2017/207 Sirküler (20.10.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-207

Sayın Üyemiz;

1. Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın Ziyareti

2. Tebliğ Tadil Çalışmaları

3. Irak'a İlaç İhracatı

4. İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanının Ülkemizi Ziyareti

5. Almatı- İnovasyon Kongre ve Sergisi

6. Ruanda Sorun Talepleri

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.


1-Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın Ziyareti

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Şevket MİRZİYOYEV'in, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın davetlisi olarak 25-27 Ekim 2017 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Bu çerçevede, ihracatçılarımızın söz konusu pazarda karşılaştığı sorunlar ve gerçekleştirilecek toplantılarda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara yönelik görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan forma işlenerek, en geç23 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 12.00'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.(7061)

EK-1: Sorun Bildirim Formu

2-Tebliğ Tadil Çalışmaları

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğlerinin her yıl ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri doğrultusunda Bakanlıklarınca revize edilerek, ilgili yılın başında yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanmakta olduğu, bu çerçevede, Bakanlıklarınca yürütülen çalışmalarda, Ürün Güvenliği ve Denetimi 2017/21 sayılı "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği” kapsamında bulunan bazı ürünlerin denetim listesinden çıkarılmasının gündeme geldiği, bu itibarla, bakliyat sektöründeki altyapının gerekli ticari kalite koşullarını sağlayacak düzeyde olduğu düşünüldüğünden, mezkûr Tebliğin Ek 1/A sayılı listesinde yer alan mercimek, sarı mercimek, kuru fasulye ve nohut'un Tebliğ kapsamından çıkarılması teklif edilmekte olduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, bilgileri bahse konu teklife ilişkin görüş ve önerilerinizin ekte yer alan forma işlenerek, en geç25 Ekim 2017 tarihine kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.(7002)

EK-2: Sorun Bildirim Formu

3-Irak'a İlaç İhracatı

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Bağdat Büyükelçimiz Sayın Fatih YILDIZ'ın 08/10/2017 tarihinde Irak Sağlık Bakanı Dr. Adela Hammoud HUSSEIN'e gerçekleştirmiş olduğu ve Teknik Bakan Yardımcısı Dr. Hazem A. AL-JUMAİLİ'nin de hazır bulunduğu ziyarete ilişkin olarak Bağdat Ticaret Müşavirliğimizden aldıkları bilgi notuna atıfla;

- Sayın Büyükelçimizin söz konusu ziyaret kapsamında, Sağlık Bakanımız Sayın Ahmet DEMİRCAN'ın, Irak Sağlık Bakanını Türkiye'ye davet ettiğine, mezkur davetin nota yazısı ekinde Irak Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğine, sağlık alanındaki işbirliğimize ilişkin Mutabakat Zaptının işletilmesine dair konuların da anılan ziyarette ele alınabileceğine ilişkin hususları ve Irak'ın ilaç tedarik sisteminde, Türkiye'nin A Grubuna dahil edilmemesi nedeniyle Irak'a ilaç ihracatında firmaların yaşamakta olduğu Farmasötik Ürün Sertifikası (CPP) sorununu dile getirdiği ve bu konuda Irak Sağlık Bakanlığı'ndan somut adım atılmasının beklendiğini ifade ettiği,

- Irak Sağlık Bakanı tarafından ise; Türk ilaç ve taahhüt firmalarıyla Bakanlıklarının yoğun ilişki içerisinde olduğu, Türk mevkidaşının davetini almaktan memnuniyet duyulduğu, en yakın zamanda davete icabet edileceği ve Türk şirketlerin temsilcilerinin yaşanan zorluklara çözüm bulunabilmesini teminen Teknik Bakan Yardımcısı Dr. Hazem A. AL-JUMAİLİ'yi Bağdat'ta ziyaret etmelerinde fayda görüldüğüne yer verilmektedir. (7000)

4- İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanının Ülkemizi Ziyareti

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı'nın Ekim ayı sonu veya Kasım ayı başında ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmesinin planlanmakta olduğu; bahse konu toplantı ve hazırlık çalışmalarında faydalanmak üzere Ekonomi Bakanlığı görev ve yetki alanına giren konularda kaydedilen gelişmeleri ve gündeme getirilmesinde fayda görülen diğer hususları içeren bilgi notları hazırlanmakta olduğu bildirilmektedir.

Bu çerçevede, anılan toplantıda dile getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüş ve önerilerinizin ekte yer alan forma işlenerek Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur. (7060)

EK-3:Sorun Bildirim Formu

5- Almatı- İnovasyon Kongre ve Sergisi

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Kazakistan Yatırım, Kalkınma ve Teknolojik Gelişmeler Ulusal Ajansı tarafından 28 Kasım 2017 tarihinde Almatı şehrinde XII. İnovasyon Kongresi ve İnovasyon Projeleri Sergisi'nin gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Söz konusu sergiye ait taslak program ekte yer almakta olup, ayrıntılı bilgi yeldar.yessetov@natd.gov.kz adresinden elde edilebilmektedir. (7037)

EK-4: Taslak Program

6- Ruanda Sorun Talepleri

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Bakan Yardımcımız Sayın Fatih METİN başkanlığında 27-30 Kasım 2017 tarihlerinde Ruanda'ya gerçekleştirilmesi planlanan heyet kapsamında, anılan ziyaret vesilesiyle gerçekleşecek görüşmelerde dile getirilmek üzere, ihracatçılarımızın Ruanda pazarlarında karşılaştıkları sorunlar ile toplantıda dile getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi talep edilmektedir.

Bu çerçevede, ülkemiz ile Ruanda arasında ticarette karşılaşılan sorunlar ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önerilerinizin ekte yer alan forma işlenerek, en geç25 Ekim 2017 tarihine kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.(7059)

EK-5:Sorun Bildirim FormuEkler:
EK-1 Sorun Bildirim Formu.docx
EK-2 Sorun Bildirim Formu.docx
EK-3 Sorun Bildirim Formu.docx
EK-4 Taslak Program.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.