karar verilmiş olduğu belirtilmekte olup, 2018 yılı Ocak ayında başlaması planlanan üçüncü dönemden itibaren, programa katılım göstermek isteyen ve "inovasyon yönetimi” konusunda deneyime / uzmanlığa sahip, üniversiteler dışından uzmanların da programa mentor olarak katılımlarının mümkün olacağı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Ocak 2018'de başlayacak olan üçüncü dönem için katılım koşulları ve programın yürütülmesi ile ilgili tüm detaylar ekte belirtilen "İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı” dosyasında sunulmakta olup, son başvuru tarihi 31 Ekim 2017'dir. (6650)

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


EK: İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı (6 Sayfa)


Ekler:
2017-196.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.