2017/201 Sirküler (13.10.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-201

Sayın Üyemiz;

1. İlaç ve Tıbbi Ürünler Satın Alımı

2. 2. International Businesswoman Forumu

3. AB Mevzuat Değişiklikleri

4. Türkiye - ABD Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması

5. Avrupa Birliği - Analog Ülke Talebi

6. AB / Anti - Damping Önlemi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. İlaç ve Tıbbi Ürünler Satın Alımı

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, "O'zmedeksport” isimli devlet kurumunun doğrudan sözleşmeler yaparak ilaç ve tıbbi ürünler satın alımı gerçekleştirmeyi planladığı belirtilmekte olup, Özbekistan'a tıbbi ürünler tedarik eden imalatçıların listesi ekte yer almaktadır.

EK: Özbekistan İlaç ve Tıbbi Ürünler Alımı

2. 2. International Businesswoman Forumu

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Manama Büyükelçiliğimizi ziyaret eden Bahreyn İş Kadınları Cemiyeti üyeleri (BBS) tarafından, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa AL - Khalifa'nın eşi ve aynı zamanda Kadın Yüksek Konseyi Başkanı olan Prenses Sabikha AL - Khalifa'nın himayesinde, 13 - 15 Kasım 2017 tarihlerinde "Global Business Trends for Women in Engineering” temalı 2. Uluslararası İş Kadınları Forumu'nun ve B2B Fuarı'nın düzenleneceği, anılan etkinliğe ülkemiz ticaret ve sanayi odaları, iş kadınları dernekleri ve firmaların katılımı hususunda destek beklendiği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu forumda kadının bölge ve dünyadaki ekonomik rolünün ele alınacağının, bu bağlamda, Türkiye'den de iki konuşmacının gelmesinin planlandığının ve Türk kadın derneklerinin foruma katılımından memnuniyet duyulacağının, katılım ücretinin 500 ABD Doları olduğunun, ayrıca B2B Fuarı'nda, başta gayrimenkul yatırımcıları olmak üzere, ülkemizden çeşitli sektör temsilcilerinin 1000 ABD Doları ücret karşılığında stand açabileceği ifade edilmekte olup, bahse konu etkinliğe ilişkin bilgiler ve başvuru formları ekte yer almaktadır.

EK: B2B Katılımcı Formu

3. AB Mevzuat Değişiklikleri

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler adına Avrupa Komisyonu (Komisyon) tarafından yürütülen anti - damping soruşturmalarının, 8 Haziran 2016 tarihli "AB Üyesi Olmayan Ülkelerden Yapılan Dampingli İthalata Karşı Korunmaya İlişkin 2016 / 1036 sayılı AB Parlamentosu ve Konseyi Kararı” çerçevesinde; telafi edici vergi (sübvansiyona karşı önlem) soruşturmalarının ise 8 Haziran 2016 tarihli "AB Üyesi Olmayan Ülkelerden Yapılan Sübvansiyonlu İthalata Karşı Korunmaya İlişkin 2016 / 1037 sayılı AB Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Kararı” kapsamında yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu mevzuatta değişiklik yapılması için Komisyon tarafından 2016 yılının Kasım ayında sunulan değişiklik önerisinin AB Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edildiği, bu yılın sonunda AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girmesinin beklendiği ve bahse konu değişiklilerde iki ana hususun yer aldığı belirtilmektedir.

Anılan değişikliğin ilkinin anti - damping soruşturmalarına yönelik olduğu, soruşturma başlatılan bir ülkenin firmaları için damping marjı hesaplanırken devlet müdahalesinden dolayı o ülkenin iç piyasa satış fiyatlarının ve maliyetlerinin baz alınmayacağına karar vermesi durumunda, o ülkeyle benzer ekonomik gelişme ve sosyal ve çevresel korumaya sahip bir başka ülkenin iç piyasa satış fırsatlarını ve maliyetlerini baz alabileceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ikinci önemli değişikliğin ise telefi edici vergi (sübvansiyona karşı önlem) soruşturmalarına ilişkin olduğu ve Komisyonun, soruşturma başlatıldıktan sonra yeni bir sübvansiyonun ya da sübvansiyonların varlığını tespit ettiğinde, söz konusu soruşturma incelemesine bu yeni sübvansiyonu (sübvansiyonları) da dahil edebileceği ifade edilmekte olup, söz konusu değişikliklere ilişkin mevzuata http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3703_en.htm linkinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

4. Türkiye - ABD Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 12 - 13 Eylül 2017 tarihinde Ankara'da Türkiye - ABD Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması (TİFA) 10. Dönem Toplantısı'nın gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu toplantıda, ABD'li yetkililerce; son yıllarda ülkemizden yapılan kiraz suyu konsantresi ithalatının hızlı bir artış gösterdiği ve ithalatın yarısının ülkemizden yapıldığı belirtilerek, ABD'li üreticilerin ülkemiz tarafından sağlanan ihracat iadesini gerekçe göstererek bir Telafi Edici Vergi Soruşturması'nın açılması için şikayette bulunması ihtimaline dikkat çekildiği belirtilmektedir.

5. Avrupa Birliği - Analog Ülke Talebi

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Otobüs ve Kamyonlarda Kullanılan Dış Lastikler” (4011.20.90 ve 4012.12.00 Gümrük tarife Pozisyonlu) ithalatına karşı yürütülmekte olan anti - damping soruşturmasına ilişkin, ÇHC'nin Pazar ekonomisi uygulayan bir ülke sayılmamasından hareketle "normal değer” ve damping marjı hesaplamalarında Türkiye'nin "piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke”(analogue country) olarak değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, mezkur soruşturma konusu ürüne ilişkin Türkiye'de üretim ve satışın olup olmadığına dair firmalar ile üretici birliklerinin isim ve iletişim bilgilerinin talep edilmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu soruşturma kapsamında Avrupa Komisyonu ile işbirliği içerisinde olmak isteyen firmalarımızın, en geç 16 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 12.00'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) başvurmaları rica olunur.

6. AB / Anti - Damping Önlemi

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından Brezilya, İran, Rusya, Ukrayna ve Sırbistan menşeli "Sıcak Haddelenmiş Yassı Ürünler” (y. 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.00, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.00, 7208.40.00, 7208.52.10, 7208.52.99, 7208.53.10, 7208.53.90, 7208.54.00, 7211.13.00, 7211.14.00, 7211.19.00, 7225.19.10, 7225.30.90, 7225.40.60, 7225.40.90, 7226.19.10, 7226.91.91 ve 7226.91.99 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına yönelik anti - damping soruşturması kapsamında 6 Ekim 2017 tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan nihai kararda, Brezilya için 53,4 - 63 EUR / Ton arasında, İran için 57,5 EUR / Ton, Rusya için 17,6 - 96,5 EUR / Ton ve Ukrayna için 60,5 EUR / Ton nihai anti - damping vergisinin önlemine hükmedildiği bildirilmektedir.

Yazının devamında, Brezilyalı ihracatçı bir firma, soruşturma döneminde Türkiye'nin ilgili ürün ihracat rakamlarının Brezilya'dan daha yüksek olduğunu ve yine aynı dönemde Türkiye ithal fiyatlarının da Brezilya ithal fiyatlarından düşük olduğunu öne sürerek Komisyonca yapılacak zarar tespitine Türkiye'nin de dahil edilmesi gerektiğini belirtmiş, Komisyon ise kararında soruşturma dönemi içinde Türkiye'nin Birliğe ihracat rakamlarının düşüş gösterdiğini, bu sebeple zarar analizinde negatif etki yarattığı şekilde değerlendirilemeyeceğini ayrıca Türkiye'nin ithal fiyatlarının (344 Euro /Ton) soruşturmadaki ülkelerin ithal fiyat ortalamasının (327 Euro / Ton) üzerinde olduğunu ve bu yüzden soruşturmaya dahil edilemeyeceğini açıklayarak ilgili gerekçeleri reddettiği ifade edilmektedir.

Ayrıca, soruşturmada yer alan ülkelerden olan Sırbistan'dan yapılan ithalat miktarının (% 1,04) ihmal edilebilir düzeyde olması sebebiyle Komisyon tarafından söz konusu önlemden muaf tutulduğu bildirilmekte olup, anılan karara ilişkin AB Resmi Gazetesi'nin nüshasına http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017r1795&from=EN linkinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.


Ekler:
2017-201.doc
B2B Katilimci Formu.pdf
Ozbekistan Ilaç ve Tibbi Urunler Alimi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.